Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīva ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa izveide Baltijas jūras reģionā (BaltCityPrevention)

Projekta/līguma nr.
#R045
Projekta finansējums
166 613,28 EUR, tai skaitā 141 621,28 EUR ERAF finansējums un 24 991,99 Nacionālais publiskais līdzfinansējums

Projekta vadītājs
Aigars Miezītis, asoc.prof. Inese Gobiņa
Projekta īstenošana
01.10.2017. - 30.09.2020.

Mērķis

Projekta BaltCityPrevention vispārējais mērķis ir sociāli ekonomiskais jauninājums - modelis pusaudžu ar dzīvesveidu saistītu slimību profilaksei, kas dod ieguvumu pašvaldībām un valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par veselības veicināšanu. Šis modelis balstās uz pieņēmumu, ka ir jādodas tur, kur ir lietotāji, un jāievēro viņu personīgais dzīvesveids, viņu paradumi un īpašās vajadzības. Pusaudžu gadījumā tas nozīmē integrēt mūsdienīgas informācijas komunikāciju tehnoloģiju ierīces veselības veicināšanas aktivitātēs

Apraksts

Aktivitātes

 •  Pašvaldību un valsts iestāžu, kuras ir atbildīgas par veselības veicināšanu, vajadzību apzināšana
 •  Jauna inovatīva profilakses modeļa izveide
 •  Instrumentu apkopošana, lai izvērtētu gala lietotāju (pusaudžu) vajadzības
 •  Instrumentu apkopošana saistībā ar uzvedības izmainīšanu
 •  Instrumentu apkopošana ar mērķi izstrādāt projektu jauna veida e-aplikāciju veselības veicināšanai
 •  Zināšanu pilnveidošana, kā pielāgot profilakses aktivitātes gala lietotāju vajadzībām
 •  Jaunā inovatīvā profilakses modeļa testēšana un rezultātu izvērtēšana
 •  Pārrobežu sadarbības stimulēšana starp pašvaldībām, valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par veselības veicināšanu, un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem veselības veicināšanas aktivitāšu pilnveidošanai

Projekta Partneri

 • Flensburgas pielietojamo zinātņu universitāte (Vācija)- vadošais partneris
 • Flensburgas pilsēta (Vācija)
 • Baltijas jūras reģiona asociācija “Veselīgas pilsētas” (Baltic Region Healthy Cities Association) (Somija)
 • Dienvidostrobotnijas Medicīnas tehnoloģiju attīstības centrs (Somija)
 • Seinajoki pielietojamo zinātņu universitāte (Somija)
 • Liepājas pilsēta (Latvija)
 • Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
 • SIA “TELEMEDICA” (Latvija)
 • Igaunijas ģimenes ārstu asociācija (Igaunija)
 • Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija)
 • ScanBalt (Dānija)
 • Lietuvas Veselības zinātņu universitāte (Lietuva)
 • Seinajoki sociālās un primārās veselības aprūpes centrs (Somija)
 • Poznaņas pilsēta (Polija)
 • Veselības izglītības un slimību profilakses centrs (Lietuva)

Projekta kopējais budžets 2 704 433.85 EUR, tai skaitā 2 143 588.79 EUR  ERAF līdzfinansējums un 56 080 845,06 EUR publiskais līdzfinansējums