Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes profesore Sandra Kaija un docente Inga Kudeikina šā gada 4. un 5. septembrī piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē Itālijā (Romā), kas bija veltīta vides un tās aizsardzības problēmām sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Konferenci organizēja Eiropas ilgtspējīgas attīstības centrs (European Center of Sustainable Development), un tās darbs notika trīs tematiskajos blokos:

  • ekonomiskā ilgtspēja,
  • vides ilgtspēja un
  • sociālās kultūras ilgtspēja. 

Konferences programma

Konferencē tika pārstāvētas Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstis, un tajā uzstājās vairāk nekā 200 delegātu. Pēc plenārsēdes darbs tika organizēts sekcijās un posteru prezentācijās.

Prof. Sandra Kaija un doc. Inga Kudeikina konferencē piedalījās ar posteru par kaitējumu dabai sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā (The damage caused to the environment in the context of the sustainable development of society). Raksts tiks publicēts zinātniskajā žurnālā European Journal of Sustainable Development, kas indeksēts starptautiski citējamā datubāzē Web of Science.

Svarīgākais abu docētāju secinājums pēc konferences ir par to, ka valstu izaicinājumi neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas ir līdzīgi: nepieciešamība pilnveidot tiesisko regulējumu, sabiedrības izglītošana un vides saglabāšana.

Konferencē dzirdētās atziņas prof. Sandrai Kaijai un doc. Ingai Kudeikinai ļaus papildināt maģistrantūras studiju kursu Krimināltiesību un kriminālprocesa aktuālās problēmas un Civiltiesības, civilprocesa procesa tiesības un komerctiesības saturu.