Pārlekt uz galveno saturu
Uzņemšana

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža no 6. līdz 17. janvārim aicina pieteikties reflektantus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikāciju un Ārstniecība ar neatliekamās medicīnas ārsta palīga kvalifikāciju.

Programma "Ārstniecība" ar neatliekamās medicīnas ārsta palīga kvalifikāciju

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža nodrošina:

 • profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumu Nr. 268 Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu un Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumu Nr. 141 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu prasībām;
 • studēt gribētājiem, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju Ārsta palīgs, iespējama studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos, līdz ar to prognozējamais studiju ilgums ir viens gads, studēt gribētājiem ar vidējo  profesionālo izglītību (feldšeris) studiju ilgums – divi gadi;
 • iespēju studējošajiem studiju procesa ietvaros daļu prakses īstenot iestādēs, kas nodrošina neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu.

Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar LR Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs.

Studiju process tiek nodrošināts, nepārtraucot darbu.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārstniecībā (kvalifikācija Ārsta palīgs) vai vidējā profesionālā izglītība medicīnā (feldšera kvalifikācija).
Programma "Farmācija" ar farmaceita asistenta kvalifikāciju

Studiju programmas mērķis ir sagatavot profesionālus veselības aprūpes speciālistus darbam aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanā farmaceita uzraudzībā, nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas

 • aptiekā veikt zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu;
 • gatavot zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem;
 • informēt pacientus par zāļu lietošanu saskaņā ar ārsta norādījumiem;
 • veicināt savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

Reflektants studiju programmā Farmācija iesniedz:

 1. pieteikuma veidlapu (tiks iedota koledžā), ja reflektants iesniedz dokumentus koledžā klātienē;
 2. pases vai identifikācijas kartes kopiju;
 3. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta) sekmju izraksta kopiju (uzrādot orģinālu);
 4. vienu fotogrāfiju (3x4 cm)
 5. latviešu valodas un literatūras (absolventiem līdz 2010./2011. mācību gadam) vai latviešu valodas (absolventiem no 2011./2012. mācību gada) un svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valoda) centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām un personām, kuras atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Ja kādā no reflektanta iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē / identifikācijas kartē, reflektantam jāiesniedz personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Šogad studiju process pirmajā studiju gadā tiks organizēts ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Pieteikšanās studijām

 • Elektroniski
 • Klātienē Rīgā, J. Asara ielā 5, darbdienās no plkst 9.00. līdz 16.00

ziemas_uznemsana_rsuskmk_2020.jpg