Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

No 22. līdz 23. martam Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiek ikgadējā zinātniskā konference, kurā 15 sekcijās 796 sociālo zinātņu un veselības aprūpes jomas pētnieki prezentēs 351 referātu par Latvijā un pasaulē aktuālām tēmām. RSU zinātniskā konference notiek jau 17. reizi, un tajā ik gadu savus pētījumus prezentē docētāji, pētnieki, studenti, rezidenti un doktoranti.

22. martā RSU aulā tika atklāta RSU zinātniskā konference. RSU rektors profesors Aigars Pētersons atklāšanas uzrunā uzsvēra RSU zinātnieku izcilos sasniegumus 2017. gadā un aicināja RSU zinātnes izaugsmi turpmākajos gados padarīt vēl straujāku, piedāvājot 10 soļu programmu RSU zinātnes izrāvienam starptautiskā mērogā.

zin_konf_rsu_2018_aigars_petersons-lead.jpg

Kā norādīja Aigars Pētersons, zinātnes izrāviens palīdzēs straujāk sasniegt RSU ilgtermiņa attīstības stratēģijā izvirzītos pētniecības mērķus. Rektors aicināja kopīgi uzlabot sadarbību visos ar pētniecību saistītajos līmeņos, piemēram, starp zinātniekiem, docētājiem, administrāciju un industriju, radot jaunus inovatīvus un komercializējamus produktus. Būtu arī jāveicina arvien plašāka jauno pētnieku iesaiste zinātnē, turklāt jāpanāk pētniecības straujāka internacionalizācija.

RSU arī plāno aktīvi strādāt pie papildu finanšu līdzekļu piesaistes pētniecībai, piemēram, no SAM projektiem, LZP grantiem un ES fondiem. Tāpat tiks izveidota zinātnieku un akadēmiskā personāla motivācijas sistēma. RSU zinātnes izrāvienā būtisks solis būs RSU Zinātnisko rakstu pārveide par starptautiski citējamu izdevumu.

zin_konf_rsu_2018-lead.jpg

RSU ir definējusi, ka tā vēlas būt mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama, atvērta tipa universitāte, tāpēc RSU turpinās paplašināt sadarbību ar Latvijas, Baltijas un Eiropas augstskolām gan studiju, gan zinātnes jomā.

Kā veicināt RSU zinātnes izrāvienu? 10 soļu programma

"RSU ir ceļā uz vēl izcilāku pētniecību, tāpēc pasludinu 2019. gadu par RSU pētniecības atbalsta gadu," uzsvēra rektors Aigars Pētersons. Viņš apsveica visus klātesošos RSU zinātnes svētkos, novēlot radošas diskusijas un jaunas idejas turpmākajiem pētījumiem. "Mums visiem kopā izdosies!"

Pēc rektora prezentācijas Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidents Pēteris Apinis sveica bijušo RSU rektoru, izcilo ķirurģijas profesoru Jāni Gardovski un pasniedza viņam LĀB augstāko apbalvojumu – 1. pakāpes goda zīmi Tempus Hominis (Cilvēka laiks): "LĀB vārdā pateicos izcilam rektoram Jānim Gardovskim par 10 gadiem, ko viņš veltījis augstskolai, medicīnai, izglītībai, zinātnei!"

Prof. Jānis Gardovskis pateicās par apbalvojumu, atzīstot, ka pēc 10 gadu administratīvā darba RSU rektora amatā ir atgriezies pie darba ar pacientiem, kas viņam sniedz lielu gandarījumu, jo smaids, ko ārstam dāvā laimīgs un izdziedināts pacients pēc sekmīga ārstniecības procesa, ir neatsverams.

rsu_konference_4.jpg

 

Pēc tam Zinātņu departamenta direktors asoc. prof. Uldis Berķis sniedza pārskatu par RSU zinātnisko darbību 2017. gadā.

Piemēram, 2017. gadā kopējais piesaistītais zinātnes finansējums RSU bijis 3,5 miljoni eiro, tikuši apstiprināti divpadsmit jauni projekti, aizstāvētas 13 disertācijas, uzņemti 57 doktoranti, pieteikti seši jauni patenti, divi patenti reģistrēti, vairāki RSU pētnieki un docētāji saņēmuši balvas un atzinību par sasniegumiem pētniecībā u. c.

Nodibinātas divas jaunas zinātnes struktūrvienības (Sabiedrības veselības institūts un Radioloģijas zinātniskā laboratorija), viena atjaunota – Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs.

rsu_konference_3.jpg

Pēc oficiālās atklāšanas konferences plenārsēdē ar referātu Vīrusu infekciju iesaiste neinfekcijas slimību attīstībā uzstājās A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadītāja, akadēmiķe asoc. prof. Modra Murovska.

rsu_konference_6.jpg

Pēc tam Medicīnas fakultātes Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras docents Reinis Balmaks lasīja referātu Simulācijas kā medicīnas izglītības un pētniecības vide, bet Juridiskās fakultātes asoc. prof. Jānis Grasis - Naudas atmazgāšanas novēršanas problēmas Latvijā: vēsturiskais mantojums un nākotne.

rsu_konference_05.jpg

Pēc konferences atklāšanas sekoja darbs piecpadsmit sekcijās. RSU foajē bija iespēja aplūkot stenda referātus un uzklausīt zinātniekus, kas šos pētījumus veikuši.