Pārlekt uz galveno saturu
Sabiedrības veselība

18. janvārī notika pirmā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības institūta (SVI) konsultatīvās padomes sēde, kurā piedalījās gan SVI vadība un pētnieki, gan ar sabiedrības veselības jomu saistīto RSU struktūrvienību un valsts institūciju pārstāvji.

Tikšanās mērķis bija uzklausīt konsultatīvās padomes locekļu priekšlikumus par aktuālākajiem jautājumiem sabiedrības veselībā un veselības sistēmas organizācijā Latvijā, lai SVI zinātniskā padome varētu noteikt SVI zinātniskās darbības prioritātes 2018. un nākamajiem gadiem. Sēdē tika apskatīti SVI plānotie mērķi un uzdevumi, raksturota situācija Latvijā sabiedrības veselības jomā, kā arī ieskicēti institūta nākotnes projekti.

Atklājot SVI Konsultatīvās padomes sēdi, RSU rektors prof. Aigars Pētersons uzsvēra, ka sabiedrības veselība ir viena no RSU prioritātēm. Universitāte kā viens no šīs jomas vadošajiem ekspertiem Latvijā jau ir veikusi un arī turpmāk plāno īstenot daudzus pētījumus, kā arī sniegt ieguldījumu sabiedrības veselības politikas veidošanā. Sabiedrības veselības izglītībai RSU ir jau 20 gadus ilga vēsture, tāpēc SVI institūta izveide bija likumsakarīga un palīdzēs sistematizēt un strukturēt pētījumus sabiedrības veselības jomā.

Medicīnas fakultātes dekāns prof. Guntis Bahs atzina, ka nākotnes medicīna nav iedomājama bez ciešas saistības ar veselības sistēmas organizāciju, sociālo atbalstu pacientiem, veselības ekonomiku un citām sabiedrības veselības apakšjomām. SVI dibināšana ļauj konsolidēt intelektuālo potenciālu, lai varētu maksimāli efektīvi veikt pētījumus un īstenot citus SVI uzdevumus.

Sēdes dalībniekus par aktualitātēm sabiedrības veselības jomā Latvijā informēja Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs prof. Ģirts Briģis, uzsverot, ka SVI būtu jārisina Latvijas sabiedrības veselības aktuālās problēmas, koncentrējoties uz sabiedrības, veselības aprūpes organizācijas, finansēšanas un veselības politikas jautājumiem, kā arī veselības veicināšanas un profilakses aktualizēšanu. SVI prioritātes būs pētniecība, līdzdarbība pedagoģijā un sabiedrības veselības prakses prasību izpilde.

SVI direktora vietniece Daiga Behmane sēdes dalībniekus iepazīstināja ar veselības sistēmu pētniecības prioritātēm Latvijā. SVI būs vairākas pētniecības dimensijas – sākumā izpētīt sabiedrības veselības problēmas un tad pētījumus izmantot veselības sistēmas organizēšanā, sabiedrības veselības pakalpojumu un politikas uzlabošanā. SVI svarīgs uzdevums būs sistemātiskas, zinātniskas pieejas ieviešana un sabiedrības veselības problēmu risināšanas instrumentu piedāvāšana. D. Behmane arī informēja par aktuālajiem sabiedrības veselības projektiem un programmām, kas pašlaik tiek īstenotas RSU.

SVI direktora p. i. prof. p. i. Gunta Lazdāne aicināja sēdes dalībniekus sniegt priekšlikumus par nozarē nepieciešamajiem pētījumiem, kas atbilstu sabiedrības veselības prioritātēm, lai SVI zinātniskā padome varētu noteikt SVI zinātniskās darbības prioritātes 2018. un nākamajiem gadiem.