Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

2009 - pašlaik

Bakalaura studiju programmas "Sabiedriskās attiecības" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - pašlaik

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

Izglītība

2006 - 2009

Zinātniskā grāda pretendente

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorante studiju programmā „Socioloģija"

2002 - 2004

Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

Latvijas Universitāte

1998 - 2002

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē (specializācija sabiedriskajās attiecībās)

Rīgas Stradiņa universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

17.03.2016.

Prezentācija "Valsts Kancelejas, Tiesībsarga biroja un Rīgas Stradiņa universitātes sadarbības pieredze"

Kijevas nacionālās universitātes "Kijevas-Magiļanskas akadēmijas" starptautiskā konference "Aktuālie valsts pārvaldes komunikācijas ar sabiedrību reformas jautājumi Ukrainā" (Kijeva, Ukraina)

Februāris-aprīlis 2015

„Krīzes komunikācija" un „Komunikācija ar medijiem"

Mācību programmu, mācību materiālu izstrāde un kursu novadīšana

Pasūtītājs Valsts administrācijas skola

28.11.-17.12.2014

Krīzes komunikācijas mācību materiāla sagatavošana, programmas prezentācija (lekcija un praktiskās nodarbības) un testēšana mācību grupā

Projekts „Ārkārtas medicīniskās un sabiedrības veselības situāciju pārvaldība"

Pasūtītājs Latvijas Ārstu biedrība

03.-04.04.2014.

Referāts „Catching Opinion: Opinion Leaders as Promoters of Verbal Aggressiveness in Internet Communication"

(New) Audience Practices , NAP 2014

Catholic University of Portugal

Lisbon, Portugal

09.10.2013.

Referāts „Par ko ir vienojušies akadēmiķi. Kā mērīt atdevi no sabiedriskajām attiecībām. Dažādās pieejas, praktiski rīki. Problēmjautājumi."

Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) sadarbībā ar EACD (European Association of Communications Directors) seminārs "Kā izmērīt komunikāciju"

18.06.2013.

10th Conference on Baltic Studies in Europe "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World"/ Panel: Index of the Internet Communication Aggressiveness, referāts: „Catching Opinion: Impact of Opinion Leaders Statements on Aggressive Comments in Internet Portals"

Organizators – Tallinn University (Igaunija)

02.04.2013.-19.06.2013.

Metu konkursa „Euro ieviešanas komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana saskaņā ar „Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģiju Latvijā" un „Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu" žūrijas komisijas locekle

4., 11., 18., 25.04.2013.

Mācību kurss „Efektīva komunikācija projektu vadībā" Iecavas novada pašvaldības speciālistiem, deputātiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem

Pasūtītājs: SIA „NK Konsultāciju birojs" (Iecavas novada dome)

11.12.2012.

Tiesībsarga ikgadējās cilvēktiesību konferences sadaļas „Mediju sensācijas un ētikas dilemmas cilvēktiesību kontekstā" sadaļas moderēšana

22.-23.11.2012.

Crisis Communications Conference 2012, Amsterdama, Nīderlande

30.10.2012.

ERIO's Workshop "Protecting Roma Against Discrimination: The Role of Equality Bodies", Brisele, Beļģija

15., 16., 24.10.2012.

Komunikācijas un publicitātes mācību semināri Jēkabpils pašvaldības darbiniekiem

Pasūtītājs: SIA „NK Konsultāciju birojs" (Jēkabpils pilsētas dome)

19.06.2012.

International Conference of the Baltic Ombudsman (Riga)

Referāts – Index of Aggressiveness of Internet Comments

05.06.2012.

Apmācības semināra "Komunikācijas instrumenti ES SF projektu īstenošanā un praktiskie uzdevumi komunikācijā" izstrāde un novadīšana

Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions

30.05.2012.

Apmācības semināra „Komunikācijas prasmes, pašvaldību pieredze un ES fondu atbalstīto projektu ieviešanā" izstrāde un novadīšana

Pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

21.05.2012.

Pētnieciskā projekta „Interneta agresivitātes indekss" jaunāko rezultātu publiskošana, pētījums „Cilvēktiesību jēdziena lietojums interneta komentāros"

29.-30.03.2012.

Cooperation seminar of the ombudspersons for children of Baltic countries, Tallina, Igaunija

10., 11., 13.04.2012.

„ES informācijas sniedzēju seminārs reģionos un ES informācijas sniedzēju foruma sagatavošana un norise" lektore

Pasūtītājs: SIA „NK Konsultāciju birojs" (LR Ārlietu ministrija)

14., 15.12.2011.

Apmācības programmas „Preses – relīze – vienkārši par sarežģīto" izstrāde un novadīšana valsts pārvaldes komunikācijas speciālistiem

Pasūtītājs - Valsts kanceleja

08.12.2011.

Tiesībsarga ikgadējās cilvēktiesību konferences sadaļas „Neiecietība sociālajos portālos un interneta diskusijās" sadaļas moderēšana un pētījuma rezultātu pētnieciskā projekta „Interneta agresivitātes indekss" jaunāko rezultātu publiskošana

16.11.2011.

Pētnieciskā projekta „Interneta agresivitātes indekss" atklāšana un pētījumu rezultātu publiskošana

10.05.2011. –

30.12.2011.

Pētniece pētījumā „MVU labās prakses"

Pētījums ir kolektīvās inteliģences kopdarbs, kas vērsts uz praktisku instrumentu izstrādi MVU attīstības un ilgtspējas veicināšanai

Pasūtītājs – biedrība „Collective Intelligence Research Center"

2014. novembris

2011. aprīlis

Ziemeļeiropas ikgadējā komunikācijas vadības foruma „Baltic PR Awards" žūrijas locekle

21.-24.01.2011.

Pētījums „Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse" (pētījums ir daļa no Sabiedriskās politika centra "Providus" slēptās politiskās reklāmas pētījuma pirms LR 10.Saeimas vēlēšanām),

veiktas un apkopotas anonīmas intervijas par slēpto reklāmu

Pasūtītājs – biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"

09.-10.11.2010.

Seminārs „Krīžu komunikācija katastrofu situācijās – Latvijas un ārvalstu pieredze"

Referāts „Akadēmiskās atziņas: teorijas un pasaules krīžu prakses mācībstundas"

Organizatori – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Rīgas Stradiņa universitāte

01.08.2010. –

31.12.2011.

Studentu debašu kluba „Political Café" vadītāja un moderatore

Organizatori – Rīgas Stradiņa universitāte un Fridriha Eberta Fonds (Friedrich Ebert Stiftung)

20.-22.08.2010.

10. gadskārtējā konferencē "Lokālie aspekti Eiropas biznesa komunikācijā" (EUKO), referāts " Twitter as communication tool for cosmetic companies"

Organizators - Biznesa augstskolā "Turība"

04.06.2010.

Projekts „How to Protect the Information Sources: Workshop for Journalists and Researchers/ Informācijas avotu konfidencialitātes nodrošināšana: meistardarbnīca žurnālistiem un pētniekiem", projekta vadītāja

Organizatori – Rīgas Stradiņa universitāte un Fridriha Eberta Fonds (Friedrich Ebert Stiftung)

29.-30.04.2010.

13.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: haoss un harmonija", referāts „Latvijas mediju blogosfēra: politisko, personisko un korporatīvo blogu funkcijas" (referāts kopā ar Andu Rožukalni)

Rīkotājs – Liepājas Universitāte

15.04.2010.

Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forums 2010 „Sadarbība. Saziņa. Informācija" darba grupas „Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību" vadītāja (moderatore)

Pasūtītājs - SIA „Baltic Consultants"

18.-19.03.2010.

RSU 9.zinātniskā konference, referāts „Latvijas mediju blogosfēra: politisko, personisko un korporatīvo blogu funkcijas" (referāts kopā ar Andu Rožukalni)

Rīkotājs - Rīgas Stradiņa universitāte

19.11.2009.

Konference „Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienu Latvijas situācijā", referāts „Kas notiek ar sabiedriskajām attiecībām krīzes laikā"

Organizators – Alberta koledža

29.04.2009.

Konference „Juridiskā palīdzība un atbalsts noziegumos cietušajiem", konferences organizatore

Rīkotājs – Juridiskās palīdzības administrācija

12.03.2009.

Diskusija „Mārketings un inovācijas" projekta „Diskusija pie kafijas tases ietvaros, diskusijas dalībniece

Organizators – Alberta koledža

14.-17.08.2008.

LF'08 – seminārs „Līderu forums", vieslektore

Rīkotājs – Latvijas studentu apvienība

15.07.2008. –

10.03.2009.

SIA "Biznesa vadības koledža" mācību materiālu „Sabiedriskās attiecības I " un „Sabiedriskās attiecības II" izstrāde

13.-14.03.2008.

RSU 2008.gada Zinātniskā konference, referāts „Sociāltiesisko pakalpojumu pieejamība informācijas plaisas kontekstā"

Rīkotājs – Rīgas Stradiņa universitāte

28.06.-02.07.2007.

20. starptautiskais Baltijas kriminoloģijas seminārs „Noziedzība un deviācija mūsdienu mainīgajā pasaulē", referāts „Kompensāciju cietušajiem nodrošināšanas mehānisms Latvijā".

Rīkotājs – Krievijas valsts Hercena vārdā nosauktā pedagoģiskā universitāte

14.-15.06.2007.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 3.ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā", referāts „Vīrišķīguma tēls reklāmās Latvijas žurnālos 2005-2006".

Rīkotājs – Latvijas Lauksaimniecības universitāte

26.-27.04.2007.

Liepājas pedagoģijas akadēmijas 10.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā", referāts "Informācijas plaisas sekas sabiedrībā".

Rīkotājs – Liepājas pedagoģijas akadēmija

20.04.2007.

Konference „Latvija Eiropas Savienībā – attīstības tendences un perspektīvas", referāts „Informācijas plaisa un valsts pārvalde. ES konteksts".

Rīkotājs – Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas Studiju fakultāte

19.04.2007.

Konference „Kultūru dažādība un iecietība pilsētā – subkultūras Latvijā", pētījums „„Esi pārliecināts vīrietis!" Vīrišķīgums reklāmā".

Rīkotājs – Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

29.-30.03.2007

RSU 2007.gada Zinātniskā konference, referāts „„Informācijas plaisas" fenomens un personas drošība".

Rīkotājs – Rīgas Stradiņa universitāte

09.-11.10.2006.

Konference „Izglītības sociālo pārmaiņu apstākļos", pētījums „Izglītība un zinātkāre biznesa apstākļos".

Rīkotājs – Daugavpils Universitāte

05.-07.05.2015.

31.05.-02.06.2013.

25.-27.05.2012.

27.-28.05.2011.

28.-30.05.2010.

29.-31.05.2009.

30.05.-01.06.2008.

25.-27.05.2007.

16.-18.06.2006.

Latvijas sabiedrisko attiecību studentu radošā nometne „Dinamiskās domas darbnīca", moderators (studentu darba grupu vadīšana)

Rīkotājs – Biznesa augstskola „Turība"

05.05.2006.

Konference „Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi", pētījums „Atstumtība, pilsoniskā līdzdalība un komunikācijas loma".

Rīkotājs – Rīgas Stradiņa universitāte

17.-18.12.2001.

Konference "Mediju loma sabiedrības integrācijā Baltijā un Eiropā", pētījums "Igaunijas tēls Latvijas medijos".

Rīkotājs – Rīgas Stradiņa universitāte

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sabiedriskās attiecības​

 

Vadītie studiju kursi

Eiropas integrācijas vēsture

Ievads studijās un specialitātē

Integrētā marketinga komunikācija

Krīžu komunikācija

Neverbālā akustiskā komunikācija

Riska un krīzes komunikācija

Runas komunikācija

Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļi

Sabiedrisko attiecību stratēģijas un kampaņas

Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšana

Sociālo tīklu analīze

Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana

Valsts komunikācija

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Civilā aizsardzība

Ievads studijās un specialitātē

Integrētā marketinga komunikācija

Krīžu komunikācija

Organizācijas psiholoģija

Prakse

Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspekti

Riska un krīzes komunikācija

Runas komunikācija

Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļi

Sabiedrisko attiecību stratēģijas un kampaņas

Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana

Valsts komunikācija

Valsts pārvalde un valdības komunikācija

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju blogosfēra : politisko, personisko un korporatīvo blogu funkcijas / A.Rožukalne, R.Siliņa // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 30.-40.lpp.

 

Tēzes​​

 

Siliņa, Ruta. Citādības (ne)pieņemšana : interneta portālu komentāru par diskriminācijas riska grupu problemātiku analīze / R.Siliņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 464.lpp.

Siliņa, Ruta. Interneta komentētāju agresivitāte par cilvēktiesību jautājumiem portālos Delfi, Tvnet un Apollo / R.Siliņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 478.lpp.

Siliņa, Ruta. Tīkla metodes lietojums iekšējās komunikācijas izpētei / R.Siliņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 477.lpp.

Siliņa, Ruta. Sociālie darbinieki kā informācijas vārtsargi / R.Siliņa // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 424.lpp.

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju blogosfēra : politisko, personisko un korporatīvo blogu funkcijas / A.Rožukalne, R.Siliņa // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 388.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Lehtonen, Jaakko. Riska un krīzes komunikācija : monogrāfija par pamatprincipiem ar labās un sliktās prakses piemēriem / J.Lehtonens, R.Siliņa, B.Ābelniece. - Rīga : Turība, 2011. - 198 lpp. - Grāmatā izmantoti materiāli no Jaakko Lehtonen grāmatas "Ettei pahin tapahtuisi". - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

Kontakti

Kolēģi

Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Romans Lācis
Docētājs, Valdes loceklis
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Alnis Stakle
Docētājs, Studiju programmas direktors, Bakalaura studiju programmas "Multimediju komunikācija" apakšprogrammas "Fotogrāfija" direktors
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja