Pārlekt uz galveno saturu

Darba uzdevumi

 • Nodrošināt RSU izdevējdarbību
 • Organizēt nepārtrauktu, kvalitatīvu un efektīvu RSU iespieddarbu pasūtījumu izpildi
 • Sniegt RSU struktūrvienībām kvalitatīvus iesiešanas, drukāšanas un citus līdzīgus pakalpojumus
 • Popularizēt RSU izdevumus, iesaistīties profesionālajās asociācijās, paužot RSU viedokli un aizstāvot tās intereses
 • Sadarboties ar Izdevniecības padomi, kuras nolikumu un sastāvu apstiprina ar RSU rīkojuma dokumentu, lai nodrošinātu augstvērtīgu RSU izdevumu publicēšanu

Darba procesi

 • Rediģēšana, korektūra
 • Dizaina izstrāde
 • Ilustrāciju apstrāde un sagatavošana
 • Maketēšana
 • Iespiešana
 • Publikāciju ievietošana DSpace

Darbu daudzveidība

 • Grāmatas – zinātniskas monogrāfijas, mācību grāmatas, mācību metodiskie līdzekļi, citas grāmatas
 • Promocijas darbi (maketēšana, drukāšana, elektroniskā publicēšana)
 • Reklāmas materiāli – bukleti, plakāti u. c.
 • Sīkdarbi – vizītkartes, veidlapas, diplomi u. c.

Orientējošie pasūtījumu izpildes termiņi

Darba veidsIespējamais izpildes laiks*
Grāmatu (zinātnisku monogrāfiju, rakstu krājumu, mācību u. c. grāmatu) izdošana1–3 gadi
Rediģēšana un korektūraVienas autorloksnes teksta (40 000 zīmju ar tukšumiem) labošana: 1–5 dienas
Maketēšana un dizains2–5 dienas
Sagatavota un apstiprināta promocijas darba komplekta iespiešana3–5 dienas
Dažādu materiālu pavairošana (neliela apjoma darbiem)1–3 dienas*
Dažādu materiālu pavairošana (liela apjoma darbiem)1–10 dienas*
Skrejlapu druka1–5 dienas*
Plakātu druka1–5 dienas*
Vizītkaršu izgatavošana1–3 dienas

* Izpildes termiņi norādīti bez dizaina izstrādes, maketēšanas, rediģēšanas un korektūras.