Pārlekt uz galveno saturu

RSU Starptautisko sakaru departamenta (SSD) mērķi ir nodrošināt universitātes starptautisko sadarbību, kā arī ārvalstu reflektantu uzņemšanu un integrāciju. Departamenta ietvaros darbojas Ārvalstu reflektantu nodaļa.

SSD ir atbildīgs par sekojošām universitātes darbības jomām:

Ārvalstu reflektantu uzņemšana

 • Ārvalstu reflektantu piesaistīšana un mārketings;
 • Ārvalstu reflektantu konsultēšana par studiju iespējām universitātē;
 • Atvērto durvju informatīvo pasākumu organizēšana;
 • Ārvalstu reflektantu pieteikumu un uzņemšanas procesa organizēšana;
 • Ārvalstu reflektantu imigrācijas procedūru nodrošināšana.

Ārvalstu studentu integrācija

 • Iepazīšanās nedēļas organizēšana; 
 • Ārvalstu studentu mentoru programmas koordinēšana un dalībnieku apmācības;
 • Sadarbība ar ārvalstu studentu organizācijām;
 • Dažādu integrācijas pasākumu  (piem., speed-friending, Meet the Ambassador, Iepazīšanās ar ārvalstu studentiem pie kafijas tases u.c.) organizēšana.

Erasmus+ programmas koordinēšana

 • Informācijas nodrošināšana visām universitātes mērķauditorijām par mobilitātes un Erasmus+ projektu iespējām;
 • Ienākošo un izejošo mobilitāšu organizēšana;
 • Administratīvā atbalsta sniegšana Erasmus+ projektu pieteikumu sagatavošanā un ieviešanā;
 • Partneraugstskolu tīkla veidošana un uzturēšana.

Sadarbība ar Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju Institūta veselības kopienu (EIT Health)

 • EIT Health pārstāvniecības nodrošināšana Latvijā;
 • Latvijas veselības aprūpes ekosistēmas dalībnieku informēšana par EIT Health programmām u.c. iespējām;
 • Latvijas veselības aprūpes ekosistēmas attīstības veicināšana, izmantojot EIT Health atbalstu.

Citas starptautiskās sadarbības aktivitāte

 • Ārvalstu viesus un delegāciju uzņemšana;
 • Administratīvā atbalstu sniegšana starptautisko projektu sagatavošanā un ieviešanā;
 • Informatīvo un mārketinga materiālu izveidošana ārvalstu auditorijām.

Tulkošanas procesa nodrošināšana 

 • Tulkojumu nodrošināšana dažādās svešvalodu kombinācijās universitātes struktūrvienībām;
 • Konsultāciju sniegšana par svešvalodas terminu izmantošanu;
 • Angļu valodas terminoloģijas rokasgrāmatas izveidošana un uzturēšana.