Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Trešdien, 5. februārī, norisinājās noslēguma pasākums Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Absolventu asociācijas projektam Pētnieku akadēmija, kas vērsts uz studentu zinātnisko muskuļu audzēšanu un augstskolā notiek jau otro gadu. Pasākumā tika sveikti dalībnieki, kas sekmīgi kopš šā akadēmiskā gada sākuma smēlušies zināšanas lekcijās un semināros. Daļa projekta ietvaros izstrādāto pētījumu ir iesniegti ikgadējai RSU studentu starptautiskajai zinātniskajai konferencei Health and Social Sciences 2020 un citām starptautiska mēroga konferencēm.

Projekts Pētnieku akadēmija tika izveidots aizvadītajā studiju gadā ar mērķi veicināt pētniecību un zinātnisko darbību 1. – 4. kursa studentu vidū. Šogad tika saņemti 195 studentu pieteikumi no Medicīnas, Zobārstniecības, Rehabilitācijas, Farmācijas, kā arī Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, no kuriem projektā tika uzņemti 72 dalībnieki. Projekta noslēgumā sertifikātus saņēma vairāk nekā divas trešdaļas dalībnieku. Projekta ietvaros notika lekcijas par pētniecības pamatjautājumiem un tika īstenoti praktiski semināri, kuru laikā dalībnieki mentoru pavadībā izstrādāja zinātnisko darbu par sev interesējošu tēmu. Daļa izstrādāto pētījumu ir iesniegti starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs.

"Ir patiess prieks redzēt, ka ir tik daudz studentu, kuri grib iegūt zināšanas par zinātniskā pētījuma norises procesu un būtību.

Uzskatu, ka mums ir izdevies sasniegt mērķi – sniegt nepieciešamās pamatzināšanas jaunajiem pētniekiem. Šogad mums izdevās īstenot vēl nebijušu konceptu – studentiem bija iespēja jau projekta laikā izstrādāt pētniecisko darbu pie mentoriem, kas ir augsti kvalificēti speciālisti un zinātnieki Latvijā," stāsta Pētnieku akadēmijas projekta vadītāja Iveta Baiba Dzīvīte.

Projekta nozīmi pētniecības attīstībā uzsver Absolventu asociācijas izpilddirektors Artūrs Kaļva: "Mēs esam radījuši platformu, kas ļauj ne tikai sniegt studentiem pamatzināšanas par pētniecību, bet arī iedrošināt spert pirmos soļus pašam. Pētnieku akadēmija iedod studentam biļeti pētniecībā, ar kuru jaunais pētnieks var teorētiskās zināšanas izmantot praksē pieredzējušu mentoru vadībā. Liels paldies mentoriem, kuri dalījās savā laikā un zināšanās, atbalstot un iedrošinot jaunos pētniekus!"

Arī projekta dalībnieki atzinīgi novērtē projekta norisi.

"Pētnieku akadēmija ir lielisks projekts, ko ir noderīgi apmeklēt ikvienam, it sevišķi pirmo kursu studentiem. Tā sniedz īsu, bet ļoti saturīgu ieskatu pētniecības norisē, un ir iespēja dzirdēt pieredzējušu pētnieku stāstus un viedokļus, kā arī pašam izmēģināt, ko nozīmē prezentēt pētniecisko darbu žūrijas un auditorijas priekšā," ar iespaidiem dalās Medicīnas fakultātes 4. kursa studente Beāte Vasioleka.

Projektu iecerēts turpināt arī nākamgad.