Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes Psiholoģijas laboratorija ir iegādājusies datorizēto elektroencefalogrammas sistēmu, kas ļaus docētājiem un studentiem studiju procesā padziļināti izzināt kognitīvos procesus, proti, pētīt, kā funkcionē cilvēka smadzenes. Laboratorija ir pirmā iestāde Latvijā, kas izmantos šo sistēmu psiholoģijas pētījumu īstenošanai.

“Laboratorijas mērķis ir nodrošināt mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas instrumentu izstrādi, adaptāciju un aprobāciju. Līdz ar elektroencefalogrammas sistēmas iegādi mūsu pētniecības iespējas ievērojami paplašināsies – RSU studenti un docētāji ciešā mijiedarbībā varēs veikt unikālus pētījumus, kuru rezultāti sniegs augstu pievienoto vērtību psihologu klīniskajam darbam gan Latvija, gan ārzemēs,” stāsta RSU Psiholoģijas laboratorijas vadītāja docente Jeļena Koļesņikova.

2019. gadā RSU viesosies ievērojams neirozinātnes pētnieks profesors Jurijs Kropotovs no Krievijas Zinātņu akadēmijas Cilvēka smadzeņu institūta, lai dalītos ar laboratorijas komandu pieredzē darbā ar datorizēto elektroencefalogrammas sistēmu.  

Vēl viens laboratorijas aktuālais projekts ir kognitīvo rezervju izpēte. Kā skaidro projekta vadītāja Kristīne Šneidere, dzīves laikā uzkrātā intelektuālā un darba pieredze veido kognitīvās rezerves, kuras var palīdzēt mazināt sekas novecošanās radītām izmaiņām galvas smadzenēs. Šī koncepta izpēte  nākotnē būtiski palīdzēs psihologiem darbā ar pacientiem, kuriem ir diagnosticēta demence, Alcheimera slimība, Pārkinsona slimība un pat multiplā skleroze, kā arī veicinās sekmīgu rehabilitācijas procesu pacientiem pēc cerebrālā insulta vai galvas traumas.

Līdztekus iepriekš minētajam laboratorija  ir izveidojusi un uztur reģistru, kurā apkopota informācija par Rīgas Stradiņa universitātē psiholoģijā un tai radniecīgajās jomās izstrādātajiem un adaptētajiem testiem un aptaujām. Reģistrā šobrīd atrodama informācija par vairākiem desmitiem instrumentu, to skaitā – Latvijas Klīniskais personības tests. Pašlaik laboratorijā tiek adaptēts pieaugušo intelekta mērīšanas tests.

RSU Psiholoģijas laboratorija dibināta 2014. gada Komunikācijas fakultātē. 2017. gada rudenī notika laboratorijas reorganizācija, un pašlaik Psiholoģijas laboratorijas darbs turpinās Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātē. Tās darbības mērķi ir zinātniskās darbības veikšana un popularizēšana vietējā un starptautiskā mērogā, kā arī konsultatīvā atbalsta sniegšana RSU studentiem un darbiniekiem psihometrijas jautājumos.

Paplašinot laboratorijas darbību, 14. jūnijā RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā tika atklāta laboratorijas studiju telpa, kas piemērota testu veikšanai un darbam ar datorizēto elektroencefalogrammas sistēmu.