Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
COVID-19

Lai mazinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu, kā arī RSU studiju un zinātniskās darbības nepārtrauktības riskus, no 2020. gada 9. līdz 23. novembrim RSU tiek ieviesti papildu epidemioloģiskās drošības pasākumi.

No 9. līdz 23. novembrim studiju process notiek attālināti, izņemot šādus gadījumus:

  • studiju programmas Medicīna 6. studiju gada rotācijas prakses turpinās bez izmaiņām, tostarp klātienē, saskaņā ar izstrādāto un ar ārstniecības iestādēm saskaņoto grafiku;
  • studiju programmas Zobārstniecība studiju process notiek kombinētā veidā, t. i., attālināti un klātienē, ievērojot ārstniecības iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības;
  • veselības studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu praktiskās daļas apguvi īsteno RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā sadarbībā ar iesaistītajām katedrām, mācības īstenojot gan attālināti, gan klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Studiju programmu vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot studiju procesa aktivitātes, tostarp prakses, pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās bāzes, prakšu vietas u. c.), no RSU un studējošo puses stingri tiek ievērotas šo iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības un citi norādījumi.

Minētie termiņi ar atsevišķu rektora rīkojumu var tikt grozīti atbilstoši aktuālajām Covid-19 infekcijas izplatības tendencēm un normatīvajiem aktiem.

Rektora rīkojums Par studiju procesa turpmāko organizēšanu COVID-19 infekcijas izplatības  apstākļos Nr. 5-1/469/2020

Ievēro, lai samazinātu Covid-19 izplatību!

  • Pašizolējies, ja esi atbraucis no no ārzemēm
  • Sociāli distancējies un izvairies no publisku pasākumu apmeklēšanas ārpus studiju procesa
  • Lieto sejas aizsargmasku visās RSU telpās
  • Pulcējoties, ieturi divu metru distanci no citiem
  • Regulāri dezinficē un mazgā rokas
  • Seko līdzi savai veselībai! Ja parādījušās elpceļu slimības pazīmes, paliec mājās un informē par to savu ģimenes ārstu. Ja tev ir pozitīvas Covid-19 analīzes, ievēro karantīnu un nekavējoties informē savu fakultāti!

Būsim solidāri cits pret citu! Rūpēsimies par savu un apkārtējo kolēģu drošību!