Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Intervijas

RSU Biznesa inkubators, kura atklāšana notiks septembrī, būs jauna iespēja gan jaunajam uzņēmējam, gan jaunietim, kam pagaidām ir tikai biznesa ideja, gan studentam, kuram vienkārši interesē uzņēmējdarbība, smelties jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, meklēt un atrast partnerus, attīstīt savu unikālo preci vai pakalpojumu, kā arī pieslieties domubiedru grupai, kura jau realizē kādu ideju vai plāno sākt to darīt.

Par RSU Biznesa inkubatora plāniem un piedāvātajām iespējām runājam ar tā vadītāju, RSU docētāju Kristapu Zaļo (attēlā).

kristaps_zalais_03.jpg

Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. Kā attīstījās RSU Biznesa inkubatora ideja?

Sākumu es meklētu studiju programmā Starta uzņēmējdarbības vadība, jo mēs RSU bijām pirmie Latvijā un vieni no pirmajiem Baltijas valstīs, kas izveidoja šādu programmu, kura nu jau ir pieejama arī vairākās citās augstskolās. Attīstot to un pilnveidojot, dzima arī biznesa inkubatora ideja, un nu tā ir iesakņojusies pietiekami dziļi, lai mēs saprastu, ka bez biznesa inkubatora mūsdienu universitāte nevar eksistēt. COVID-19 dēļ tā atklāšana ir nedaudz aizkavējusies. Plānojam sākt darbu ar lielu jaudu septembrī, kad notiks RSU Biznesa inkubatora atklāšana.

Daudzveidīgās RSU studiju programmas aptver gan medicīnu, gan sociālo bloku, kas abi ir vienlīdz stipri. Šī unikalitāte ir pareizi jāizmanto, tādēļ abas jomas apvienojot un iesaistot augsti kvalificētus ekspertus, inkubatoram ir ievērojams attīstības potenciāls. Liels paldies jāsaka arī RSU vadībai, kura atbalstīja šā projekta izveidi.

Kas varēs pieteikties dalībai inkubatorā? Vai tam ir jābūt jaunietim, kuram jau ir savs uzņēmums, vai vienkārši jaunajam censonim, kurš izdomājis mūžīgo dzinēju?

Nebūs kāda strikta kritēriju atbilstības vērtēšana un potenciālo dalībnieku filtrēšana. Inkubators ir vieta, kurā katram, kam ir interese par uzņēmējdarbību, būs iespēja atrast sev noderīgas nodarbības un citas aktivitātes neatkarīgi no tā, vai pieteicies ir jaunais uzņēmējs, kam jau ir sava SIA, vai vienkārši interesents, katram atradīsim savu, īpaši piemeklētu atbalsta mehānismu. Kādam palīdzēsim attīstīt biznesa nākamo fāzi, kādam, kam vienkārši interesē uzņēmējdarbība, bet vēl nav ideju, būs iespēja piedalīties dažādos pasākumos un treniņos, kuros pieredzējuši eksperti un nozares profesionāļi mācīs, kā radīt savu ideju.

Nav jau tā, ka uzņēmējdarbībā katram ir nepieciešama sava unikālā un nebijusī ideja. Būs iespēja pieslēgties kāda cita uzņēmuma darbam un palīdzēt to īstenot. Ja ir jau savs bizness, mēs varam palīdzēt ar kontaktiem, ekspertiem un noteikti aicināsim iesaistīties īpašā inkubācijas programmā. Tā kā galvenais ir, lai interesētu uzņēmējdarbība, kādā tu esi attīstības posmā, nav tik svarīgi, jo mēs palīdzēsim katram individuāli. Strādāsim arī pie līderības programmas – varbūt tu vēl neesi gatavs radīt ideju, bet jau zini, ka gribētu vadīt uzņēmumu.

Kādi pasākumi ir Biznesa inkubatora plānā?

Mums ir jau apstiprināts plāns, kurā savas izmaiņas gan ieviesis COVID-19. Jāpiemin septembrī plānotā atklāšana. Tad katru mēnesi būs īpaši tikšanās (meet-up) pasākumi, kuros piedalīsies četros lielos virzienos veidotas interesentu grupas. Piemēram, viena no tēmām varētu būt mākslīgais intelekts medicīnā. Uz tikšanos aicināsim vienu uzņēmēju, valsts politikas veidotāju vai nozares speciālistu, kuram jau ir pieredze šajā tēmā un kurš ir tajā darbojies. Uz šo tikšanos varēs nākt katrs interesents, smelties pieredzi varbūt dalīties ar to, dibināt kontaktus, gūt jaunas zināšanas un kas zina, varbūt šādu un līdzīgu tikšanos rezultātā radīsies inovatīvs uzņēmums. Tādi pasākumi ik mēnesi notiks mūsu biznesa inkubatorā, un katram būs sava tēma. Liels pasākums būs inkubācijas programmas atklāšana, bet pirms tam 12 nedēļu ilga pirmsinkubācijas programma. Tajā mēs aicināsim piedalīties visus, kam ir interese, par uzņēmējdarbību. Decembrī būs jau pirmais inkubatora uzsaukums, kura laikā mēs atradīsim desmit inkubācijas programmas un varēsim sākt inkubāciju, ar ko saprotam daudzpusīgu atbalsta programmu jaunajiem uzņēmējiem. Paralēli būs dažādi citi pasākumi, piemēram, hakatons, kas notiks sadarbībā ar RSU Absolventu asociāciju. Tajā piedalīsies nozaru speciālisti, kuru uzņēmumam ir kāda problēma, un pasākuma dalībnieki, viņu vidū arī studenti, meklēs problēmas risinājumus.

Tātad Biznesa inkubatora dalībnieki varētu būt visdažādākie. Atnāk, piemēram, jaunietis, kuram jau ir SIA un kurš kaut ko ražo. Kā jūs palīdzētu šādam jaunietim?

Jāskatās uz šā uzņēmuma attīstības fāzi. Mēs esam gatavi palīdzēt ar saviem ekspertiem un mentoru tīklu. Kādam, kas jau uzsācis, tās varētu būt meet-up tikšanās, kas saistītas ar viņa individuālo interesi. Šādam jaunietim ļoti svarīgi būtu iestāties inkubatorā, piedalīties decembrī plānotajā inkubatora uzsaukumā. Inkubatora programma sāksies nākamā gada janvārī, tā būs četru mēnešu cikls, gan ar mentoriem, kas tiek piesaistīti saistībā ar konkrēto biznesa ideju, gan ar noteiktu izglītības programmu, piemēram, kā pareizi veikt finanšu aprēķinus, kā uzrunāt investorus, vai kā prezentēt savu biznesa ideju. Inkubācijas perioda noslēgumā būs DEMO diena. Tajā piedalīsies jau potenciālie investori, kuri klausīsies, vērtēs un varbūt vēlēsies konkrētā uzņēmumā un biznesa idejā investēt.

Atnāk cits jaunietis un saka, ka viņam ļoti interesē uzņēmējdarbība, bet ideju vēl nav. Kā šim jaunietim palīdzēt?

Tie būtu kopienas pasākumi, kā meet-up un iedvesmas stāsti. Es noteikti šim jaunietim ieteiktu apmeklēt pirmsinkubācijas kursu. Ja viss noritēs kā plānojām, tas sāksies septembrī. Mēs palīdzēsim radīt ideju, tomēr, ja tas neizdosies vai varbūt jaunietis nevēlēsies meklēt savējo, noteikti būs iespēja atrast domu biedrus, ar kuriem kopā var realizēt citu ideju.

Vai inkubatorā varēs darboties tikai RSU studenti?

Pirmsinkubācijas kursu varēs apmeklēt ikviens, tomēr grupā, kas inkubējas, jābūt vismaz vienam RSU studentam vai absolventam. Var būt arī darbinieks, kurš darbotos kopā ar studentiem.

Kādu sadarbību īstenosiet ar uzņēmējiem?

Inkubators nevar dzīvot bez nozares iesaistes. Jau šobrīd mums notiek ļoti aktīva nozares partneru meklēšana. Kāds būs gatavs sadarboties kā eksperts, kāds nāks pie mums kopīgi risināt kādu biznesa problēmu, bet kāds būs gatavs mūs atbalstīt, piemēram, nodrošinot balvas labākajām idejām vai aktīvākajiem dalībniekiem.

Vai biznesa inkubators ir arī daļa no studiju programmas?

Mēs esam iesaistījušies arī jaunajā programmā Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, kurā būs piedāvājums vienu studiju darbu izstrādāt inkubatorā. Es pats kā docētājs pasniegšu vairākus kursus, kuri notiks inkubatora telpās.

Kā jau uzsvēru, ļoti svarīgi ir veidot sinerģiju starp sociālo un medicīnas bloku, jo mēs meklējam saskares punktus un noteikti tos varam atrast. Piemēram, medicīnas students atnāk ar ideju par jaunu ratiņkrēsla dizainu, bet sociālā bloka students palīdzēt to reklamēt un atrast pareizo biznesa modeli. Gribam šādus studentus savest kopā.

Vai jums ir kādas prognozes, cik lielam jauniešu skaitam varētu interesēt inkubators?

Inkubēt mēs plānojam desmit komandas, tātad desmit biznesa idejas. Katrā idejā ir 3–5 dalībnieki. Kāds varbūt būs ar savu uzņēmumu, kāds nē, bet tādēļ jau inkubatora programma tiek pielāgota esošajām vajadzībām. Pasākumi, kas tiek veidoti, ir dažādi. Piemēram, hakatonā es sagaidu, ka piedalīsies vismaz 50 studenti. Interese ir arī no mūsu ārvalstu studentiem, jo tas, ko mēs piedāvāsim, būs arī angļu valodā. Ārvalstu studentus ļoti gaidām un uzrunāsim īpaši. Jaunajiem uzņēmējiem palīdzēsim arī ar grāmatvedības vai juridiskiem jautājumiem.

Kur ņemsiet kompetentus konsultantus, ekspertus?

Esam meklējuši un atraduši starp mūsu sadarbības partneriem, jo daudzas nozares autoritātes ir gatavas palīdzēt jaunajam uzņēmējam, dalīties savās zināšanās un pieredzē. Mēs uzskatām, ka vieni no kompetentākajiem ekspertiem ir mūsu universitātē. Piemēram, par juridiskajiem jautājumiem runājam ar RSU Juridisko fakultāti, tās docētājiem, meklējam, kāda varētu būt sadarbība, un kā RSU docētāji varētu kā eksperti vai mentori iesaistīties biznesa inkubatora darbā. Citos apstākļos, piemēram, mūsu medicīnas students iespējams nesatiks Juridiskās fakultātes docētāju, bet biznesa inkubatora ietvaros tāda iespēja varētu būt.

Ko novēlat jauniešiem, kuriem interesē uzņēmējdarbība?

Novēlu nebaidīties riskēt un pieļaut kļūdas. Tas ir nenovēršami. No kļūdām jāmācās nevis jābaidās un jāsper nākamais solis. RSU Biznesa inkubators būs palīgs un skolotājs katram, kas vēlas vai jau ir jaunais uzņēmējs. Nāciet pie mums, un mēs atradīsim individuālus risinājumus.