Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

ES Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta BaltCityPrevention Latvijas partneri  21. februārī tikās Liepājā, lai apspriestu pilotprojekta norisi.

interreg_baltic_flagship_logos.jpg

Liepājā tiek īstenots jau otrais pilotprojekts dzīvesveida izraisītu slimību profilaksei pusaudžiem, kurā lieto projekta BaltCityPrevention ietvaros Rīgas Stradiņa universitātes pētnieku grupas asoc. profesores Ineses Gobiņas vadībā izstrādāto intervences modeli dzīvesveida izraisīto slimību profilaksei.

Līdztekus klātienes nodarbībām speciālistu uzraudzībā pilotprojekta dalībnieki (12–13 gadu veci bērni ar virssvaru) lieto arī elektroniskās aproces fiziskās aktivitātes uzskaitei kā papildu atbalstu savu mērķu sasniegšanai. Liela nozīme ir iespējai izmantot Liepājā izstrādāto e-lietotni Amberfit fizisko aktivitāšu veicināšanai, kura pilotprojekta dalībnieku vidū ieguvusi atzinību.

BaltCityPrevention šogad organizēs semināru par intervences modeļa izmantošanu skolās. Dalībniekus sagatavos intervences modeļa izmantošanai un iepazīstinās ar Liepājas domes īstenotajos pilotprojektos gūto pieredzi.

baltcityprevention_liepaja_feb2020.jpg

Plašāka informācija

www.baltcityprevention.eu

www.betterprevention.eu