Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

3. septembrī RSU Eiropas studiju fakultātes (ESF) Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras (SBUEK) studenti vecākās pasniedzējas Ligitas Landzmanes vadībā viesojās Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kamerā (LTRK).

LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies ap 6000 biedru (3000 individuālo uzņēmumu un 3000 no uzņēmēju biedrībām) – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, kas veicina izcilību Latvijas uzņēmējdarbības vidē. LTRK galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Izrādot patiesu labvēlību studentiem, LTRK komanda bija sagatavojusi programmu, iesaistot tajā dažādu jomu ekspertus. Biedru attiecību vadītājs Edgars Ernstsons iepazīstināja studentus ar LTRK un tās darbību. Valdes loceklis Jānis Lielpēteris aizrautīgā veidā paskaidroja uzņēmumu un uzņēmējdarbības lobija būtību. Eksporta daļas vadītājs Gunārs Zelčs izskaidroja uzņēmumu eksporta aktualitātes un īpatnības. Pasākuma laikā tika pārrunātas arī jaunuzņēmumu darbības problēmas, autordarbu un patentu aizsardzības u. c. jautājumi. Arī studentiem bija daudz ekspertiem uzdodamu jautājumu, un pasākuma laiks aizstiedzās nemanot. Pasākuma noslēgumā LTRK adiministratīvā direktore Aija Streiča atraktīva veidā studentus iepazīstināja ar LTRK tapšanas un attīstības gaitu, arī LTRK nama, kas ir Kultūras piemineklis, skaisto telpu atjaunošanas darbu specifiku.

03092020_studentu_vizite_LTRK.jpg

Pasākuma noslēgumā studentiem tika laipni piedāvātas dažādas sadarbības un atbalsta iespējas – prakse, konsultācijas, dažādu ekspertu padomi u. c. LTRK darbinieki arī izteica pārliecību, ka liela daļa studentu, kuri apmeklēja pasākumu, kļūs par veiksmīgiem uzņēmējiem, ja paši to vēlēsies. LTRK aicināja studentus atgriezties LTRK jau kā uzņēmējus un LTRK biedrus, lai kopīgiem spēkiem, ar svaigām idejām un degsmi uzlabotu biznesa vidi Latvijā.

RSU studenti un pasniedzēja pateicas visiem, kas palīdzēja pasākuma īstenošanā, un īpaša pateicība LTRK konkurētspējas direktorei Elīnai Valdmanei, kuras vadībā pasākums tika sagatavots, kā arī katedras biroja vadītājai Lienei Štokai, kas parūpējās, lai pasākumā varētu piedalīties dažādu programmu studenti.