Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Darbiniekiem

Rast un noturēt talantus, un gādāt par esošo darbinieku izaugsmi un labbūtību – šie personālvadības aspekti ir ārkārtīgi būtiska laikā, kad labi darbinieki apkārt nemētājas. Rūpējoties par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vairāk nekā 1800 cilvēku plašo komandu, Personāla departaments aizvadīto trīs gadu laikā ir pilnveidojis atalgojuma un motivācijas sistēmu, kā arī darba izpildes vadības sistēmu, tagad pazīstamu kā izaugsmes portālu RSU Grow. Kur aug kājas šīm pārmaiņām, kas tās palīdzējis īstenot un ko tās sniegs augstskolai tuvākā un tālākā nākotnē, – to plašāk ieskicē Personāla departamenta kolēģi.

Konkurences bagātā darba tirgū personālvadības instrumentiem, tostarp atalgojuma un motivācijas sistēmai, jābūt izcilā darba kārtībā, stāsta Personāla departamenta direktore Dace Jasmane. Lai ciešāk sasaistītu atalgojumu un motivāciju RSU ar augstskolas studiju kvalitāti, pētniecības rezultātiem un vispārējiem personāla darba izpildes rezultātiem, departamenta komanda no 2019. gada sākuma līdz 2022. gada nogalei strādāja pie sistēmas pilnveides. Pārmaiņas un uzlabojumi tapa veikti ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu SAM 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē.

Pirms sākt ko mainīt, nepieciešams situācijas izvērtējums. RSU to nodrošināja ārēji konsultanti – Ernst & Young Baltic – kas iedziļinājās augstskolas iekšējos procesos un, balstoties ārvalstu pieredzē, sniedza rekomendācijas atalgojuma, motivācijas un darba izpildes vadības sistēmas pilnveidei. Ernst & Young Baltic profesionālais atbalsts noderēja arī iecerēto pārmaiņu ieviešanas procesā, norāda organizācijas procesu datu analītiķis Dzintars Brūvers.

Viens no jaunieviesumiem ir A+B+C darba samaksas sistēma, kas pielāgota dažādām personāla grupām, padarot RSU kopējo atlīdzības sistēmu vieglāk uztveramu. “Svarīgi, lai katrs darbinieks, ņemot vērā savu piederību noteiktam amatam, šajā jaunajā sistēmā var atrast savam amatam atbilstošos atlīdzības elementus,” norāda Darba attiecību nodaļas vadītāja Anita Veinberga.

Ir ieviesta caurskatāma motivācijas un atlīdzības sistēma mācību un zinātnes akadēmiskajam personālam, kas sniedz iespēju saņemt ikmēneša snieguma piemaksu par rezultātiem studiju un zinātnes darbā atbilstoši skaidri definētiem kritērijiem, veicinot augstāku rezultātu sasniegšanu studiju un zinātnes darbā, kā arī mācību un zinātnes akadēmiskā personāla karjeras attīstību, pēctecību un stabilāku piesaisti RSU. Aktuālo kritēriju noteikšanā un definēšanā tika iesaistīti zinātnieki un docētāji, veidojot diskusijām un priekšlikumiem bagātas darba grupas. Rezultātā snieguma piemaksas mācībspēkiem ieviestas jau no 2021./2022. akadēmiskā gada sākuma, bet zinātniekiem – no 2022. gada decembra. Vienlaikus ne mazāk nozīmīgs darbs ieguldīts, izstrādājot skaidri definētus atalgojuma principus ārēji finansētos projektos iesaistītajam personālam.

Jaunieviesumu vidū ir arī pieminētais izaugsmes portāls RSU Grow, kas RSU jau pazīstams, jo pērnā gada profesionālo veikumu ikviens augstskolas darbinieks vērtēja tieši šajā platformā. Līdz ar šīs jaunās sistēmas ieviešanu pārskatīts arī darba izpildes vadības process un principi, tostarp stratēģijā balstīti mērķu definēšanas principi, mērķu kategorijas, mērķu kaskadēšana un nozīmīguma sadalījuma pieeja, kā arī izpildes novērtējuma principi.

Pašu portālu, kas balstīts uz platformas Visma Talent Solution, RSU izdevās ieviest vien piecos mēnešos, kas ir izcils sasniegums, ko novērtēja arī platformas izstrādātājs, Visma Enterprise, aicinot RSU dalīties ar pieredzi Visma Enterprise organizētā klientu piesaistes sesijā. Dz. Brūvers dalās ar platformas ieviešanas veiksmes atslēgu: “Platformas ieviešanu paveica neliela uz kopīgu rezultātu fokusēta komanda – Personāla departaments ciešā sadarbībā ar IT departamentu, kā arī vizuālā tēla izveidē iesaistot Komunikācijas departamentu. Tika uzklausītas kolēģu un vadības vēlmes, izprastas sistēmas iespējas un visa informāciju operatīvi pārvērsta konkrētās prasībās izstrādātājiem”. Nākotnē ir iespēja papildināt platformu RSU Grow ar plašāku atsauksmju sistēmu, iespēju novērtēt projekta komandu darba rezultātus, pārbaudes laika, mentoringa un talantu programmu pārvaldīšanu un citām funkcijām, ieskicē Dz. Brūvers.

Lai iepazīstinātu kolēģus ar jau esošajām portāla funkcijām, RSU personālvadības eksperti rīkoja īstu apmācību maratonu. Pārmaiņas nav vienkāršs process – cilvēkiem nepieciešams laiks un plaša, saprotama informācija, lai pieņemtu jaunus risinājumus, stāsta personāla attīstības speciālistes Ieva Spruģevica un Ance Brice. Tika izstrādāta RSU Grow rokasgrāmata un papildus tiešsaistes apmācībām sniegtas arī neskaitāmas individuālas konsultācijas, kurās skaidrots darba izpildes vadības process, tā principi un izmaiņas.

grow_macibas_prntscrn.png

Ekrānuzņēmums no RSU Grow apmācību sesijas

Patlaban, kā ieskicē Dace Jasmane, turpinās atalgojuma, motivācijas un darba izpildes vadības procesu un rīku pilnveide ar mērķi sniegt vēl lielāku atbalstu darbinieku individuālajai attīstībai, karjeras attīstībai un fokusētākai resursu izmantošanai, plānojot darbinieku apmācības, izaugsmi un attīstību RSU.

Līdz šim paveiktās aktivitātes, kā pieļauj Personāla departamenta komanda, sniegušas savu artavu uzlabotām augstskolas pozīcijām Latvijas darba devēju rindās – šopavasar RSU aptaujā TOP darba devējs ieguva galveno balvu valsts sektora kategorijā. “Cilvēks ir mūsu uzmanības centrā – gan studenti, gan darbinieki. Nav iespējami izcili sasniegumi zinātnē un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā bez tikpat izcilas darbinieku komandas – mācībspēkiem, pētniekiem, administratīvā un atbalsta personāla,” norāda Dace Jasmane. Arī pētījumu kompānijas Kantar pērn veiktā aptauja par RSU darbinieku apmierinātību ar darbu liecināja, ka darbinieki kļuvuši motivētāki, apmierinātāki un lojālāki savai darbavietai.

grow_komanda_rektors.png

Personāla departamenta komanda kopā ar rektoru prof. Aigaru Pētersonu un administrācijas un attīstības prorektoru Tomu Baumani