Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Pētniecība
Rezidentūra

Vertikāli integrēto projektu (VIP) vadītāji aicina savām komandām pieteikties jaunus dalībniekus!

rsu_nap_esf.jpg

Par VIP komandas dalībnieku var pieteikties jebkurš RSU students no visām programmām, tostarp doktoranti un rezidenti. Galvenais nosacījums ir interese par komandas pētījuma tematu, vēlme aktīvi darboties un veikt pašam savus pētījumus.

Izlasi aprakstu par katru komandu un piesakies!

 • Gūsi pieredzi pētniecības veikšanā
 • Veiksi pētniecības aktivitātes attiecīgās jomas ekspertu uzraudzībā
 • Sagatavosi zinātnisko rakstu vai piedalīties konferencēs ar saviem vai komandas pētījuma rezultātiem
 • Varēsi tupināt pētniecisko darbu par izvēlēto tematu ilgtermiņā
 • Sastapsi komandas biedrus ar līdzīgām interesēm no citām nozarēm
 • Lietderīgi pavadīsi laiku

Pieteikties (līdz 1. oktobrim)

Saņemsi atbildi vienas nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigām. Galvenais vērtēšanas kritērijs – motivācija būt daļai no izvēlētās komandas.

vip_logo_krasains.jpg

VIP ERGONOMISKĀS DARBA VIETAS VESELĪGĀ VIDĒ: ERGONOMIKA
 • Komandas vadītāja: doc. Jeļena Reste
 • Pieteikties aicināti
  • doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar muskuloskeletālo veselību un fizioloģiju, biomehāniku un muskuloskeletālo slimību profilaksi;
  • rezidenti (aroda medicīnas, ģimenes medicīnas, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē);
  • Medicīnas fakultātes studenti;
  • veselības komunikācijas studenti;
  • fizioterapijas, veselības sporta un rehabilitoloģijas studenti;
  • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti.
 • Laipni aicināts ikviens, kuru interesē ergonomika, biomehānika un ar darbu saistīto veselības traucējumu profilakse
 • Maksimālais komandas dalībnieku skaits: 12

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

 • 1. grupa. Kakla kustību biomehānikas un veselību ietekmējošu faktoru teorētiska un praktiskā izpēte, cilvēkam strādājot ar datora monitoru. Monitora novietošanas augstuma un leņķa ietekme uz kakla muskuļu sasprindzinājumu. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams veikt praktiskus kakla muskuļu sasprindzinājuma mērījumus ar miotonometru vai virsmas elektromiogrāfu, apstrādāt iegūtus rezultātus, veikt literatūras analīzi un apkopošanu; iespējama arī sava pētnieciskā darba izstrāde
 • 2. grupa. Datora peļu un to paliktņu dizaina un materiāla ietekme uz lietotāju rokas veselību, ilgstoši strādājot ar datoru. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams piedalīties praktisko mērījumu organizēšanā un veikšanā ar digitālo infrasarkano termogrāfu, apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu
 • 3. grupa. Amortizējošo paklāju veselības efektu izpēte ilgstošas stāvēšanas gadījumā. Organizēt un piedalīties kustību analīzes un muskuļu sasprindzinājuma mērījumos ar 3D kustību analīzes iekārtu un virsmas elektromiogrāfijas metodi,  apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu
 • 4. grupa. Mazkustīguma un to veicinošu un mazinošu faktoru izpēte. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams piedalīties praktiskajos mērījumos ar portatīvajiem 3D kustību analizatoriem, apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu

Iegūtos pētījumu rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

VIP kursa norise

 • Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstoši izvēlētajam tematam, organizējot kopīgas tikšanās atbilstoši grafikam vienu reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots), pārējo laiku aktīvi komunicējot attālināti. 
 • Darba veikšanas bāze: RSU zinātniskais centrs Kleisti Rīgā, Rātsupītes ielā 5, vai RSU Aroda un vides medicīnas katedras telpās Rīgā, Baložu ielā 14.
VIP ERGONOMISKĀS DARBA VIETAS VESELĪGĀ VIDĒ: IEKŠTELPU GAISA KVALITĀTE
 • Komandas vadītāja: asoc.prof. Ivars Vanadziņš, doc. Žanna Martinsone, lekt. Aneka Kļaviņa
 • Pieteikties aicināti 
  • doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar aptauju veidošanu, aptauju veikšanu, datu analīzi, cilvēku uzvedības, attieksmes un rīcības izpēti, kā arī vides veselības un drošības jautājumu  izpēti;
  • rezidenti (aroda medicīnas, ģimenes medicīnas, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē);
  • Medicīnas fakultātes studenti;
  • fizioterapijas un rehabilitoloģijas, psiholoģijas un veselības komunikācijas studenti;
  • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti;
  • socioloģijas studenti
    
 • VIP komandā laipni aicināti visi, kuriem interesē vides un darba vides drošības un veselības, iekštelpu gaisa kvalitātes un ķīmisko vielu iedarbības izpētes jautājumi. 
 • Maksimālais komandas dalībnieku skaits: 12

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

 • Temats nr. 1: Mēbeļu radītā gaisa piesārņojuma novērtējums: aldehīdi. 
  • Dalībnieki veiks eksperimentu ar materiālu testēšanu, izmantojot speciāli aprīkotu kameru; gaisa kvalitātes mērījumus aldehīdu noteikšanai testēšanas kamerā (dažāda veida materiāliem, dažāda ilguma ekspozīcijas); iespējamās ietekmes uz veselības stāvokli novērtējums – aprēķini. Dalībnieki gatavos rezultātu analīzi, apkopojumu, kas tiks formēts kā zinātniskais raksts.
 • Temats nr. 2: 3D printeru radītais iekštelpu gaisa piesārņojums
  • Dalībnieki piedalīsies eksperiments 3D printeru biroja telpā vai telpās (dažādu veidu 3D printeri) plānošanā un organizēšanā. Tiks veikti iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumi (daļiņu skaita un masas koncentrācijas noteikšana, gaistošo organisko savienojumu noteikšana, putekļu daļiņu ķīmiskā sastāva novērtējums u. c., kā arī sagatavota un veikta aptauja un biroja darbinieku veselības stāvokļa novērtējumam. Darba rezultāti: visu datu analīze un apkopojums, kas tiks formēti atbilstīgi zinātniskā raksta prasībām.
 • Temats nr. 3: Ķīmisko produktu dzīves cikls un vides veselība: sabiedrības izpratne, attieksme un rīcība. 
  • Dalībnieki izstrādās aptauju par ķīmisko produktu dzīves ciklu, izvēli, sastāvu u. c. jautājumiem, kā arī tiks veidoti situācijas uzdevumi, kas palīdzēs izprast respondentu attieksmi un rīcību. Dalībnieki arī veikt mājsaimniecībās izmantojamo ķīmisko vielu netiešās ietekmes uz cilvēku un vides veselību novērtējumu, analizējot ķīmisko vielu toksicitāti un vides datus, lai uzskatāmi parādītu rīcības sekas. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai mērķtiecīgi sagatavotu materiālus (arī mācību) sabiedrības izpratnes līmeņa un sociālās atbildības paaugstināšanas veicināšanai.
 • Temats nr. 4: Darba vides riski un apstākļi
  • Komanda veiks datu apkopojumu no jau veiktām aptaujām (četri šķērsgriezuma pētījumi ar identisku aptauju), izskatot interesējošos darba vides un drošības jautājumus. Rezultāti tiks apkopoti pārskatos un zinātniskajā rakstā vai bakalaura vai maģistra darba tēmā.
 • Temats nr. 5: Ftalātu ietekme uz bērnu un pusaudžu veselību
  • Komanda veiks datu apkopojumu (HBM4EU projekta dati) no jau veiktām aptaujām un urīna paraugos identificētiem ftalātu esošiem līmeņiem. Tiks izvēlēti interesējošie jautājumi, saskaņoti ar projekta partneriem, kas tālāk tiks analizēti. Rezultāti tiks apkopoti pārskatos un zinātniskajā rakstā vai bakalaura vai maģistra darba tēmā.

Iegūtos pētījumu rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

VIP kursa norise

 • Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstoši izvēlētajam tematam, organizējot kopīgas tikšanās atbilstoši grafikam vienu reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots), pārējo laiku aktīvi komunicējot attālināti.
 • Darba veikšanas bāze: RSU Zinātniskais centrs Kleisti Rātsupītes ielā 5 vai RSU Aroda un vides medicīnas katedras telpās Baložu ielā 14.
RSU vertikāli integrēti projekti tiek īstenoti ESF līdzfinansētā projekta Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011) ietvaros.