Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

AS Olainfarm 10 000 eiro ziedojums veicinās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes studiju procesa digitalizāciju. Tiks digitalizēts Juridiskās fakultātes piedāvāto studiju kursu klāsts tiesību zinātņu studentiem, izmantojot studiju procesā virtuālās realitātes tehnoloģijas.

"Studiju programmu attīstībā īpaši svarīga ir mācību procesa modernizācija un digitalizācija visu nozaru studijās, tajā skaitā RSU realizējot tādus specifiskus un unikālus studiju kursus kā Medicīnas tiesības, Veselības aprūpes organizācijas tiesības, Biomedicīnas tiesiskās problēmas un Farmācijas tiesības. Olainfarm piešķirtais ziedojums ir neatsverams atbalsts, lai pēc iespējas lielāks studentu skaits varētu iegūt izglītību, kas atbilst visām mūsdienu prasībām," sakot paldies par atbalstu, uzsvēra RSU Juridiskās fakultātes dekāns prof. Andrejs Vilks (foto – otrais no labās). Svinīgajā pasākumā piedalījās arī RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe (foto centrā).

RSU_JF_sanem_Olainfarm_atbalstu-lead.gif

Foto no "Olainfarm" arhīva

"Jebkuru panākumu pamatā ir cītīgs darbs, drosme, patiesa aizrautība un laba izglītība. AS Olainfarm ir gandarīta par iespēju atbalstīt studiju programmu modernizāciju, jo esam pārliecināti, ka inovācijas un augsta ražošanas kvalitāte iet roku rokā ar ieguldījumu mūsu jaunajos talantos. Esam pateicīgi RSU par augstas raudzes speciālistiem, ko labprāt redzam arī mūsu kolēģu vidū. Ja kāds  jaunietis vēl nav izlēmis vai svārstās par savu profesijas izvēli, farmācija un ķīmija kombinācijā ar jurisprudenci noteikti ir perspektīva joma," saka AS Olainfarm valdes locekle Milana Beļeviča, kura RSU pabeigusi doktorantūru programmā Juridiskās zinātnes.

olainfarm-sq_0.jpg

Par ziedotajiem līdzekļiem Juridiskā fakultāte iegādāsies virtuālas realitātes brilles un tiks izstrādāta virtuālās realitātes platforma, kas ļaus modelēt dažādas tiesiskās situācijas. Tādējādi studentiem, kas apgūs farmācijas tiesības, būs iespēja attīstīt un nostiprināt teorētiskās zināšanas, iemaņas un kompetences par farmācijas tiesību jomai raksturīgāko tiesisko problēmjautājumu būtību, veikt atbilstošu situāciju analīzi.

RSU_JF_sanem_Olainfarm_atbalstu-02-lead.gif

RSU Juridiskās fakultātes dekāns prof. Andrejs Vilks un AS "Olainfarm" valdes locekle Milana Beļeviča. Foto no "Olainfarm" arhīva

Savukārt medicīnas tiesību jomā, izmantojot virtuālās realitātes brilles un virtuālās realitātes platformas, tiks apgūtas praktiskās un teorētiskās zināšanas, gūtas nepieciešamās iemaņas un kompetences par pacientu un ārstniecības personu savstarpējām tiesiskajām attiecībām.

RSU Juridiskā fakultāte nodrošina pilnu tiesību zinātnes studiju ciklu, t. i., akadēmiskās bakalaura, akadēmiskās un profesionālās maģistra, kā arī doktorantūras studijas.

AS Olainfarm sociālās atbildības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrību, atbalstot veselības aprūpi un veselīgu dzīvesveidu, zinātni un izglītību, kultūru un darbinieku pēctecīgu izaugsmi.