Pārlekt uz galveno saturu

Laboratorijas mērķis ir nodrošināt mūsdienu zinātnes prasībām atbilstīgu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas instrumentu izstrādi, adaptāciju un aprobāciju, kā arī konsultēt par psihometrijas jautājumiem RSU mācībspēkus un studējošos.

Laboratorijas uzdevumi

  • Izstrādāt un uzturēt RSU psiholoģisko mērāmo instrumentu reģistru
  • Attiecībā uz psiholoģiskiem mērinstrumentiem veicināt starptautisko kvalitātes standartu ieviešanu
  • Adaptēt un konstruēt psiholoģiskos mērinstrumentus atbilstoši psiholoģijas un citu virzienu attīstības vajadzībām
  • Veikt pētniecisko darbu un publicēt zinātnisko pētījumu rezultātus
  • Piedalīties vietējos un starptautiskos zinātniskos projektos
  • Veikt informatīvo darbību par laboratorijas darbu un pētījumu rezultātiem un par jaunākām aktualitātēm nozarē
  • Sniegt konsultatīvo atbalstu RSU studentiem un darbiniekiem psihometrijas jautājumos

Saistītās ziņas