Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Lai vairāk uzzinātu par maģistra studiju programmu Biomedicīna un labāk sagatavotos iestāšanās testam dabaszinātnēs (ķīmijā un bioloģijā), no 7. marta līdz 25. aprīlim Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) aicina topošos maģistrantus uz sagatavošanas kursiem. Tie notiks ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.15 RSU centrālajā ēkā (Dzirciema ielā 16). Iegūtās zināšanas būs noderīgas arī to studiju kursu apguvei, kuros nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā un bioloģijā.

Studiju programmas Biomedicīna vadītājs prof. Pēteris Tretjakovs uzsver, ka  biomedicīna ir bioloģijas, bioķīmijas, fizioloģijas un citu dabaszinātņu principu izmantošana medicīnā un kopā ar medicīnas tehnoloģiju, biofarmāciju un biotehnoloģiju tā ir atzīta par Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas jomu.

Maģistrantūras absolvente Karīna Kostrjukova pašlaik ir RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektore un ārvalstu studentiem māca medicīnisko ķīmiju. "Pabeidzot studijas, biju ieguvusi gan pamatīgas teorētiskās zināšanas, gan prasmes pašai sagatavot pētījuma protokolu, savākt komandu, prognozēt rezultātus, ar unikālām iekārtām veikt laboratorijas darbus, kā arī turpināt pētniecību," uzsver Karīna, kura līdz šim pētījusi inovatīvus biomateriālus osteoartrīta ārstēšanai. Savukārt Anna Dorondo  studē maģistra programmā Biomedicīna tāpēc, ka tā sniedz vispārēju priekšstatu par medicīnu, kas studentei nepieciešams darbā farmācijas uzņēmumā. "Iegūtās zināšanas un prasmes paver iespēju uz daudzām lietām, piemēram, ķīmiskajām reakcijām un vienādojumiem, paskatīties no citas perspektīvas, noskaidrot, kā tās iedarbojas uz mums," skaidro Anna.

Viena no RSU biomedicīnas studentu un absolventu darbavietām, kur bieži tiek izstrādāti arī maģistra darbi, ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR. Institūta direktora vietniece Olga Valciņa stāsta, ka sākotnēji uz institūtu atnāk dažādi studenti, tomēr ir radies iespaids, ka RSU studiju vide piespiež kļūt apzinīgiem. "Biomedicīna ir tehnoloģiju ietilpīga profesija, tādēļ maģistra programma ir labs instruments, kā atrast darbu profesijā. Laboratoriju zinātne un metodes ar katru gadu kļūst arvien sarežģītākas, un pieprasījums pēc labiem speciālistiem darba tirgū arvien pieaug," uzsver BIOR direktora vietniece.

Maģistra programmas Biomedicīna absolventu darbības jomas ir laboratoriskajā kriminālistikā, medicīniskajā ķīmijā, medicīniskajā mikrobioloģijā, pārtikas toksikoloģijā, biotehnoloģijā, plaša spektra klīniski diagnostiskajās laboratorijās, zinātniski pētniecisko projektu īstenošanā biomedicīnā  un daudzās citās jomās. "Tās ir būtiskas tautsaimniecībai. Ja arī kāda no biomedicīnas industrijām Latvijā pašlaik nav pietiekami attīstīta, tad, pateicoties globālajam zinātniski tehniskajam progresam, tās neizbēgami būs augstā līmenī. Speciālists biomedicīnā ir profesija ar drošu nākotni," akcentē RSU profesors Pēteris Tretjakovs.