Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Tiesības

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskā fakultāte 18. jūnijā rīko medicīnas tiesību konferenci – izteikti starpdisciplināru zinātniski praktisku notikumu jurisprudences un medicīnas jomas profesionāļiem. Pasaules mērogā medicīnas tiesības ir salīdzinoši jauns, bet strauji attīstījies tiesībzinātņu atzars, kas aptver civiltiesību, krimināltiesību, starptautisko tiesību un citu tiesību zinātnes apakšnozaru normas un elementus. Izmantojot savas priekšrocības – gan spēcīgo medicīnas, gan tiesībzinātņu studiju virzienu – RSU mērķtiecīgi attīsta šo perspektīvo jomu.

Konferences mērķis ir aktualizēt nacionāla un starptautiska rakstura problēmjautājumus un aktualitātes medicīnas tiesību jomā un kopā ar nozares profesionāļiem – ārstiem, juristiem un citiem ekspertiem – diskutēt par iespējamiem risinājumiem, norāda konferences organizatore un moderatore, RSU Juridiskās fakultātes docente, zvērināta advokāte Karina Palkova, kura mūsu universitātē arī vada doktorantūras studiju programmu Juridiskās zinātnes. Medicīnas tiesības, kā norāda docente Palkova, ir jau iezīmējušās kā RSU Juridiskās fakultātes specialitāte, un tas ir ļoti būtiski, jo šajā inovatīvajā jomā, kuras aktualitāte pasaulē arvien pieaug, iztrūkst oriģinālu pētījumu. “Rīkojot šāda mēroga medicīnas tiesību aktualitātēm veltītu konferenci, universitāte iedibina jaunu tradīciju, kas sniegs lielisku iespēju definēt jomas problemātiku un rast risinājumus, apvienojot Latvijas medicīnas darbiniekus un juristus,” norāda K. Palkova.

Medicīnas tiesību konferenci atklās RSU rektors profesors Aigars Pētersons, savukārt ar Eiropas Savienības pieredzi medicīnas tiesību jomā iepazīstinās Eiropas Veselības tiesību asociācijas prezidents profesors Karls Haralds Sovigs (Karl Harald Søvig).

Ar referātu Cik droši Latvijā ārsti var pieņemt lēmumus un strādāt uzstāsies Latvijas Ārstu biedrības prezidente ģimenes ārste Ilze Aizsilniece un zvērināta advokāte Ilze Vilka, savukārt Upsalas Universitātes lektore, medicīnas tiesību un pacientu tiesību likuma komentāru zinātniskā redaktore dr. iur. Santa Slokenberga ieskicēs ārstniecības kvalitātes tēmu.

Jautājumu par ārstniecības personas tiesībām paust savu reliģisko pārliecību darba tiesiskajās attiecībās attīstīs RSU lektore, Veselības inspekcijas Juridiskā departamenta vadītāja Laura Šāberte un RSU doktora studiju programmas zinātniskā grāda pretendente, Veselības inspekcijas Ārstniecības riska fonda nodaļas vadītāja Dace Tarasova. Konferences izskaņā pacientu prioritizēšanas tiesiskos aspektus skatīs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Juridiskās daļas vadītājs mg. iur. Eduards Broks.