Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

Ar LIAA Tehnoloģiju biznesa centra īstenotās programmas PROTOTECH atbalstu par kopējo summu 225 000 EUR tiks izstrādāti un testēti 15 prototipi sadarbībā ar trīs vadošo Latvijas universitāšu iesaisti.

10 prototipus izstrādās Rīgas Tehniskā universitāte, no tiem septiņus Zinātnes un inovāciju centrā, pa vienam Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā un Radioelektronikas institūtā, kā arī RTU Polimēru materiālu tehnoloģijas katedrā. Trīs prototipus izstrādās Latvijas Universitātē Datorikas fakultātē un Bioloģijas fakultātē, kā arī LU Fizikas institūtā. Divus prototipus testēs Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūtā un Psiholoģijas laboratorijā.

PROTOTECH atbalsts tiks sniegts sabiedrībai būtiskās un aktuālās jomās – viedās enerģētikas un energoefektivitātes projektiem (3), bioekonomikai (1), biomedicīnas un IKT kombinētajiem risinājumiem (4), SportsTech jeb sporta tehnoloģijām (2), IKT risinājumiem drošībai uz dzelzceļa un būvniecībā (2), viedo materiālu izstrādei (1) un kombinēto IKT un elektroinženiertehnisko risinājumu projektiem (2). Atbalstu saņems septiņi komersanti un astoņas fiziskas personas. Atbalstītos projektus pieteica 12 vīrieši un trīs sievietes. Atbalstu ieguvuši arī četri Inovāciju akadēmijas absolventi. Inovāciju akadēmija ir LIAA Tehnoloģiju biznesa centra un Rīgas Biznesa skolas veidota pirmsakselerācijas programma, kas paredzēta potenciālo uzņēmēju, kā arī inovatīvu un globāli ambiciozu biznesa projektu attīstībai.

Atlasītie 15 atbalsta saņēmēji izturēja konkursu, kur uz atbalstu bija pieteikušies 29 pretendenti. Noteicošie faktori, lai konkursā iegūtu augstākus rezultātus un atbalstu, bija pārstāvētās tehnoloģiju nozares tehnoloģiju gatavības līmenis un atbilstība RIS3, kā arī būtiski faktori bija produkta komerciālais potenciāls un komandas kopējā kompetence. Pēc sadarbības līguma slēgšanas prototipus paredzēts izstrādāt gada laikā.

prototech_w.png