Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
COVID-19
Dzemdniecība un ginekoloģija
Sabiedrības veselība

RSU pētnieku grupa, kura izvērtē COVID-19 ietekmi uz seksuālo un reproduktīvo veselību (SRV), sākusi kvalitatīvās pētniecības posmu. Tā kā grupu diskusijas un daudzas individuālās intervijas ar politikas veidotājiem un vadošajām personām SRV jomā Latvijā notiek Rīgas Dzemdību namā (RDN) – lielākajā dzemdību iestādē valstī, projekta realizācijā iesaistītie zinātnieki septembrī informēja tā kolektīvu par Valsts pētījuma programmu COVID-19 seku mazināšanai.

Prof. Gunta Lazdāne detalizēti pastāstīja par apakšprojekta Izmaiņu nepieciešamības identificēšana reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai un iedzīvotāju riska uzvedības mazināšanai COVID-19 laikā un pēc tās mērķiem un metodēm un aicināja RDN atbalstīt projekta realizāciju.

pasakums_rigas_dzemdibu_nams .JPG

Informatīvais pasākums Rīgas Dzemdību namā.

Vija_Veisa_un_kolegi.jpg

Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente dr. Vija Veisa (no kreisās) smaida pēc intervijas ar RSU pētniecēm dr. Ievu Briedīti un studenti Darju Mihailovu.

Dr _Markova_Prof_Lazdane.jpg

Projekta zinātnieku komanda saka paldies RDN valdes priekšsēdētājai dr. Santai Markovai un RDN kolektīvam par sadarbību un sapratni.

Attēlā: prof. Gunta Lazdāne (no kreisās) un dr. Santa Markova.