Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Uzņemšana

Loreta Lūkina ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) ir cieši saistīta – jau trešo gadu viņa ir RSU mārketinga speciāliste, šeit ir iegūts gan bakalaura grāds multimediju komunikācijā, gan tikko absolvēta maģistra studiju programma Komunikācija un mediju studijas. "Maģistrantūra paplašināja manu domāšanu," stāsta Loreta.

"Docētāji rosināja skatīties uz problēmām no vairākām pusēm, un tas ļāva saredzēt kopsakarības un izvēlēties piemērotākos risinājumus. Galvenie atslēgas vārdi, ko varu pateikt par savām maģistrantūras studijām, ir starptautiskums, docētāju ekspertīze un studiju vide.”

Kāpēc izvēlējies studijas RSU šajā jomā?

To, ka studēšu RSU, zināju jau 10. klasē, tāpat biju izlēmusi par konkrēto studiju programmu.

Gribēju studēt kaut ko radošu, bet ne gluži klasisku mākslu vai mūziku, kā arī kaut ko saistītu ar medijiem.

Par RSU biju dzirdējusi pozitīvas atsauksmes, apmeklēju arī Atvērto durvju dienu – par to man ir vislabākās atmiņas. Atceros, ka studenti bija sarūpējuši tēju ar cepumiem un uzaicināja multimediju interesentus uz sarunu, atklāti stāstīja, kādas ir studijas, cik viegli vai grūti šeit mācīties.

Par to, ka jāstudē maģistrantūrā, man šaubu nebija: uzskatu, ka bakalaurs ir labs sākums, bet kārtīga augstākā izglītība sākas tikai no maģistra līmeņa. Gribēju attīstīties tieši savā jomā, jo ar izvēlēto studiju virzienu – multimediju komunikāciju – esmu trāpījusi desmitniekā.

Zinu, ka šī ir mana joma. Tomēr ceru, ka šis nebūs mans vienīgais maģistrs!

loreta_lukina_00.jpg

Loreta ar savu maģistra darbu.

Kādas bija maģistra studijas, docētāji, kursabiedri, vide?

Studiju vide RSU bija pazīstama jau kopš bakalaura studijām – telpas mūsdienīgas un ērtas, studijas piektdienās un sestdienās bija labi savienojamas ar darbu, tāpēc izvēle studēt maģistrantūrā bija par labu RSU.

Turklāt mums bija ļoti daudz viesdocētāju ar plašu pieredzi un starptautisku skatījumu. Es biju pārsteigta par ārvalstu lektoru lielo īpatsvaru mūsu studiju programmā, un tagad saprotu, ka RSU tiek uzskatīta par visstarptautiskāko augstskolu Latvijā ne tikai lielā ārvalstu studentu, bet arī viesdocētāju lielā skaita dēļ. Mācībspēki bija ļoti pretimnākoši un saprotoši, bet vienlaikus arī prasīgi. Vienmēr varējām rēķināties ar profesionālu atbalstu un padomu.

Mani kursabiedri bija ļoti dažādi gan vecuma, gan nodarbošanās ziņā, pārstāvētās darba vietas bija daudzveidīgas – valsts pārvalde, radošās aģentūras, modes industrija, privātais biznesa sektors. Tas bija ļoti vērtīgi, jo daudz diskutējām un dalījāmies ar pieredzes stāstiem – tas papildināja studijās apgūto.

Viena no raksturīgākajām RSU iezīmēm ir daudz patstāvīgā darba studijās. Lekcijās tiek dots pamats, pirmā zināšanu deva, bet tālāk pašam ir jāstudē teorija, pieejamie pētījumi un daudz jālasa. Šīs iemaņas – ātri apkopot milzīgu informācijas daudzumu un izvilkt būtisko – ir noderīgas it visās jomās.

Šajā programmā vairāk koncentrējāmies uz mediju studijām, bet bija arī tādi studiju kursi kā kultūras un mediju teorijas, sabiedriskās un starptautiskās attiecības. Bija arī praktiskākas ievirzes kursi, piemēram, kinovaloda, kur mācījāmies, kā stāstīt vizuālu stāstu. Mediju menedžmenta lekcijās pie mums nāca pārstāvji no dažādu formātu medijiem un iepazīstināja ar savu pieredzi. Šā studiju kursa ietvaros mums pašiem bija jāveido savs medijs un jāsaprot, kā no idejas var tikt līdz rezultātam.

Studiju ritms bija saprotams un mācību slodze labi saplānota – atlika tikai pašiem piestrādāt pie laika plānošanas un neiekavēt darbu nodošanu. Bija arī saspringtāki brīži, bet es to sauktu par stradiņu rūdījumu. Ja ir grūti kādā brīdī, tas nozīmē, ka tu audz. Piekrītu RSU docētājam Mārtiņam Daugulim, kurš uzver: "Push your limits!" (tulk. no angļu val. – paplašini savas robežas) – jo vairāk tu dari, jo vairāk saproti, ka vari izdarīt vēl vairāk.

Paralēli studijām tu strādāji. Vai maģistrantūrā gūtās zināšanas un iemaņas palīdzēja kļūt par labāku speciālisti?

Ieskatu komunikācijas jomā un pamatiemaņas apguvu jau bakalaura studiju programmā, bet maģistrantūra sniedza prasmi analizēt, domāt kritiski, skatīties uz lietām no vairākiem skatupunktiem. Bija arī specifiskākas zināšanas, ko apguvām, piemēram, sociālo mediju krīžu komunikācija. To varu saukt par savu vērtīgāko studiju kursu, jo tas sasaistās ar manu darba jomu – es atbildu par sociālo mediju komunikāciju universitātē. Šajā studiju kursā izskatījām daudz reālu piemēru, risinājām praktiskus gadījumus.

Komunikācijas virzienu ir tik daudz. Kādas ir tavas profesionālās intereses šajā jomā?

Kā savu lauciņu jūtu sociālos medijus un video satura veidošanu – tās ir jomas, kurās jūtos stipra. Tie ir arī mani pamatpienākumi, strādājot RSU mārketinga komandā. Patlaban tie ir arī aktuāli komunikācijas virzieni, kas ļoti strauji attīstās, un to ietekme arvien pieaug.

Studējot maģistrantūrā, man ļoti patika arī kultūras teorijas, izbaudīju diskusijas par dažādiem jautājumiem, kuri skar medijus, – starpdisciplināras un marginālas tēmas. Domāju, ka nākotnē šīs intereses varētu attīstīt.

RSU studijas ir cieši saistītas ar zinātni, studenti piedalās dažādos pētījumos un projektos. Kā bija tavās studijās?

Jā, studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pētniecībā, un arī mēs ar kursabiedriem nebijām izņēmums.

Piedalījāmies mūsu viesdocētāja no Islandes, Akureiri Universitātes profesora Markusa Hermana Mekla (Markus Hermann Meckl) projektā par starpkultūru dialogu. Projekts tika īstenots sadarbībā ar RSU Komunikācijas fakultāti, un mums bija jāintervē Islandē dzīvojošie latvieši, īpaši fokusējoties uz jautājumiem par izglītības jomu. Dzīvojām Islandē vienu nedēļu patīkamā, radošā un aktīvā gaisotnē, kur bijām nevis studenti, bet kolēģi pētniekiem.

loreta_lukina_01.jpg

Loreta (ceturtā no kreisās) kopā ar kursabiedrēm, studiju programmas vadītāju asoc. prof. Ilvu Skulti (no labās) un Islandes latviešiem. Foto no privātā arhīva

loreta_lukina_02.jpg

Loreta (vidū) kopā ar kursabiedrēm Islandē. Foto no privātā arhīva

RSU maģistranti var piedalīties arī Erasmus programmā un braukt mācīties uz ārvalstu augstskolām, bet es šo iespēju neizmantoju, jo mums bija tik liels viespasniedzēju skaits no Vācijas, Somijas, Norvēģijas, Islandes, Lietuvas un Igaunijas, ka dažbrīd jau jutos kā ārvalstu augstskolā.

Lūdzu, pastāsti par savu maģistra darbu!

Es pētīju un salīdzināju Latvijas augstskolu apakšzīmolu komunikāciju sociālajos medijos, īpaši analizējot, vai tiem tiek veidots vienots stils ar savu augstskolu. Tā kā pati strādāju sociālo mediju jomā, saprotu, cik svarīga ir vienota komunikācija un cik grūti augstskolām to ir panākt, jo tās bieži ir decentralizētas. Viens no maniem maģistra darba secinājumiem ir par sociālo mediju lielo nozīmi augstskolas tēla veidošanā potenciālo studentu vidū, jo apmēram 37 % no jauniešiem lēmumu par studijām pieņem, balstoties uz sociālajos medijos pieejamo informāciju. Tāpat uzskatu, ka augstskolu zīmoliem jāveido ciešāka sadarbība ar apakšzīmoliem, kas veicina augstskolas komunikācijas vienotību.

Man ir jāsaka liels paldies manai maģistra darba vadītājai Rutai Siliņai par profesionālo un emocionālo atbalstu – viņa izdarīja visu, lai es uzrakstītu labu, jēgpilnu pētījumu un sekmīgi to prezentētu aizstāvēšanā.

Kam tu ieteiktu studēt šajā maģistra programmā?

Gribu uzsvērt: lai studētu šajā programmā, nav obligāta prasība pabeigtas pamatstudijas komunikācijas jomā. Protams, galvenā mērķauditorija ir dažādi komunikācijas speciālisti, tostarp žurnālisti un citi mediju profesionāļi, bet mani kursabiedri bija no dažādām specialitātēm – tulki, projektu vadītāji un citi speciālisti.

Mūsdienās komunikācijas prasmes noder visiem un šajā maģistra programmā ieteiktu studēt visiem, kuri vēlas tās uzlabot, kas grib paplašināt savu redzesloku, uztrenēt stratēģisko un kritisko domāšanu un prasmi analizēt.