Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Pētniecība

Trešdien, 12. decembrī, Rīgas Stradiņa universitātē viesojās Ventspils Augstskolas zinātņu prorektore Indra Dedze, Viedo tehnoloģiju pētniecības centra direktora p. i. Dace Biteniece, zinātnieki Vairis Caune, Gundars Bergmanis-Korāts un studējošo pārstāvji.

Tikšanās pasākumā ar Ventspils Augstskolas pārstāvjiem tika pārrunātas sadarbības iespējas kopīgu pētniecības virzienu attīstībā. Apvienojot kompetences,  pēc pirmajām sarunām ir identificētas sadarbības tēmas, kas saistītas ar elektromagnētisko lauku un viļņu izpēti smadzenēs un epilepsijas ārstēšanā, datorredzes risinājumiem medicīnā, krišanas sensoru pētniecību un attīstību, medicīnisko, farmaceitisko un citu lietišķo tekstu tulkošanu.

Pēc tikšanās pasākuma tika apmeklētas zinātniskās struktūrvienības zinātnes centrā Kleisti, iepazīstot pētniecības procesa praktisko norisi.

RSU pārstāvēja veselības studiju prorektors prof. Guntis Bahs, zinātņu prorektore Agrita Kiopa, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras vadītājs profesors Pēteris Tretjakovs, Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītājs profesors Andrejs Millers, Rehabilitācijas fakultātes dekāne profesore Signe Tomsone, Fizikas katedras vadītājs Jevgenijs Proskurins, Darba drošības un vides veselības institūta vadošā pētniece Žanna Martinsone, Higiēnas un arodslimību laboratorijas metodiķe Ilona Pavlovska, ITD IT infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs Aivars Muravjovs, RSU Valodu centra direktore Dace Žibala, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Linda Gabrusenoka un projektu vadītāja Justīne Vīķe.