Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

26. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji pārrunāja sadarbības iespējas jaunu un mūsdienīgu pieeju ieviešanā medicīnas datu apstrādē. Balstoties uz Digitālās transformācijas pamatnostādņu* mērķiem, kopīgi tiks meklēti veidi, kā veicināt mūsdienu tehnoloģiju un datu izmantošanu medicīnā.

Sanāksmē RSU pārstāvēja administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis, zinātņu prorektore Agrita Kiopa, kā arī doktora studiju programmas Juridiskās zinātnes vadītāja Karina Palkova, IT departamenta direktors Zigmunds Zitmanis, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāne Daiga Behmane, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra direktores vietniece Andreta Slavinska un Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs Dins Šmits. Ministriju pārstāvēja ministra padomnieks digitālās dienaskārtības jautājumos Rolands Strazdiņš un valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Āris Dzērvāns.

Aigars_Petersons_sq.png

RSU ir moderna Eiropas augstskola, kas veido mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas studiju programmas, kā arī īsteno tautsaimniecībai nepieciešamu pētniecību. Esam gandarīti, ka sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju varēsim valsts mērogā vēl straujāk ieviest mūsdienīgus digitalizācijas un mākslīgā intelekta projektus, kā arī veikt pētījumus par medicīnas datu aktuālajiem jautājumiem.

RSU rektors prof. Aigars Pētersons

“Ar RSU esam vienojušies par ciešu sadarbību. Saskatām, ka RSU kolēģu idejas un intelektuālais ieguldījums var kļūt par nozīmīgu atbalstu VARAM iesāktās valsts datu un informācijas dzīvescikla pārvaldības reformas īstenošanā. Veselības nozare būs minētās reformas tūlītēji ieguvēji, kur plaša datu pieejamība būs pamats jaunu nozares pakalpojumu un ārstniecības metožu ieviešanā, kā arī jaunu pētniecības iespēju radīšanā Latvijas zinātnei,” sacīja ministra padomnieks digitālās dienaskārtības jautājumos Rolands Strazdiņš.

VARAM un RSU plāno parakstīt sadarbības memorandu, lai stiprinātu ideju, informācijas, prasmju un pieredzes apmaiņu, pamatojoties uz vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma principiem. Puses vienojās attīstīt sadarbību dabaszinātņu, informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes un IKT jomā, iesaistot Rīgas Stradiņa universitātes studentus pētniecības darbu izstrādē un citās zinātniskās aktivitātēs memoranda mērķu sasniegšanai.

Latvijas digitālās transformācijas pamatnostādnes paredz, ka valsts veiks būtiskas investīcijas, lai radītu priekšnosacījumus datos balstītām inovācijām un atbalstītu digitalizāciju. Veselības aprūpe un ārstniecības procesa efektivitātes novērtēšana ir nozīmīgāko jomu vidū, kurās datu pieejamība un plaša izmantošana sniegs būtiskus ieguvumus.

VARAM un RSU apsprieda, kā nodrošināt efektīvu un plašu personas medicīnas aprūpei nepieciešamās informācijas un datu pieejamību ārstniecības iestādēm, tajā skaitā, kā nodrošināt šo datu pieejamību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā arī esot citās ES valstīs. Īstenojot veselības aprūpes nozares digitālo transformāciju, tradicionālās pieejas veselības aprūpē tiktu papildinātas ar MI tehnoloģiju, tostarp mašīnmācīšanos un dažādiem e-risinājumiem (piemēram, zāļu saderības novērtēšanai, ārstēšanas rekomendāciju izstrādei), un papildinātās realitātes tehnoloģiju pielietojumiem.

Tāpat plānots izveidot nacionālo biobanku, kas, izmantojot valsts datu apmaiņas koplietošanas risinājumus, nodrošinātu iedzīvotāju genoma sekvenču datu kopīgu izmantošanu personalizētās medicīnas un medicīnas pētniecības un inovāciju attīstībai.

Lai panāktu nospraustos mērķus, jāattīsta digitālās prasmes veselības sektorā. Latvijā ārstniecības personu un veselības aprūpē nodarbināto digitālās prasmes un kompetences veicinātu veiksmīgu, efektīvu un ētisku digitālo risinājumu ieviešanu un izmantošanu veselības nozarē, lai veselības veicināšanas, slimību profilakses un veselības aprūpes pakalpojumi būtu efektīvāki, kvalitatīvāki un pacientiem pieejamāki.

Zinātnes digitālā transformācija nodrošinātu uz vērtību orientētu pieeju, Latvijai kļūstot par rietumu kultūrai vērtīgu zināšanu radītāju valsti. Latvijas zinātniski pētnieciskie resursi pielāgojas un kļūst par daļu no Latvijas tautsaimniecības, it īpaši IT nozares digitālās transformācijas. Zinātne un pētniecība ieņem sistēmisku lomu produktu un pakalpojumu dzīves ciklā.

* Digitālo pamatnostādņu projekts un izvirzīto mērķu kopsavilkums, kā arī informācija par līdzdalību sabiedriskajā apspriešanā publicēta VARAM tīmekļa vietnē.