Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem
Studentiem

7. februārī norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) sociālo zinātņu fakultāšu ziemas izlaidums, kurā Juridiskā fakultāte par augstākās izglītības iegūšanu izsniedza 148 diplomus. Pirmo reizi absolventu vidū bija jaunā studiju virziena Iekšējā drošība un civilā aizsardzība un jaunās studiju programmas Policijas darbs absolventi.

Studiju programma Policijas darbs tika izstrādāta sadarbībā ar Valsta policiju, ņemot vērā tās attīstības koncepciju. Programma ir licencēta, un 2019. gadā tika akreditēta uz sešiem gadiem, sadarbojoties ar Iekšlietu ministriju.

Nozīmīgi ir tas, ka tieši RSU tiek īstenota studiju programma Policijas darbs, kuru absolvējot absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu policijas darbā un vecākā virsnieka profesionālo kvalifikāciju.

Absolventus klātienē sveica iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, novēlot vecākajiem policijas virsniekiem panākumus darbā, bet valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs rosināja absolventus nezaudēt motivāciju mācīties. RSU doktorantūras studiju programmas Juridiskās zinātnes absolvente, Juridiskās fakultātes docētāja, Valsts policijas priekšnieka vietniece un Galvenās administratīvās pārvaldes priekšniece pulkvede Renāte Fila-Roķe apliecināja universitātes radošo garu un lielo potenciālu jaunu speciālistu sagatavošanā.

Studiju programmā Policijas darbs diplomus saņēma 32 absolventi, bet 28 absolventiem piešķirts sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē, 17 absolventiem – profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta profesionālā kvalifikācija, 68 absolventiem – profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista profesionālā kvalifikācija, trim absolventiem – sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē.

JF-ziemas-izlaidums-lead.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (labajā pusē) un Juridiskās fakultātes dekāns Andrejs Vilks griež absolventu dāvināto torti