Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

Vairāk nekā 120 delegātu no 30 valstīm, kuri pārstāvēja 65 universitātes un citas ar augstāko izglītību saistītas iestādes, piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) III Starptautiskajā konferencē Internacionalizācija: no vārdiem pie darbiem. Paralēli konferencei, kuras mērķis bija apskatīt aktuālo augstākās izglītības starptautiskās sadarbības jomā, noritēja Erasmus+ Starptautiskā nedēļa.

Šī gada konferences atklāšanas plenārijā uzstājās Eiropas Komisijas atbalstītā starptautiskā augstskolu reitinga U-Multirank izveidotājs un vadošais direktors Gero Federkeils (Gero Federkeil). Savā prezentācijā viņš salīdzināja dažādus starptautiskos augstskolu reitingus un piedāvāja padziļinātu ieskatu katrā no U-Multirank indikatoriem, kā arī analizēja vairāku Latvijas augstskolu novērtējumu U-Multirank dažādās kategorijās.

Nozīmīga daļa konferences tika veltīta labās prakses piemēriem augstskolu starptautiskās sadarbības jomā. Linkolnas Universitātes (Lielbritānija) starptautisko sakaru prorektors prof. Tobijs Vilkinsons (Toby Wilkinson) sniedza prezentāciju par internacionalizācijas stratēģisko mērķu ieviešanu un no šiem mērķiem izrietošo rezultātu izmērīšanu. Īpašu uzmanību viņš veltīja sekojošām internacionalizācijas jomām – starptautiskā sadarbības attīstība pētniecībā, starptautisko mobilitāšu nodrošināšana un starptautiskās dimensijas iekļaušana universitātes studiju programmās.

Dortmundes Tehniskās universitātes (Vācija) profesors Dītvalds Grīns (Dietwald Gruehn) konferences delegātus iepazīstināja ar kopīgo telpiskās plānošanas (spatial planning) studiju programmu, kuru Dortmundes Tehniskā universitāte izveidoja sadarbībā ar Duhokas Universitāti (Irāka).

Detalizētu analīzi par starptautiskās sadarbības tīklu veidošanu starp augstskolām un globālām industrijas kompānijām sniedza Ramona Lula universitātes Blankuernas Komunikācijas skolas (Spānija) akadēmiskais direktors un futbola kluba Barcelona iekšējās komunikācijas vadītājs Enriks Ordeiga (Enric Ordeix) un Ingolštates Lietišķo zinātņu universitātes Pētniecības centra administratīvais direktors Georgs Oferbeks (Georg Overbeck). Konferences laikā tika apskatīti arī citi labās prakses piemēri, kurus ir realizējušas augstskolas Lielbritānijā, Nīderlandē, Jaunzēlandē, Kazahstānā un Latvijā.

Savā prezentācijā Akadēmiskās sadarbības asociācijas (Beļģija) direktora vietniece Irīna Ferenca (Irina Ferencz) sniedza pārskatu par internacionalizācijas jaunākajām attīstības tendencēm Eiropā un jauno Eiropas Komisijas iniciatīvu Eiropas Universitātes.

Konferenci noslēdza ietekmīgā Lielbritānijas laikraksta The Guardian augstākās izglītības redaktore Reičela Hola (Rachel Hall), kura aplūkoja, kā nacionālā līmeņa  politiskie un mediju procesi ietekmē starptautisko studentu plūsmu un sadarbību.

Erasmus+ Starptautiskās nedēļas ietvaros dalībnieki prezentēja savas augstskolas, lai identificētu sadarbības partnerus dažādiem projektiem un mobilitātēm. Dalībnieki piedalījās arī informatīvā izstādē, kuras laikā notika tīklošanās un kontaktu birža.

Konferenci un Erasmus+ Starptautisko nedēļu kopš 2016. gada rīko RSU Starptautisko sakaru departaments. Nākamā konference par augstākās izglītības internacionalizāciju notiks 2019. gada novembrī.