Pārlekt uz galveno saturu

Departamenta direktors

Departamenta funkcijas

  • Publisko iepirkumu veikšana administratīvo, saimniecisko un tehnisko pakalpojumu nodrošināšanai, ar būvniecību saistīto procesu nodrošināšanai un Sporta kluba darbības nodrošināšanai
  • Universitātes īpašumā, valdījumā un turējumā esošā nekustamā īpašuma nepārtrauktas, ekonomiskas un efektīvas uzturēšanas nodrošināšana
  • Administratīvo, saimniecisko un tehnisko pakalpojumu darbības nodrošināšana atbilstoši universitātes vajadzībām
  • Universitātes dienesta viesnīcu darbības, to pakāpeniskas un nepārtrauktas labiekārtošanas nodrošināšana
  • Universitātes autoparka uzturēšana un transporta pakalpojumu organizēšana
  • Universitātes Sporta kluba telpu un aprīkojuma nepārtrauktas darbības nodrošināšana
  • Departamenta nodaļu uzdevumu sekmīgas izpildes nodrošināšana

Pakļautās struktūrvienības

infrastrukturas_depts_kopskats.jpg