Pārlekt uz galveno saturu
Startē Stradiņos!
Māszinības

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Liepājas filiāles studiju programmas Māszinības otrā gada studente Laine Laugale-Veilande ir liepājniece – šeit iegūta pirmā izglītība starptautiskajās attiecībās un nodibināta ģimene.

laine1.jpg

“Man jau kopš vidusskolas ir bijis sapnis studēt medicīnu. Šeit es atradu brīnišķīgu iespēju gan studēt māszinības, gan strādāt medicīnā,” uzskata Laine un plāno savu profesionālo karjeru saistīt ar Liepāju.

Kāpēc izvēlējies studēt māszinības RSU Liepājas filiālē?

Kad pēc vidusskolas bija jādomā, kur tālāk mācīties, mammai teicu, ka braukšu uz Rīgu un stāšos ārstos – gribēju būt ginekologs. Tā gan bija acumirkļa ideja, kas neīstenojās, jo, ņemot vērā ģimenes apstākļus, nekur arī nevarēju aizbraukt. Manā ģimenē ir bijuši mediķi – omītes strādājušas ķirurģijas nodaļās, savukārt vecvectēvs bija saistīts ar veterināriju.  Mamma savulaik ir strādājusi toreizējā sieviešu konsultācijā Piejūras slimnīcas teritorijā. Var teikt, ka esmu uzaugusi šajā vidē, tāpēc tas ir tikai likumsakarīgi, ka savu dzīvi esmu izvēlējusies saistīt ar medicīnu. Vēlāk, kad man pašai dzima bērni un vecmāte palīdzēja dzemdībās, apstiprinājās mana vēlme strādāt dzemdniecībā un ginekoloģijā. Liepājas filiālē piedāvāja māszinību programmu, un es sāku tur studēt. Sapni par vecmātes profesiju neesmu atmetusi – es ceru, kā kādreiz varēšu turpināt studijas šajā virzienā. Mana vecmāte ir viens no labākajiem piemēriem, kādai jābūt aprūpes personai – ne tikai kā profesionālam mediķim, bet arī kā kolēģim un sadarbības partnerim. No viņas esmu mācījusies arī cilvēciskās īpašības un vērtības, kuras esmu paņēmusi līdzi profesionālajā dzīvē.

Kāpēc studēju Liepājā? Pirmkārt, šī ir mana dzimtā pilsēta, un, otrkārt, medicīnas iespēju jomā Liepāju uzskatu par līdzvērtīgu citiem reģioniem.

Varbūt turpināšu studijas Rīgā, bet savas darba gaitas noteikti turpināšu Liepājā. Šobrīd ļaujos straujajiem un mainīgajiem dzīves notikumiem.

Vai esi domājusi kļūt par ārstu?

Pašlaik esmu tādā ceļa posmā dzīvē, kad nezinu, kas būs aiz nākamā pagrieziena. Esmu nostrādājusi pusotru gadu Liepājas reģionālajā slimnīcā, bet tagad visus spēkus veltīšu studijām. Zinu, ka ginekoloģija un dzemdniecība noteikti ir mana sirdslieta un šajā virzienā veidošu savu profesionālo karjeru. Esmu izmācījusies arī par zīdīšanas konsultanti un apguvusi grūtniecības un pēcdzemdību psiholoģiju.

Mani interesē arī ķirurģija, precīzāk – operācijas šajā jomā. Pašlaik esmu praksē Priekules slimnīcā operāciju blokā. Man ļoti patīk būt šajā vidē un redzēt darba rezultātus. Operācijas notiek cita pēc citas, tā gūstu daudz zināšanu un pieredzi. Esmu pateicīga slimnīcas operējošai ginekoloģei, ka ļauj man būt par daļu no operācijas speciālistu komandas: tā man ir motivācija turpināt iesākto ceļu un devusi lielāku pārliecību par sevi.

Tagad ir mainījusies māsu izglītības sistēma. Vai uzskati, ka pārmaiņas bija nepieciešamas?

laine3.png2021. gads. Laine Liepājas reģionālās slimnīcas liftā, dodoties no vienas 12 stundu maiņas uz nākamo 12 stundu naktsmaiņu citā slimnīcas nodaļā

Tagad visi māszinību studenti iegūst vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju. Specializācija notiek vēlāk tālākizglītības veidā. Medicīnas māsām ir daudz profesionālo iespēju, tikai ir jāsaprot, kuru virzienu izvēlēties.

Mums studijās ir daudz teorētisko apmācību un arī praktisko nodarbību. Apgūstam visas medicīnas jomas, kas vēlāk paver plašākas iespējas darba vidē un tālākos studiju posmos gan Latvijā, gan ārzemēs. Manuprāt, praksei ir ļoti liela nozīme studentu turpmākās profesionālās darbības jomas izvēlē. Tikai atrodoties noteiktā vidē un gūstot pieredzi, vari saprast, kāds putns esi un kurā virzienā lidot.

Kādas ir studijas Liepājas filiālē – pedagogi, kursabiedri, studiju process?

Docētāji mums ir pretimnākoši un studiju vide ir ļoti attīstīta. Ir pieejamas mulāžas un manekeni praktiskajām apmācībām – kabineti gandrīz vienmēr ir pieejami un studenti var individuāli nākt un mācīties. Uzskatu, ja pats plāno savu laiku, tad visu var paspēt izdarīt. Es medicīnas studijas salīdzinu ar autosportu – jāzina, kad spiest gāzes pedāli, kad bremzēt, kurā brīdī kāds jāapdzen un jāuzmanās, lai neizraisītu autokatastrofu. Visu laiku jātur roka uz pulsa, lai neatslābtu. Ir jābūt dzinulim mācīties, pētīt, atrast. Medicīnas studijas audzina raksturu, ievieš režīmu un stiprina mērķtiecību – tas ir liels ieguvums visai dzīvei.

laine2.png

Arī māsai jābūt kā mūžīgajam studentam – ir jāvēlas zināt un saprast, nevis tikai ātrāk pabeigt studijas. Novērtēju, ka mūsu docētāji no studentiem prasa šādu iesaisti.

No nākamā akadēmiskā gada būsi Studentu padomes prezidente. Kādas pārmaiņas esi iecerējusi studentu dzīvē?

Papildus visiem ierastajiem pasākumiem vēlētos veidot ciešāku sadarbību starp RSU un mūsu filiāli. Gribētu arī attīstīt studentu zinātniskos pulciņus, kuros apskatītu dažādus jaunākos pētījumus, diskutētu kopā ar docētājiem un ārstiem no Liepājas reģionālās slimnīcas, un, iespējams, mums pievienotos arī eksperti no citām Latvijas pilsētām.

Es reizēm pieslēdzos RSU ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņa zūmiem un ar aizrautību klausos studentu ziņojumus. Vēlos, lai arī Liepājā mēs varētu izglītot viens otru, papildināt zināšanas un trenēt prātu ārpus studijām.

laine4.jpg

2021. gads. Ātrais pašiņš pirms došanās pie pacienta COVID-19 pandēmijas laikā.

Māsu profesija pašlaik ir pārmaiņu krustcelēs. Kādas, tavuprāt, būs nākotnes māsas?

Nākotnes māsas būs kompetentas un zinošas. Bieži vien māsu profesiju saista arī ar empātiju. Es uzskatu, ka empātijai jāparādās rīcībā – ja cilvēkam sāp, es nevaru tikai sēdēt un just līdzi, man vajag rīkoties praktiski, lai noņemtu sāpes.

Tagadējām māszinību studentēm, kas pabeigs studijas un izcīnīs savu vietu zem medicīnas saules, ir jābūt uz izķeršanu, jo māsu profesionālā sagatavošana Liepājā ir ļoti augstā līmenī.

Vai tevi nebiedē māsu profesijas garoziņa – nepietiekamais atalgojums un lielā noslodze?

Diemžēl pašreiz valsts politikas sekas ir tādas, ka māsu trūkst. Es tomēr esmu optimiste un ceru, ka tuvākajā nākotnē valsts sāks sakārtot jautājumus par māsu slodzi, pacientu skaitu uz vienu māsu un adekvātu apmaksas sistēmu.