Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Uzņemšana

Pēc Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas fakultātes beigšanas Karīna Štarka (attēlā) strādāja nelielā aptiekā, tomēr šis darbs nesniedza cerēto gandarījumu. Pakāpeniski nobrieda vēlme mainīt nodarbošanos un atrast ko jaunu farmācijas laukā. Tādēļ iespēja strādāt AS Olainfarm bijusi tieši laikā un vietā. Tomēr, sākot tur darbu Zāļu reģistrācijas nodaļā, iespējas un pienākumi bijuši ierobežoti, jo pietrūka gan zināšanu, gan pieredzes. Karīnas centieni mainīt karjeras virzību sakrita ar RSU un RTU kopējās maģistra studiju programmas Rūpnieciskā farmācija startu 2015. gadā.

karina_starka_olainfarm-lead.jpgPieredzi darbinieks iegūst pakāpeniski, tomēr modernas zināšanas un prasmes rūpnieciskās farmācijas jomā Karīna apguva, pusotru gadu studējot. Liels bija gandarījums, kad pēc šīs programmas pabeigšanas jaunajai speciālistei jau tika uzticēti plašāki darba pienākumi zāļu reģistrācijas jomā.

Karīna skaidro, ka svarīgs viņas uzdevums ir reģistrācijas dokumentācijas paketes apkopošana un sagatavošana, lai Latvijas uzņēmumā ražotās zāles drīkstētu reģistrēt un eksportēt konkrētajā valstī atbilstoši tās likumdošanai. Tātad šie pienākumi ir nozīmīgi Latvijas zāļu eksporta veiksmes stāstā.

Kāds ir studenta ieguvums, studējot programmā Rūpnieciskā farmācija?

Studiju programma devusi iespēju ieskatīties visos farmācijas nozares darba posmos – sākot no idejas par zālēm, to izstrādes un beidzot ar produktu tirgū.  Domājot par nākotni, Karīna atzīst, ka iegūtā izglītība ir arī atslēga, kas atver durvis uz iespējamām izmaiņām nākotnē, piemēram, iesaisti farmācijas mārketingā, zāļu ražošanā vai tml. Tā ir priekšrocība, attīstot karjeru un konkurējot ar citiem speciālistiem.

Karīnu interesē pētniecība, īpaši joma, kas saistīta ar jaunu zāļu izstrādi. To bija iespējams darīt studiju laikā, izstrādājot noslēguma darbu par zāļu formas fizikāli ķīmiskajām un struktūrmehāniskajām īpašībām. Uzdevums bijis izpētīt dažādu produkta sastāvā esošo vielu īpašības, kas nepieciešamas, piemēram, lai  noskaidrotu, kādu ražošanas tehnoloģiju izvēlēties. Pētījums bijis kā daļa no lielāka Olainfarm īstenotā projekta, kura laikā varēja strādāt laboratorijā, tādējādi apgūstot jaunas prasmes.

Izcila izglītība + pieredze industrijā = labs darbinieks

AS Olainfarm Kvalitātes vadības departamenta direktors Raimonds Terentjevs stāsta, ka izcilam speciālistam nepieciešama gan moderna izglītība, gan prakse un pieredze uzņēmumā. Studijas programma Rūpnieciskā farmācija sniedz zināšanas, kuras iespējams izmantot plašā darba uzdevumu spektrā gan mazākos, gan lielākos nozares uzņēmumos, kā Olainfarm, kur strādā vairāki programmas absolventi un studenti studiju laikā bieži ir praksē. Tajā pašā laikā izcilus panākumus darbā nav iespējams panākt tikai ar akadēmiskām zināšanām, bez sevis pilnveidošanas un mācīšanās darbavietā. Raimonds Terentjevs uzsver, ka katram nozares uzņēmumam ir sava specifika, piemēram, bieži atšķiras darba uzdevumi un nepieciešamās prasmes līdzīgos amatos Olainfarm un Grindeks, kas abi ir zāļu lielražotāji un tirgus līderi.

farmacija05-lead.jpg

Studiju programma, kas nepārtraukti attīstās

Studiju programmas vadītāja no RSU puses, Farmācijas fakultātes prodekāne asoc. prof. Baiba Mauriņa stāsta, ka programma ir stipri pietuvināta praksei. Ja pirmajā semestrī dominē akadēmiskās lekcijas, tad otrajā arvien lielāka nozīme ir praktiskajām nodarbībām, bet trešais pamatā ir tikai prakses semestris. Asociētā profesore stāsta, ka nozīmīgs industrijas partneris ir AS Grindeks, kur studenti iziet praksi, bet uzņēmuma speciālisti lasa lekcijas.

Praktiskie uzdevumi, ar kuriem studentiem jātiek galā nodarbību laikā, ir reāli industrijas praktiskie uzdevumi, nevis no dzīves atrauti un izdomāti tikai konkrēto studiju vajadzībām.

Studiju programmai bijuši jau divi izlaidumi, un zinības apgūst trešais "iesaukums", bet šovasar ir ceturtā iespēja iesniegt dokumentus studijām rūpnieciskajā farmācijā. Ar katru jaunu gadu ne tikai studenti kļūst zinošāki, bet arī pati programma tiek pilnveidota. Piemēram, RSU kā atvērtā Eiropas universitātē viena no prioritātēm ir izcilu viesprofesoru iesaiste studiju procesā, līdz ar to aizvadītajā akadēmiskajā gadā sešus mēnešus lekcijas lasīja un ar savas valsts pieredzi rūpnieciskajā farmācijā dalījās Helsinku Universitātes profesore Anne Jupo (Anne Juppo), kas ir RSU sadarbības partnere kopš programmas pirmā kursa.

Lai panāktu izcilus un nozares vajadzībām atbilstošus rezultātus, arī paši RSU docētāji ir stažējušies lielākos un mazākos nozares uzņēmumos, kā Grindeks, Olainfarm, medikamentu ražotājs LMP un Silvenols.

Kādam jābūt studentam?

Asociētā profesore Baiba Mauriņa uzsver, ka labam rūpnieciskās farmācijas studentam ir jābūt gatavam daudz mācīties, patiesi jāvēlas saistīt savu karjeru ar nozari un jāmāk precīzi sadalīt laiku, jo lielākā studentu daļa ir strādājošie. Mācību laikā gūtas zināšanas var lietot plašā farmācijas nozares spektrā un pat ārpus tā, piemēram, kosmētikā, tātad studiju programma Rūpnieciskā farmācija paver plašas iespējas izpaust sevi modernajā nākotnē.