Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Sabiedrības veselība
Aroda un vides medicīna

Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts aicina sabiedrību atbalstīt zinātni un piedalīties pētījumā par pesticīdu maisījumu klātbūtni cilvēka organismā un to potenciālo iedarbību uz cilvēka veselību Latvijā.

Mēs visi ikdienā esam pakļauti dažādu ķīmisko vielu ietekmei. Dažas no ķīmiskajām vielām var ietekmēt veselību, tāpēc to lietošana vidē, dažādos materiālos, pārtikā, ūdenī un darba vietās tiek specifiski regulēta. Pētījuma projekta mērķis ir labāk izprast, cik lielā mērā cilvēki ir pakļauti dažādu ķīmisko vielu ietekmei un kādus veselības riskus tās var radīt. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu likumdošanas prasības par dažādu ķīmisko vielu lietošanu un lai uzlabotu vides veselību un cilvēku aizsardzību kopumā Latvijā un Eiropā. Ar projekta palīdzību vēlamies paaugstināt arī sabiedrības informētību un veicināt darbības, kas samazinātu kaitīgo ķīmisko vielu radīto risku.

Pētījumā aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem vecumā no 6 līdz 11 gadiem, kas dzīvo dzīvokļos vai privātmājās. Pētījumā tiks salīdzinātas divas iedzīvotāju grupas: tie, kuri dzīvo lauksaimniecībā izmantota lauka tiešā tuvumā (dzīvesvieta atrodas mazāk nekā 250 metru attālumā no tā), un tie, kuri dzīvo tālāk nekā 500 metru no lauksaimniecībā izmantotām platībām. Pētījumā piedalās bērns un kāds no vecākiem, veidojot pāri. Kopā pētījumā plānots iesaistīt 100 dalībnieku pāru.

Pētījums ietver elementāru paraugu (urīna) vākšanu un aptaujas veikšanu divos posmos. Pirmais posms – pesticīdu nelietošanas (nesmidzināšanas) periodā. Šis posms plānots šā gada novembrī un 2020. gada decembrī un janvārī. Otrais posms – pesticīdu lietošanas (smidzināšanas) periodā – tiek plānots 2020. gada martā, aprīlī un maijā. Zinātnieki paši sazināsies ar ģimeni un atbrauks vizītē. Intervija un paraugu paņemšana neaizņems vairāk par 20 minūtēm.

Pētījuma dalībnieku privātums tiks aizsargāts, ievērojot Eiropas Vispārējās datu aizsardzības regulas prasības. RSU ir atbildīga par pētījuma dalībnieku datu aizsardzību pret nozaudēšanu, neatļautu piekļuvi, izmantošanu, modifikāciju, atklāšanu vai citu ļaunprātīgu izmantošanu.

Pētījums notiek piecās Eiropas valstīs: Nīderlandē, Čehijā, Spānijā, Ungārijā un Latvijā. Tā mērķis ir noteikt, kuri pesticīdi Eiropā tiek lietoti visplašāk, vai atšķiras pesticīdu lietošana šo valstu vidū un vai atšķiras pesticīdu savienojumi pieaugušo un bērnu organismā.

Ģimenes, kuras vēlas piedalīties pētījumā par pesticīdiem, laipni lūgtas zvanīt pa tālruni 29437702 vai rakstīt pesticidiatrsu[pnkts]lv.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts ir viens no vadošajiem savas jomas institūtiem Latvijā ar plašu sadarbību starptautiskā līmenī. Institūta darbības virzieni saistīti ar vides veselības jautājumu izpēti un dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī ar darba vides apstākļu un arodslimību agrīnās diagnostikas izpēti.

Vairāk informācijas