Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

Aizvadītajā nedēļā, no 20. līdz 24. augustam, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) norisinājās starptautiskā vasaras skola Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē (Economic Modelling in Health Care), kas tika organizēta sadarbībā ar Greifsvaldes un Vupertāles Universitāti Vācijā un Ekseteras Universitāti Lielbritānijā. Mācību mērķis bija paplašināt dalībnieku zināšanas par dažāda veida veselības modelēšanas mehānismiem un to reālā pielietojuma iespējām. Vasaras skolā piedalījās RSU Veselības vadības un citu programmu studenti, doktoranti, akadēmiskais personāls, Latvijas Universitātes un Banku augstskolas pārstāvji, studenti no Vācijas, Nīderlandes un Lietuvas, kā arī Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses centra pārstāvji. Intensīvu lekciju un darba grupu laikā dalībnieki piecas dienas apguva veselības ekonomikas principus un ekonomiskās modelēšanas instrumentus.  

ISSR_2018_18.jpgVasaras skolas organizatore, RSU Sabiedrības veselības institūta direktora vietniece, RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāne Daiga Behmane (attēlā) uzskata, ka dažādi pasaulē labi pazīstami veselības aprūpes ekonomiskās modelēšanas veidi Latvijā līdz šim netiek pietiekami izmantoti, un lēmumi dažkārt tiek pieņemti balstoties uz sajūtām nevis pētījumiem. Vasaras skolas pamatuzdevums bija sniegt dalībniekiem padziļinātas zināšanas ekonomiskās analīzes metodēs, kā arī daudz tika diskutēts par šo metožu pielietojamību praksē. “Vācijā un vairākās citās ES valstīs veselības politikas veidotāji, lai pieņemtu precīzus un kvalitatīvus lēmumus, aicina universitātes sagatavot dažādus veselības aprūpes un tās ekonomiskās attīstības pētījumus. Līdzīgu sadarbību varētu uzsākt arī Latvijā,” uzskata prodekāne D. Behmane.  

ISSR_2018_20.jpgPrasmes, kuras dalībnieki apguva vasaras skolā, bija veselības aprūpes pakalpojumu ekonomiski pamatotas atrašanās vietas modelēšana pilsētā vai reģionā, pakalpojumu un izmaksu efektivitātes un pacientu plūsmu plānošana ārstniecības iestādē, slimību epidemioloģiskās izplatības prognozēšana u. c. Tā kā lekciju un semināru dalībnieki bija ne tikai no Latvijas, bet arī vairākām citām ES dalībvalstīm, tad jaunajām zināšanām būs plaša praktiskā pielietojuma ģeogrāfija.

ISSR_2018_19.jpgVeselības aprūpes konsultants no Leipcigas Olafs Gecs (Olav Goetz; attēlā) dalībniekus iepazīstināja ar īpašu klīniku menedžmenta simulāciju programmu, kurā ar modernas datorprogrammas palīdzību tiek noteikts efektīvākais slimnīcas telpu izvietojuma, darba laika, pacientu pieņemšanas, atbilstoša medicīnas personāla un citu jautājumu risinājuma modelis. “Ir svarīgi pārzināt dažādus jau gatavus slimnīcu vadības simulāciju veidus, lai izvēlētos piemērotāko un pacientam drošāko, kā arī efektīvi izmantotu pieejamo finansējumu,” uzsver eksperts.

Pirmā vasaras skola veselības vadības un ekonomikas jomā RSU studējošajiem notika pirms diviem gadiem Vācijā, Greifsvaldes Universitātē, kur tika analizēta veselības aprūpes pieejamība lauku reģionos. Nākamā vasaras skola tiek plānota kādā sadarbības universitātē.

Fotogalerija