Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

29. augustā Rīgā, Jāņa Asara ielā 5, tika atklātas Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras jaunās mācību telpas.

Atklājot svinīgo pasākumu un uzrunājot katedras darbiniekus, RSU rektors prof. Aigars Pētersons uzsvēra: "Jūsu devums ir fantastisks: gan jauni studiju kursi un programmas, gan vairāk nekā 30 grāmatu un pētījumi. Katedras pieci gadi ir brieduma apliecinājums. Jūs jau sen bijāt pelnījuši jaunas telpas, jo esat ļoti nozīmīgi, un šīs telpas ir dāvana par labu darbu." Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne prof. Inga Millere izteica pateicību universitātes vadībai par iespēju attīstīt fakultāti vēl vairāk.

"Iekārtojot katedras jauno darba vidi, tika rūpīgi analizētas studentu vajadzības un uzklausīti katedras darbinieku ieteikumi. Esam pateicīgi visiem RSU kolēģiem, kuri bija iesaistīti šajā procesā! Mēs priecājamies par moderno telpu aprīkojumu, īpaši par simulāciju telpu, kura nodrošina iespēju izmantot daudzveidīgas metodes psiholoģiskās konsultēšanas kompetences attīstībai, kā arī konsultāciju telpu, kas nodrošina vidi kvalitatīvās pētniecības attīstībai. Jauno telpu atvēršanas pasākums saskan ar katedras piecu gadu jubileju," uzsver RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. Kristīne Mārtinsone.

2019./2020. akadēmiskajā gadā Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra piedāvās 147 studiju kursus 29 RSU studiju programmās, kurus īstenos astoņpadsmit docētāji, no kuriem astoņiem ir doktora zinātniskais grāds, pieci studē doktorantūrā, bet četri studijas doktorantūrā sāks jau oktobrī. Šajā mācību gadā katedrā strādās vairāk nekā desmit viesdocētāju, kuru vidū ir arī Fulbraita stipendiāte.