Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Darbiniekiem

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesorei un bijušajai studiju prorektorei Tatjanai Koķei, kura šajā amatā bija desmit gadu, piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts par ieguldījumu izglītības, zinātnes un augstskolu pedagoģiskā darba attīstībā valstī un RSU.

Atzinības rakstu prof. Tatjanai Koķei svinīgā Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā pasākumā 1. jūnijā plkst. 14. pasniegs izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

tatjana_koke8.jpg

Tatjana Koķe pedagoģiskajam darbam veltījusi vairāk nekā 40 gadu. 1999. gadā viņa ieguvusi pedagoģijas zinātņu habilitētā doktora grādu.

Profesore vadījusi pedagoģijas studiju kursus RSU doktorantūrā, un katru gadu viņas vadībā RSU tiek izstrādāti un aizstāvēti promocijas darbi. 2014. gadā prof. Tatjanas Koķes vadībā RSU dibināts un attīstīts Pedagoģiskās izaugsmes centrs, kura kompetence sniedz pienesumu ne vien RSU docētāju pedagoģiskajai izaugsmei, bet arī citu Latvijas augstskolu docētāju tālākizglītībai.

Profesore T. Koķe veikusi nozīmīgu darbu izglītības un zinātnes attīstībā valstī, savulaik ieņemot augstākās izglītības un zinātnes valsts ministres (1999) un izglītības un zinātnes ministres (2007–2010) amatu, kā arī būdama izglītības un zinātnes ministra padomniece augstākās izglītības un zinātnes jautājumos (1999) un Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre (2006–2007).  

T. Koķe sekmējusi ilgtspējīgas izglītības attīstību un iedzīvināšanu Latvijā un Eiropā, darbojoties UNESCO starptautiskās izglītības biroja padomē Šveicē un vadot UNESCO Latvijas nacionālās komisijas konsultatīvo padomi Izglītība visiem. Kopš 2020. gada profesore ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas asamblejas locekle. 

Profesore ir RSU vadošā pētniece un vairāk nekā 100 publikāciju autore, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenā locekle un valsts emeritētā zinātniece, LZA Senāta priekšsēdētāja. Profesore ir Latvijas zinātnes padomes ekspertu padomes locekle.

Plašo kompetences tvērumu apliecina prof. T. Koķes regulārās uzstāšanās vietēja un starptautiska mēroga konferencēs un aktīva zinātniskā darbība nozīmīgos zinātnes projektos un valsts pētījumu programmās.

Lasiet RSU mājaslapas interviju ar prof. Tatjanu Koķi!

Latvijas Republikā vienotajā apbalvojumu sistēmā līdzās Triju Zvaigžņu ordenim nozīmīga vieta ir arī Ministru kabineta apbalvojumiem, viens no kuriem ir Ministru kabineta Atzinības raksts. To pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā. Ministru kabineta Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995. gada aprīlī.