Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Stipendijas

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) aicina pieteikties profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai un Ojāra Veides fonda stipendijai.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendija

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda mērķis ir atbalstīt medicīnas studentu centienus apgūt ārsta arodu un vēlmi strādāt savā profesijā Latvijā. Stipendijas tiek piešķirtas vecāko kursu (4.–6. kurss) studentiem, kuriem ir labas sekmes mācībās un plašs interešu loks, kuri savu turpmāko dzīvi nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā un kuriem trūkst līdzekļu, lai pilnvērtīgi studētu.

LAZA_Lazovska_stipendiati-lead.jpg

Profesora Ilmāra Lazovska fonda stipendiāti 2017 LĀZA konferencē 20.09.2018. RSU. Foto no kreisās: Līga Akmeņkalne, Linda Rancāne, LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis, Rita Turkina, Andris Džeriņš, Prof. Ilmāra Lazovska fonda vadītājs Ēriks Niedrītis (ASV), Jurijs Sekretarjovs, Katerīna Bulavkina, Irina Rudaka, Evija Knoka un Alise Visocka. Foto: Jānis Brencis.

Vienreizēja stipendija (1000 USD) 2017. gadā tika piešķirta pieciem pretendentiem, un tika piešķirtas arī četras veicināšanas stipendijas 250 USD apmērā. Līdz šim stipendijas ir saņēmuši 56 studenti, to skaitā, Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studenti.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds tika izveidots, godinot ārsta Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņu. To izveidoja LĀZA valdes loceklis ārsts Ēriks Niedrītis (ASV), kurš ir arī tā vadītājs.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 10. līdz 31. martam. Pieteikumu jāsūta lazaatlazariga[pnkts]lv, tēmā norādot Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendija.

Otrās kārtas klātienes intervija notiks Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Laiks tiks precizēts. Pieteikumus izvērtēs un lēmumu pieņem Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija.

Stipendijas svinīgi pasniegs Dziesmusvētku laikā, kad Rīgā būs arī LĀZA biedri un fonda dibinātājs Ēriks Niedrītis.

Ojāra Veides fonda stipendija

Ojāra Veides fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas ārstus, kas strādā veselības aprūpē Latvijā un kuriem ir izdevība un vēlēšanās papildināt profesionālās zināšanas kādā no mācību iestādēm ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura izdevumu segšanai. Stipendija (1000-2500 USD) tiek piešķirta trim četriem pretendentiem katru gadu.

Pieteikumus var iesūtīt līdz 15. septembrim lazaatlazariga[pnkts]lv, tēmā norādot Ojāra Veides fonda stipendija.

Papildu informācija par prasībām pretendentiem www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas, kā arī LĀZA Apkārtrakstā Nr. 166, kur publicēti arī iepriekšējo gadu stipendiātu apraksti par stipendiju izlietojumu.

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību. Vairāk informācija: Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā, www.lazariga.lv, lazaatlazariga[pnkts]lv, mob. tālr. 29121922.