Pārlekt uz galveno saturu
Vides pieejamība
Attīstība

Noslēdzoties Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ambulances apkārtnes modernizēšanai, pie tās ieejas ir izveidota metāla uzbrauktuve, kas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem ļauj ērti nokļūt ambulancē.

ambulance-rsu-uzbrauktuve-lead.jpg

"Ambulances apmeklētāji jau izteikuši gandarījumu un prieku par modernizēto piekļuvi ārstu telpām," skaidro ambulances vadītāja un ģimenes ārste Sandra Gintere, piebilstot, ka ambulances pacienti un ārsti ir arī RSU studenti. Līdz ar to RSU ambulance tagad atbilst labas ģimenes ārsta prakses paraugam.

Modernizācijas darbus plānoja un veica RSU Infrastruktūras departaments.

Infrastruktūras departamenta direktors Ronalds Neimanis uzsver: "Vērtējot RSU telpu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, pēdējos gados situācija RSU ir ievērojami uzlabojusies, tāpēc RSU ir viena no retajām augstskolām, kuras telpas ir īpaši pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām." Piemēram, 2014. gadā Labklājības ministrija RSU apbalvoja par ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju veicināšanā, realizējot ERAF projektu Rīgas Stradiņa universitātes infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes un dabas zinātņu studiju programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai. Toreiz balvu RSU saņēma par Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra izveidi, kas tika atzīts par horizontālās prioritātes Vienlīdzīgas iespējas labās prakses piemēru.

Personu ar funkcionāliem traucējumiem piesaiste studijām ir atkarīga no vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanas, tāpēc RSU turpinās darbu, lai nodrošinātu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīgu studiju un darba vidi. Pašlaik Latvijas būvnormatīvs nosaka obligātas prasības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā, tāpēc visām ēkām, kurām tiek veikta rekonstrukcija, jānodrošina vienlīdzīgu iespēju nosacījums.