Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Jubilejas
Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības institūts darbojas sabiedrības veselības un veselības aprūpes jomā, un tas izveidots 2017. gada 21. novembrī.

rsu_svi_5_jubileja_24112022.jpg

Institūta galvenie pētniecības virzieni ir veselības aprūpes sistēmas pilnveide (pacientcentrēta aprūpe, uz vērtībām balstīta veselības aprūpes koncepcija), veselīga novecošanās un labklājības politika, seksuālā un reproduktīvā veselība, kā arī veselību ietekmējošie paradumi. Turklāt institūts veic ne tikai zinātnisko, bet arī izglītojošo darbu.

Sabiedrības veselības institūts ir RSU Gada zinātniskā struktūrvienība 2018.

rsu_sab_veselibas_instituts00.jpg

Ko man nozīmē Sabiedrības veselības institūts

gunta_lazdane_0.jpg

Man Sabiedrības veselības institūts nozīmē Pasaules Veselības organizācijas mini modeli – dažādu nozaru esošie un topošie speciālisti (sabiedrības veselības speciālisti, veselības sistēmas vadības eksperti, mediķi, statistikas un komunikācijas speciālisti un vēl daudzi citi) – apvienojas kopējam mērķim un to sasniedz. Tie var būt valstij nozīmīgi projekti, kā SHARE un Covid-19 ietekmes izvērtēšanas projekts. Tās var būt starptautiskas konferences, kurās Latvijas speciālisti var mācīt un mācīties, un daudzi citi interesanti projekti. Man Sabiedrības veselības institūts nozīmē savā veidā unikālu, vienmēr mainīgu, dinamisku un interesantu vidi, kas līdzinās Latvijas sabiedrībai un dzīvei kopumā.

Prof. Gunta Lazdāne, Sabiedrības veselības institūta pirmā direktore, patlaban – vadošā pētniece

anda_kivite_urtane_1.jpg

Tā kā trīs lietas esot labas lietas, tad, pirmkārt, institūts man ir iespēja reālā veidā piedzīvot savas esības un darba jēgu, proti, sniegt ieguldījumu uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības politikas veidošanā gan Latvijā, gan Eiropā, gan, atļaušos teikt, pasaulē kopumā. Proti, institūts ir struktūrvienība, kura šos zinātniskos pierādījumus rada. Institūts to paveic, apvienojot zinātniskajos projektos Latvijas un ārvalstu izcilākos nozaru speciālistus un strādājot multidisciplinārās komandās. Otrkārt, institūts man dod iespēju strādāt kopā ar viediem un entuziastiskiem speciālistiem, augt un savstarpēji bagātināties. Treškārt, institūts ir iespēja neieslīgt rutīnā, kas man ir ļoti svarīgi. Realizēto projektu dažādība padara manu un kolēģu ikdienu krāsainu – sākot no starptautisku konferenču organizēšanas un dažādu dizainu zinātnisko pētījumu plānošanas un realizēšanas līdz sēdēšanai pie viena galda ar valsts lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem, izvērtējot realizēto valsts politiku sabiedrības veselības un asociētajās nozarēs un izstrādājot plānus, kā šo politiku nākotnē īstenot veiksmīgāk.

Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne, Sabiedrības veselības institūta direktore

alise_curkste02.jpg

Pēc medicīnas studiju pabeigšanas īsti nezināju, ko vēlos darīt un kur vēlos būt, tomēr nekad neiedomājos, ka mana dzīve būs saistīta ar zinātni. Sabiedrības veselības institūts jau vairāk nekā trīs gadus ir manas otrās mājas, un es par to nevarētu būt priecīgāka. Man patīk gan mana darba organizatoriskais aspekts, gan fakts, ka laiku pa laikam varu nedaudz vairāk iesaistīties pašā pētniecības procesā. Turklāt kolēģi ir jauki, bet vadība – vienkārši lieliska! Nav nekā labāka kā nākt uz darbu ar prieku!

Alise Čurkste, Sabiedrības veselības institūta biroja vadītāja

aija_bukova_zideluna-griezta.jpg

Sabiedrības veselības kampaņai, konkrētam vēstījumam vai pat tikai vienam ierakstam ir iespēja un potenciāls ietekmēt iedzīvotāju veselību. Tomēr pozitīvs un paliekošs efekts būs vien tad, ja izvēlēta pierādījumos balstīta un pārdomāta pieeja. Sabiedrības veselības institūts ir par izsvērtiem pierādījumiem, zinātnisko ekspertīzi, nostiprinātām zināšanām, rūpīgu pētniecību, neatlaidību risinājumu meklēšanā un pozitīvā pieredzē balstītu sadarbību.

Doc. Aija Bukova-Žideļūna, Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece

elita_poplavska_2019.jpg

Sabiedrības veselības institūts man asociējas ar kvalitatīvu pētniecību, ar vēlmi sadarboties, attīstīties un darīt, ar sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanu.

Doc. Elita Poplavska, Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece

Institūta nākotne – novēlējumi nākamajiem pieciem gadiem

gunta_lazdane_0.jpg

Pirmie soļi ir sperti, ir pirmie sasniegumi un pirmie puni. No visas sirds novēlu Sabiedrības veselības institūtam spēju apvienot pētniekus, kuri vēlas un spēj izvērtēt un saprast faktorus, kas negatīvi ietekmē Latvijas sabiedrība veselību un labklājību. RSU un Latvijā ir daudz gaišu prātu, kuri ir gatavi un māk šos faktorus izanalizēt, samazināt to ietekmi vai pat pilnībā tos novērst. 
Lai ir vēlme darboties un lai ir trakas idejas! Lai ir ticība saviem spēkiem un gandarījums par kopējiem panākumiem! Lai pēc pieciem gadiem, pieminot Sabiedrības veselības institūtu, gan veselības sistēmas cilvēki, gan ikviens Latvijas iedzīvotājs teiktu: "Jā, RSU Sabiedrības veselības institūta cilvēki palīdz mums visiem dzīvot labāk."

Prof. Gunta Lazdāne, Sabiedrības veselības institūta pirmā direktore, patlaban – vadošā pētniece

anda_kivite_urtane_1.jpg

"Sapņo diži!" jeb "Dream big!" – tā ir sacījis Alberts Einšteins. Vēlos, lai Sabiedrības veselības institūts neapstātos pie jau sasniegtā un augtu gan personāla apjoma, gan ideju un zinātnisko projektu tvēruma ziņā, kļūstot ne tikai par Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām plaši atzītu sabiedrības veselības un veselības aprūpes nozaru stratēģisko partneri. Vienlaicīgi vēlos, lai institūts ir vieta, kurā gudriem, radošiem un entuziastiskiem speciālistiem justies pamanītiem, novērtētiem un atbalstītiem savu iniciatīvu realizēšanā.

Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne, Sabiedrības veselības institūta direktore

alise_curkste02.jpg

Augt un attīstīties! Ļoti ceru, ka Latvijā fakti arvien būs nozīmīgāki nekā personīgais viedoklis un zinātnei tiks veltīta tai pienācīgā uzmanība un finansējums. Manuprāt, institūtam ir liels izaugsmes potenciāls, un nešaubos, ka pareizajās rokās tas piecu gadu laikā var izaugt par valsts nozīmes pētniecības centru.

Alise Čurkste, Sabiedrības veselības institūta biroja vadītāja

aija_bukova_zideluna-griezta.jpg

Sabiedrības veselības institūtu un tā attīstību gan līdz šim, gan turpmāk redzu kā pierādījumu un iespēju vienlaikus par tā arvien pieaugušo nozīmi nozarē ik dienu un ilgtermiņā!

Doc. Aija Bukova-Žideļūna, Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece

elita_poplavska_2019.jpg

Vēlu saglabāt degsmi un turpināt iesākto izaugsmes kursu!

Doc. Elita Poplavska, Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece