Pārlekt uz galveno saturu
Akadēmiskā personāla atlase

NAP_ESF.png

Izsludināta personāla atlase uz lektora pētniecībā amatu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās projektam Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana.

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no vadošajām un modernākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijā ar vīziju kļūt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību.

Projekta mērķis: stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot apmācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildus kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris līdz 2022. gada 31. decembris.

Vakances

Lektors pētniecībā (specializācija: tiesību zinātne)

Nodarbinātības ilgums projektā: vismaz 12 mēneši projekta laikā, strādājot līdz 20 stundām nedēļā, un 6 mēneši pēc projekta īstenošanas beigām. Atalgojums saskaņā ar ārējiem un Rīgas Stradiņa universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem tiek noteikts € 800,80 mēnesī pirms nodokļu nomaksas par nepilnu darba slodzi.

Nodarbinātības joma un galvenie pienākumi

 1. Studiju kursu sagatavošana, vadīšana un docēšana bakalaura studiju programmā Tiesību zinātne studiju kursā Veselības aprūpes organizāciju tiesības un maģistra studiju programmā Tiesību zinātne studiju kursā Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas
 2. Docēšana bakalaura studiju programmā Tiesību zinātne studiju kursā Medicīnas tiesības un maģistra studiju programmā Tiesību zinātne studiju kursā Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas
 3. Bakalaura darbu, maģistra darbu un studiju darbu vadīšana un recenzēšana
 4. Darbs aizstāvēšanas un eksāmenu komisijās
 5. Iesaiste Juridiskās fakultātes zinātnisko konferenču, tiesu izspēļu organizēšanā
 6. Dalība zinātnisko publikāciju sagatavošanā, arī angļu valodā
 7. Dalība pētniecības projektu izstrādē Juridiskajā fakultātē
 8. Dalība Juridiskās fakultātes elektroniskā juridiskā zinātnisko rakstu žurnāla Socrates darbības nodrošināšanā
 9. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē ar zinātnisku darbu,  arī angļu valodā
Lektors pētniecībā (specializācija: rehabilitoloģija)

Nodarbinātības ilgums projektā: vismaz 12 mēneši projekta laikā, strādājot līdz 20 stundām nedēļā, un 6 mēneši pēc projekta īstenošanas beigām. Atalgojums saskaņā ar ārējiem un Rīgas Stradiņa universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem tiek noteikts € 1000,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas par nepilnu darba slodzi.

Nodarbinātības joma un galvenie pienākumi

 1. Docēšana latviešu un angļu valodā Veselības aprūpes studiju virziena studiju kursos Vide un palīgtehnoloģijasPētniecības procesa selektīvi posmiPētniecības metodes rehabilitācijāErgonomika
 2. Dalība pētījumu pieteikumu un jaunu studiju kursu izstrādē
 3. Atbalsta sniegšana studējošajiem pētniecības darbu izstrādē
 4. Bakalaura un maģistra darbu vadīšana, studējošo konsultēšana docēšanas tematiskajā jomā
Lektors pētniecībā (specializācija: otorinolaringoloģija)

Nodarbinātības ilgums projektā: vismaz 12 mēneši projekta laikā, strādājot līdz 20 stundām nedēļā, un 6 mēneši pēc projekta īstenošanas beigām. Atalgojums saskaņā ar ārējiem un Rīgas Stradiņa universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem tiek noteikts € 1000,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas par nepilnu darba slodzi.

Nodarbinātības joma un galvenie pienākumi

 1. Medicīnas fakultātes studiju kursa Otorinoalringoloģija izstrāde un pilnveidošana gan latviešu, gan angļu valodā Medicīnas fakultātes studiju kursa Aktualitātes otorinolaringoloģijā izstrāde, pilnveidošana un docēšana gan latviešu, gan angļu valodā
 2. Otorinolaringoloģijas terminoloģijas skaidrojumu sagatavošana latviešu un angļu valodā
 3. Īsu aprakstu otorinolaringoloģijas pamata operācijām sagatavošana latviešu un angļu valodā
 4. Kontroljautājumu papildināšana latviešu un angļu valodā studiju kursā Otorinolaringoloģija Medicīnas fakultātes studentiem
 5. Maģistra darbu vadīšana un recenzēšana latviešu un angļu valodā
 6. Dalība zinātnisko publikāciju sagatavošanā
 7. Dalība pētniecības projektu izstrādē Otorinolaringoloģijas katedrā
 8. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē ar zinātnisku darbu

Prasības pretendentiem

 1. Doktorantūras students akreditētā doktorantūras studiju programmā (studē sekmīgi un nav akadēmisko parādu) vai ir sekmīgi apguvis doktora studiju programmu un gatavojas promocijas darba iesniegšanai un aizstāvēšanai
 2. Akadēmiskā vai profesionālā specializācija, vai darba pieredze minētajā docēšanas jomā
 3. Vēlama starptautiska pieredze ar docēšanas jomu saistītās aktivitātēs (projekti, konferences u.c.)
 4. Vēlamas publikācijas starptautiski atzītos izdevumos
 5. Latviešu valodas zināšanas vismaz B2.2 līmenī
 6. Angļu valodas zināšanas vismaz B2.2 līmenī

Iesniedzamie dokumenti

 1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1)
 2. Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formātā), kas apliecina augstāk minētās prasības un pieredzi
 3. Motivācijas vēstule
 4. Diploma un sekmju izraksta kopijas
 5. Rekomendācijas vēstule
Izvērtējums tiks balstīts uz iesniegtajiem dokumentiem.

Dokumenti jānosūta līdz 2020. gada 9. janvārim pa e-pastu Dace[pnkts]Jasmaneatrsu[pnkts]lv.