Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
SHARE
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

Pētījuma SHARE (pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā) 7. posma dati ir pieejami plašākai auditorijai. Pētījuma septītajā posmā datu vākšana vienlaicīgi notika 27 Eiropas Savienības valstīs un Izraēlā, tādejādi sniedzot iespēju salīdzināt Latvijas datus ar pārējām projektā iesaistītajām dalībvalstīm.

Pētījuma SHARE 7. posma jaunajām dalībvalstīm, t.sk. Latvijai, intervijas jautājumi tika veltīti respondenta dzīves gājumam (SHARELIFE intervija), ietverot arī demogrāfijas jautājumus, sadaļas par veselības aspektiem un ikdienas aktivitātēm.

Lai apskatītu iegūtos datus par Latviju un citām valstīm, ir nepieciešams reģistrēties kā SHARE datu lietotājam (skat. šeit). Dati ir pieejami tikai pēc pieteikuma apstiprinājuma saņemšanas. Pieteikumu ir nepieciešams nosūtīt SHARE Pētījuma datu centram (CentERdata, Nīderlande).

Projekts SHARE ir pētījums, kura gaitā, intervējot iedzīvotājus vecumā virs 50 gadiem, tiek iegūta informācija par veselības, ekonomiskajiem, demogrāfiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. SHARE ir longitudināls pētījums; tas nozīmē, ka respondenti tiek atkārtoti intervēti ik pēc diviem gadiem, nodrošinot iespēju salīdzināt dzīves situācijas dinamiku. Otrais SHARE pētījuma posms Latvijā (Wave 8) tiks realizēts 2019.–2020. gadā.