Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Uzņemšana
Māszinības

“Māsa jau sev vairs nav tikai “māsiņa”, kas palīdz ārstam. Mūsdienās māsa ir labi izglītota un zinoša veselības aprūpes speciāliste ar augstāko izglītību. Turklāt mēs, RSU mācībspēki, piedāvājam māsām pēc bakalaura grāda iegūšanas turpināt studēt maģistrantūrā un pēc tam arī doktorantūrā,” lepni par mūsdienās ļoti pieprasīto profesiju stāsta maģistra programmas Māszinības docente Agita Melbārde-Kelmere (attēlā).

agita_melbarde_kelmere03.jpg

Māsa kā vadītāja un līdere

Kā stāsta docente, studentiem, kuru vidū ir māsas, vecmātes vai citi veselības aprūpes profesionāļi, studijas maģistrantūrā sniedz iespēju kļūt par ekspertiem trijos lielos virzienos – pētniecībā, pedagoģijā un vadībā. Pedagoģijas virziens ietver arī komunikācijas prasmes, bet vadības kursā tiek mācīta līderība.

Studenti apgūst veselības iestāžu vadīšanu un darba organizēšanu, veselības aprūpes plānošanu, dažādas publiskās tiesības, kvalitātes pārmaiņu vadību un daudz ko citu. Kopumā tas atver durvis uz jaunām karjeras iespējām jau vadītāja vai pētnieka kapacitātē.

Turklāt pēc maģistrantūras var spert nākamo soli, studijas turpinot doktorantūrā.

Docentes karjeras ceļš

Lai labāk raksturotu izaugsmes iespējas, docente iezīmē savas karjeras attīstību. Agita darba gaitas sākusi kā māsa neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, kam sekoja ķirurģiskās māsas pienākumi klīnikā. Jau tajā laikā docente iestājās RSU maģistra studiju programmā Māszinības, kas deva jaunu karjeras uzrāvienu.

Pateicoties iegūtajām zināšanām, darba pieredzei un dalībai dažādās pašmāju un starptautiskās konferencēs, Agita saņēma vairākus interesantus darba piedāvājumus, piemēram, mācīt jaunos studentus RSU.

Docente atceras, ka RSU lektora pienākumus sākusi veikt aptuveni pirms 20 gadiem. Sākumā studentiem mācīja vairākus prasmju iegūšanas un pilnveidošanas priekšmetus, kas saistīti ar māsu tiešajiem pienākumiem, vienlaicīgi attīstot savu kompetenci infekciju kontroles tematikā, kuru vēlāk uzsāka mācīt studentiem. Šobrīd klāt ir nākusi vadība un līderība. Papildus docente vada bakalaura un maģistra darbus un iesaistās pētniecības projektos.

Māsa, virsmāsa, galvenā māsa, veselības politikas veidotāja, pētniece

Mūsdienās māsu pienākumi un zināšanu prasības ir ievērojami augušas, un ne tikai stacionārās medicīnas iestādēs ir nepieciešamas māsas ar labu augstāko izglītību. Liels pieprasījums ir arī pētniecības iestādēs vai ambulatorajās praksēs.

Pēc maģistra grāda iegūšanas māsa var kļūt ne tikai par virsmāsu, slimnīcas galveno māsu, ceļš var vest arī uz veselības ministriju vai citām veselības sistēmas vadības iestādēm, lai veidotu veselības politiku, vai uz augstskolu, lai mācītu studentus.

Tāpat māsa var turpināt esošo darbu klīnikā, papildus uzņemoties mentora funkcijas jaunajām kolēģēm, kā arī attīstīt aprūpes praksi savā darbavietā. Maģistra grāds sniedz apziņu un motivāciju, ka māsas var kļūt par līderēm, tomēr tas noteikti būs atkarīgs no katras māsas kompetences, atvērtības un fleksibilitātes.

agita_melbarde_kelmere_kopa_ar_kolgiem02.jpgAgita Melbārde-Kelmere kopā ar Māszinību un dzemdību aprūpes katedras kolēģiem

Māsas un pētniecība

Runājot par pētniecību, Agita uzsver, ka tā māsu vidū vēl nav pietiekami attīstīta, un šajā laukā vēl ir daudz darāmā. Jāizmanto iespējas, kuras piedāvā Pasaules Veselības organizācija, veidojot dažādus māsu sadarbības tīklus un iesaistot starptautiskos pētījumos.

Studiju process un ikdienas darbs

Raksturojot studiju procesu, Agita uzsver, ka daļa studiju ir klātienē, bet daļa attālināti.

Šāds režīms ir labs strādājošām māsām vai citiem studējošiem veselības aprūpes darbiniekiem, jo ļauj efektīvi savienot darbu un studijas.

Kā svarīgu uzdevumu un sava veida misiju RSU docente Agita Melbārde-Kelmere uzskata līderības attīstību māsu vidū. Šodien māsa ir patstāvīgs veselības aprūpes profesionālis ar augstāko izglītību. Turklāt līderība, ko māca Agita, ir iekļauta māsas profesijas standartā. “Māsiņu” laiks ir pagājis!