Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Grāmatas
Pētniecība

Kolektīvajā monogrāfijā Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva, kas izdota Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) prof. Kristīnes Mārtinsones un prof. Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā, aprakstīta mūsdienu zinātniskās pētniecības sistēma, uzsverot pētniecības nozīmi sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, augstākās izglītības studiju procesā un praktiķu profesionālajā darbībā.

zinatniskas_darbibas_metodologija.png

Darba 11 nodaļās, ko izdevusi RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļa, ir aplūkoti pētniecības filozofiskie un teorētiskie pamatjautājumi, kā arī sniegtas konkrētas norādes par pētnieciskā darba veikšanu.

Grāmata tapusi, sadarbojoties vairāku Latvijas un ārvalstu augstskolu mācībspēkiem, kas līdztekus akadēmiskajam darbam veic arī pētniecisko darbu. Tā būs noderīga gan augstskolu studentiem, gan jaunajiem un arī pieredzējušiem pētniekiem sociālo, veselības aprūpes un izglītības zinātņu jomā. Izveidotais materiāls būs noderīgs arī tālākizglītībā un dažādu nozaru speciālistu ikdienas profesionālajā darbā.

Monogrāfijā aplūkotas tādas tēmas kā

  • zinātniskā izziņa,
  • tiesiskie un ētiskie aspekti pētījumā,
  • datu ieguves metodes pētījumā,
  • datu analīzes metodes,
  • pētījuma posmi un rezultātu izplatīšana,
  • u. c.

Monogrāfijas autori: Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Uldis Berķis, Vinita Cauce, Jana Duhovska, Inese Gobiņa, Andrejs Ivanovs, Daiga Kamerāde, Jeļena Koļesņikova, Silvija Kristapsone, Jeļena Ļevina, Jeļena Ļubenko, Ivans Jānis Mihailovs, Viktorija Perepjolkina, Baiba Purvlīce, Sanita Silniece, Vija Sīle, Vents Sīlis, Daiga Spila, Ieva Strēle, Kristīne Šneidere, Sanita Šuriņa, Inga Ulnicāne, Juris Zuitiņš. Autoru kolektīva vadītāja: RSU prof. Kristīne Mārtinsone.

Monogrāfijas recenzenti: Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle un Latvijas Lauksaimniecības universitāte prof. Baiba Rivža, Pensilvānijas Pavalsts universitātes (ASV) emerit. prof. psiholoģijā Juris Dragūns, Upsalas Universitātes (Zviedrija) docētāja Ieva Reine.

Izdevuma literārā redaktore ir Inta Rozenvalde, maketētāja – Ilze Stikāne. Vāka mākslinieks: Modris Brasliņš.

Monogrāfija veltīta RSU 70 gadu jubilejai, kas augstskolai apritēja 2020. gadā.

Privātpersonas grāmatu var iegādāties RSU Nodrošinājuma centrā (Dzirciema ielā 16), savukārt lielākus apjomus var pasūtīt RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļā.
RSU bibliotēkā grāmatas vairs netirgo.