Psiholoģijas laboratorija | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Laboratorijas mērķis ir nodrošināt mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas instrumentu izstrādi, adaptāciju un aprobāciju, kā arī konsultēt par psihometrijas  jautājumiem RSU mācībspēkus un studējošos.

Laboratorijas uzdevumi

 • Izstrādāt un uzturēt RSU psiholoģisko mērāmo instrumentu reģistru
 • Attiecībā uz psiholoģiskiem mērinstrumentiem veicināt starptautisko kvalitātes standartu ieviešanu
 • Adaptēt un konstruēt psiholoģiskos mērinstrumentus atbilstoši psiholoģijas un citu virzienu attīstības vajadzībām
 • Veikt pētniecisko darbu un publicēt zinātnisko pētījumu rezultātus
 • Piedalīties vietējos un starptautiskos zinātniskos projektos
 • Veikt informatīvo darbību par laboratorijas darbu un pētījumu rezultātiem un par jaunākām aktualitātēm nozarē
 • Sniegt konsultatīvo atbalstu RSU studentiem un darbiniekiem psihometrijas jautājumos

Psiholoģisko testu un aptauju reģistrs

Kas tas ir

Tas ir reģistrs, kurā tiek apkopota un regulāri papildināta informācija par psiholoģijā un citās nozarēs Latvijā izstrādātajiem un adaptētajiem testiem un aptaujām (turpmāk – instrumentiem).

Kāpēc tas ir izveidots un kā var palīdzēt studentiem docētājiem

Reģistrs ir izveidots, lai nodrošinātu RSU studējošo un docētāju izstrādāto un adaptēto psiholoģisko instrumentu pieejamību.

Publiski pieejamajā reģistra daļā iekļauta pamatinformācija – testa nosaukums latviešu un oriģinālvalodā, informācija par autoriem un adaptācijas autoriem, izdošanas un adaptācijas gads, pielietošanas joma. Vairāk informācijas par interesējošo instrumentu, instrumenta kopiju vai adaptētāju kontaktus var saņemt, sazinoties ar Psiholoģijas laboratorijas pētnieci Janu Duhovsku (jana[pnkts]duhovskaatrsu[pnkts]lv).

Kognitīvo procesu un intelekta izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Kognitīvo rezervju indeksa aptaujaCognitive Reserve Index questionnaireNucci, M., Mapelli, D., & Mondini, S., 2012Šneidere, K., Harlamova, J., 2017
Dīza/Rēdigera-Makdermotas paradigmaDeese/Roediger-McDermott paradigm; DRM paradigmStadler, M., Roediger, H. & McDermott, K., 1999Šneidere, K., 2015
Uz mākslu balstīts iz-/novērtējuma instruments Sejas stimulu novērtējumsFace Stimulus Assessment, 2nd editionBetts, D., 2003Plūme, I., Beinerte, V., 2018
Personības, motivācijas, vērtību, interešu un pārliecības izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Latvijas Klīniskais personības testsLatvijas Klīniskais personības testsPerepjolkina, V., Kolesnikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., 2018 
Individuālā anomijaIndividuālā anomijaĻevina, J., Mārtinsone, K. 
Situatīvās motivācijas skalaSituational Motivation Scale, SIMSGuay, F., Robert, J., Vallerand, R. J. & Blanchard, C., 2000Ābola, E., 2014
Fiziskā pašraksturojuma aptaujaThe Physical Self-Description QuestionnaireMarsh, H. W., Peart, N. D. & Richards, G. E., 1996Upesleja, G., Ļevina, J., Mārtinsone, K., 2017
Komunikācijas kompetenču pašnovērtējuma skalaSelf-perceived communication comptetence scaleMcCroskey, J. C. & McCroskey, L. L., 1988Roziņš, V., 2018
Pašraksturojuma aptauja IIISelf-Description Questionnaire-III, SDQ-IIIMarsh, H., 1990Stepanovs, K., Upesleja, G., Bļasāne, M., Ļevina, J., Mārtinsone, K., Perepjolkina, V., 2015
Attieksme pret dabu un māksluMоe отношениe к природeMārtinsone, K., Purnis, N.Rudzīte, G., Paukšta, K., 2015
Īsā seksuālās attieksmes skalaBrief Sexual Attitudes Scale, BSASHendrick, C., Hendrick, S. S., & Reich, D.A., 2006Lazdāne, A., 2014
Ikdienas garīgās pieredzes skalaThe Daily Spiritual Experience ScaleUnderwood, L.G., 2006Zemvaldis, E., 2016
Dzīves orientācijas aptaujaLife Orientation Test – Revised, LOTScheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W., 1994Izašare, V., 2016
Uz mākslu balstīts iz-/novērtēšanas
instruments Putna ligzdas zīmējums
Bird’s nest drawingKaiser, D., 1996Šķone, N., 2014
Autentiskuma aptaujaThe Authenticity Inventory, AI3Kernis, M. H., Goldman, B. M., 2008Gaidis, I., 2016
Autentiskuma skalaThe Authenticity Scale, ASWood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M. & Joseph, S., 20016Gaidis, I., 2016
Līdzestības aptauja
(latviešu valodā)
 Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017 
Līdzestības aptauja (krievu valodā) Freimane, G., Koļesņikova, J., 2017 
Psihiskās veselības un patoloģijas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Latvijas Klīniskais personības testsLatvijas Klīniskais personības testsPerepjolkina, V., Kolesnikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., 2018 
Depresijas, trauksmes un
stresa aptauja (atjaunotā LV versija)
Depression Anxiety Stress ScalesLovibond, S. & Lovibond, P., 1995Ozoliņa, Z., 2013
Sociālās fobijas anketaSocial phobia InventoryConnor, K.M., Davidson, J.R.T., Churchill, E., Sherwood, A.,
Weisler, R., & Foa, E., 1999
Parele, L., 2014
Psihosociālās reakcijas uz veselības pasliktināšanosReactions to Impairment and Disability InventoryLivneh, J., Antonak, R.F., 1990Kazjonovs, M., 2016
Geriatrijas depresijas skala – īsā versijaGeriatric Depression Scale – shortSheikh, J. I., & Yesavage, J. A., 1986Bundzena-Ervika, A., 2018
Uz mākslu balstīts iz-/novērtēšanas
instruments Putna ligzdas zīmējums
Bird’s nest drawingKaiser, D., 1996Šķone, N., 2014
Uz mākslu balstīts iz-/novērtējuma instruments Sejas stimulu novērtējumsFace Stimulus Assessmend, 2nd editionBetts, D., 2003Plūme, I. & Beinerte, V., 2018
Ēšanas pašefektivitātes aptauja, ESES-LVEating Self-efficacy Scale; ESESGlynn, S. &
Ruderman, A.J., 1986
Gēgerniece, A., 2018
Problēmrisināšanas veidu izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Sociālo problēmu risināšanas aptauja (latviešu valodā)Social problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A., 2002Koļesņikova, J., 2013
Sociālo problēmu risināšanas aptauja (krievu valodā)Social problem-solving inventory—revised (SPSI-R)D’Zurilla, T. J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A., 2002Koļesņikova, J., 2013
Uz mākslu balstīts iz-/novērtējuma instruments Sešu daļu stāstsSix-piece story making (6-PSM)Dent-Brown, K., 2004Meluškāne, S., Greiškalna, I., 2018
Insbrukas sociālo kompetenču aptauja, I-S-K-I-E-L-VInnsbruck Social Competence QuestionnaireKrug, W., 2002Romaško, M., 2015
Stresa, pašefektivitātes un pašregulācijas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Insbrukas sociālo kompetenču aptauja, I-S-K-I-E-L-VInnsbruck Social Competence QuestionnaireKrug, W., 2002Romaško, M., 2015
Fiziskās pašefektivitātes aptaujaSelf Effifacy to Regulate Exercise QuestionnaireBandura, A., 1996Upesleja, G., Ļevina, J., Mārtinsone, K., 2017
Pašefektivitātes skala bērniem un pusaudžiem ar astmuSelf-efficacy Scale for Children and Adolescents with AsthmaSchlosser M. & Havermans, G., 1992Treija, D., 2018
Ēšanas pašefektivitātes aptauja, ESES-LVEating Self-efficacy Scale; ESESGlynn, S. &
Ruderman, A. J., 1986
Gēgerniece, A., 2018
Emocionālās sfēras izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Bērklija ekspresivitātes aptaujaBerkeley Expressivity Questionnaire, BEQGross, J. & John, O., 1995Beke, A., 2014
Empātijas aptaujaInterpersonal Reactivity Index, IRIDavis, M. H., 1980Stepanovs, K., Upesleja, G., Bļasāne, M., Ļevina, J., Mārtinsone, K. & Perepjolkina, V., 2015
Pašsajūtas, aktivitātes un noskaņojuma aptaujaОпросник САН: самочувствие, активность, настроениеДоскин, В. А., Лаврентьева, Н. А., Шарай, В. Б., Мирошников, М. П., 1973Treide, S., 2018
Kauna un vainas ievirzes aptaujaGuilt and Shame Proneness Scale, GASPCohen, T. R., 2011Ķirsis, J., 2012
Depresijas, trauksmes un
stresa aptauja (atjaunotā LV versija)
Depression Anxiety Stress ScalesLovibond, S. & Lovibond, P., 1995Ozoliņa, Z., 2013
Psihosociālās reakcijas uz veselības pasliktināšanosReactions to Impairment and Disability InventoryLivneh, J., Antonak, R. F., 1990Kazjonovs, M., 2016
Geriatrijas depresijas skala – īsā versijaGeriatric Depression Scale – shortSheikh, J. I., & Yesavage, J. A., 1986Bundzena-Ervika, A., 2018
Ģimenes, pāra, diādes funkcionēšanas izpēte
Instrumenta nosaukums latviešu valodāInstrumenta nosaukums oriģinālvalodāInstrumenta oriģināla autors/-i un publicēšanas gadsInstrumenta adaptācijas autors/-i un adaptētās versijas publicēšanas gads
Apmierinātība ar pāra attiecībāmRelationship Assessment Scale, RASHendrick, S.S., 1988Lielā, M., 2016
jana[pnkts]duhovskaatrsu[pnkts]lv (Reģistrē testu vai aptauju)
jana[pnkts]duhovskaatrsu[pnkts]lv (Uzdod jautājumu)
Pētniecība un iespējas studentiem

Psiholoģijas laboratorija piedāvā studentiem izstrādāt studiju pētnieciskos darbus laboratorijas pētniecības virzienu ietvaros par šādām tēmām:

 • Latvijas Klīniskā personības testa (LKPT) pielietojums dažādām pacientu grupām;
 • digitalizēto testu par vadības funkcijām adaptācija un pielietošana;
 • kognitīvo rezervju mērījumi un kognitīvo izsaukto potenciālu mērījumi ar EEG metodi;
 • perfekcionisma un kognitīvo izsaukto potenciālu izpēte ar EEG metodi;
 • kognitīvās rezerves un to saistība ar novecošanos;
 • bioloģiskās atgriezeniskās saites metodes pielietojums ar mērķi veicināt pašregulāciju klientu/ pacientu grupās;
 • studentu psiholoģiskās vajadzības un dažādas psiholoģiskās palīdzības iespējas;
 • intelekta un kognitīvo spēju rādītāji dažādās klientu un pacientu grupās;
 • tīmekļa intervences psiholoģijā;
 • dažādas pieejas stresa izpētei.