Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība

10. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Dzintars Ozols aizstāvēs promocijas darbu Kompleksa pēcoperācijas rezultātu izvērtēšana bērniem ar iedzimtu plaukstas pirmā pirksta hipoplāziju jaunas ķirurģiskas plaukstas rekonstrukcijas metodes pamatojumam.

Iedzimtas plaukstas deformācijas ir reti sastopamas augšējās ekstremitātes patoloģijas, tā sastopama 19,5–21,5 gadījumu uz 10 000 jaundzimušo gadā, no kā iedzimta pirmā pirksta hipoplāzija (nepilnīga attīstība) Latvijā ir vienam līdz diviem pacientiem gadā.

Pētījuma mērķis bija aktualizēt iedzimtu plaukstas deformāciju diagnostikas un ārstēšanas iespējas un prezentēt jaunas ķirurģijas metodes – kājas otrā pirksta transplantācija ar metatarsofalangeālās locītavas artrodēzi – funkcionālos un estētiskos rezultātus. Metode tika izstrādāta 2010. gadā Latvijas Plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrā pacientiem ar iedzimtu pirmā pirksta IIIb – V pakāpes hipoplāziju. Iedzimtu plaukstas pirmā pirksta hipoplāzijas IIIb – V pakāpes ārstēšanā pasaulē tiek lietota klasiskā pollicizācijas metode, kad īkšķis tiek aizvietots ar rokas otro pirkstu, rezultātā veidojas četru pirkstu plauksta. Vairāku autoru publikācijās tika uzsvērts, ka četru pirkstu plaukstas izveide Rietumu civilizācijas pacientiem un viņu vecākiem ir pieņemama un pirksta transplantācija nav rekomendējama.

Darba rezultātu izvērtējums liecināja, kā, lietojot jauno izstrādāto ķirurģijas metodi, funkcionālie rezultāti ir līdzvērtīgi klasiskās metodes rezultātiem, taču gan pacienti, gan viņu vecāki estētisko rezultātu augstāk novērtēja jaunajai metodei.

Pētījumā tika veikta jaunās ķirurģijas metodes un klasiskās ķirurģijas metodes estētisko rezultātu salīdzinājums. Pētījumā piedalījās 300 respondentu, kas ar statistisku ticamību norādīja, ka piecu pirkstu funkcionāla plauksta pēc rekonstrukcijas ar jauno ķiruģijas metodi ir vizuāli estētiskāka un sabiedrībā pieņemamāka nekā četru pirkstu plauksta pēc klasiskās pollicizācijas metodes. Šī pētījuma dati ir unikāli un pretrunā esošajiem Rietumos pieņemtajiem principiem.

Apkopojot pētījuma rezultātus, tika izstrādātas klīniskās vadlīnijas iedzimtu plaukstas pirmā pirksta hipoplāzijas ārstēšanai un iesniegtas apstiprināšanai divas medicīnas tehnoloģijas:

  • kājas otrā pirksta transplantācijas ar metatarsofalngeālās locītavas artrodēzi metode;
  • kājas ceturtā pirksta transplantācijas metode bērniem.

Darba vadītājs: RSU prof. Aigars Pētersons.

Pētījuma dati publicēti starptautiski citējamos žurnālos

  1. Ozols, Dzintars, Janis Zarins, and Aigars Petersons. "Bilateral second toe transfers to reconstruct radial longitudinal deficiency: A case report." Journal of Hand Surgery (European Volume) 43, no. 10 (2018): 1114-1116.
  2. Ozols, Dzintars, Janis Zarins, and Aigars Petersons. "Novel Technique for Toe-to-Hand Transplantation: The Fourth-toe as an Alternative Option for Toe-to-Hand Transplantation for Pediatric Patients." Techniques in hand & upper extremity surgery 23, no. 2 (2019): 74-80.
  3. Ozols, Dzintars, Jānis Zariņš, and Aigars Pētersons. "Long-Term Evaluation of The Functional and Esthetical Outcomes for The New Method of The Toe-To-Hand Transfer for Full-Length Thumb Reconstruction in Congenital Thumb’s Hypoplasia in Children." In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences., vol. 73, no. 2, pp. 171-176. Sciendo, 2019.
  4. Ozols, Dzintars, Marisa M. Butnere, and Aigars Petersons. "The Second Toe-to-Hand Transfer for Full-length Thumb Reconstruction in Congenital Thumb's Grade IIIb to V Hypoplasia: MTPJ Arthrodesis Instead of Tendon Rebalansing." Techniques in hand & upper extremity surgery (2019).
  5. Ozols, Dzintars, Marisa Maija Butnere, and Aigars Petersons. "Methods for Congenital Thumb Hypoplasia Reconstruction. A Review of the Outcomes for Ten Years of Surgical Treatment." Medicina 55, no. 10 (2019): 610.