Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Pētniecība
Konferences, semināri

25. un 26. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā noritēja plaši apmeklētā 12. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība. Integrācija. Izglītība, kurā dažādu nozaru pārstāvji (pedagoģija, izglītība, psiholoģija, veselības zinātne, ekonomika u. c.) no 12 valstīm 17 paralēlās sekcijās diskutēja par savu pētījumu rezultātiem. Ar referātiem un kā meistarklašu vadītāji šajā konferencē piedalījās arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docētāji un pētnieki; RSU un Klaipēdas Universitāte (Lietuva) ir šīs konferences organizācijas partneri.

Šis gads konferences rīkotājiem bija arī rakstiem bagāts, un pirmo reizi konferences vēsturē tika izdoti starptautiski recenzēti rakstu septiņi sējumi. Tie ir iekļauti Web of Science datu bāzē. Rakstus krājumiem bija iesnieguši pētnieki no 26 valstīm.

Jau trešo gadu konferences darbā iekļauta arī psiholoģijas jautājumiem veltītā sekcija, kas tika veidota sadarbībā ar RSU, bet pirmo gadu – viens rakstu krājums pilnībā veltīts psiholoģijas zinātnei.

Konferencei iesniegtie zinātniskie raksti