Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Ziņas

Attīstot starpdisciplināru pieeju studiju satura veidošanā un īstenošanā, šoruden Rīgas Stradiņa universitāte piedāvās jaunu doktora studiju programmu Vadībzinātne. Tās vadītāja prof. Tatjana Muravska uzsver, ka šī būs unikāla iespēja sociālo zinātņu maģistriem iegūt padziļinātas zināšanas par vadības zinātnes teorijām un metodēm, lai pielietotu tās sabiedrībai un biznesa videi aktuālo problēmjautājumu izpētē un risināšanā.

“Mūsdienās ir augsti pieprasītas spējas integrēt vairāku jomu zināšanas dažādu procesu un projektu vadībā, tāpēc šīs studiju programmas fokusā ir starpdisciplināritāte. Lai īstenotu šo pieeju, plānojam uzņemt doktorantus ar plaša spektra profesionālo pieredzi, piemēram, uzņēmējus, mārketinga specialistus, politologus, medicīnas jomas speciālistus, un piedāvāt viņiem analizēt un pētīt savas nozares procesus no vadības zinātnes perspektīvas. Rezultātā tiks sagatavoti augsta līmeņa speciālisti, kuri varēs realizēt savu profesionālo potenciālu pētniecībā, organizāciju vadībā vai akadēmiskajā vidē,” stāsta T. Muravska.

Uzsākot studijas programmā Vadībzinātne, doktorantiem būs jāizvēlas viena no trim specializācijām – uzņēmuma vadība, veselības vadība vai mārketinga vadība. Kā norāda programmas vadītāja, šis būs Latvijā pirmais mēģinājums savienot vadības un medicīnas zinātni vienā doktora studiju programmā. Specializācija Veselības vadība ir domāta medicīnas iestāžu dažāda līmeņa vadītājiem, kuri varēs apgūt plašākas zināšanas un kompetences, lai efektīvāk risinātu nozares specifiskos jautājumus.

Programma ir akreditēta kā bilingvālā, proti, studijas tajā notiks gan latviešu, gan angļu valodā. Tas paver iespēju pieteikties reflektantiem arī no citām valstīm. Izvērtējot pieteikumus, priekšroka tiks dota interesentiem ar pieredzi zinātnisko rakstu sagatavošanā un publicēšanā. Pabeidzot studijas, doktoranti iegūs doktora grādu vadībzinātnē.

Paredzēts, ka šogad studijas programmā sāks astoņi doktoranti. Tie, kuri izvēlēsies specializāciju Veselības vadība, varēs pretendēt uz Veselības ministrijas finansētajām divām budžeta studiju vietām.

Studiju programmas īstenošanu nodrošinās 15 docētāji, lielākā daļa no tiem ir RSU sociālo zinātņu un veselības aprūpes mācībspēki. Atsevišķiem studiju kursiem tiks piesaistīti docētāji no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.