Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

No 27. līdz 29. maijam notiek RSU Medicīnas fakultātes 2018./2019. akadēmiskā gada vasaras sesijas Valsts pārbaudījums Klīniskā medicīna, lai novērtētu Medicīnas fakultātes 6. kursa studentu zināšanas un prasmes ārsta grāda iegūšanai un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai.

Lai nodrošinātu maksimāli neatkarīgu pārbaudījuma norisi un zināšanu izvērtēšanu, jau atkārtoti par Valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāju un vienu viņa vietnieku tiek aicināti ar RSU nesaistīti augstas raudzes medicīnas profesionāļi. Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds vada Valsts pārbaudījuma komisiju, bet viņa vietnieki ir Šaritē klīnikas (Berlīnē) endokrīnās ķirurģijas prof. Peters E. Goreckis (Peter Erich Goretzki) un RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītājs prof. Aivars Lejnieks.

Valsts pārbaudījumu šogad kārtos 288 studenti:

  • 187 no Medicīnas fakultātes (t. sk., pediatrijas studiju programmas);
  • 97 no Ārvalstu studentu nodaļas;
  • četri no Atvērtās universitātes.

Valsts pārbaudījums norit trīs dienas.

  • Pirmajā dienā ir četru stundu ilga teorētisko zināšanu pārbaude, kurā studenti apliecina savas zināšanas medicīnā, gan rakstot esejas veida atbildes, gan risinot klīnisko situāciju uzdevumus, tādējādi apliecinot savu spēju spriest, sintezēt savas zināšanas un veidot plašu diferenciāldiagnostikas un ārstēšanas plānu. Studentu teorētisko zināšanu pārbaudē iesaistītas 11 Medicīnas fakultātes katedras.
  • Otrajā dienā visas dienas garumā notiek manipulāciju prasmju praktiskā pārbaude RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā.
  • Trešajā dienā ir studentu zināšanu pārbaude darbā ar pacientiem reālajā vidē. Šī eksāmena daļa norit vienlaikus astoņās Rīgas klīnikās. Katra studenta prasmes pacienta interpretācijā vērtē komisija trīs docētāju sastāvā.
Lai studentu sadale pa klīnikām šajā dienā būtu iespējami objektīva, šogad pirmo reizi studenti klīniku, kur būs jādodas kārtot trešā eksāmena daļa, izlozēs speciāli šim nolūkam radītā digitālajā platformā, ko izstrādājis RSU Informāciju tehnoloģiju departaments. 

Valsts pārbaudījums ir RSU Medicīnas fakultātes studentu un docētāju nozīmīgākais notikums, jo sniedz iespēju pārskatīt, analizēt un pārbaudīt sešu gadu laikā iegūtās zināšanas un kompetences. Studentiem tas ļauj pārliecināties par savu varēšanu, docētājiem – lepoties par savu skolnieku izaugsmi, bet visiem kopā tas liek būt gandarītiem par jaunas ārstu maiņas ienākšanu Latvijas medicīnā.