Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Lai veicinātu interesi un izpratni par zinātnisko darbību, jau trešo gadu Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi aicina 1.–4. studiju gadā studējošos piedalīties projektā Pētnieku akadēmija, kura dalībniekiem būs iespēja apgūt pētniecības pamatus un mentora pavadībā izstrādāt pētniecisko darbu iesniegšanai zinātniskajās konferencēs.

RSU_AA_PA_2020.png

Šoruden Pētnieku akadēmija sāk savu trešo sezonu. Kā ierasts, tiks rīkotas lekcijas, kurās dalībnieki smelsies zināšanas par tēmām, kas aktuālas ikvienam pētniekam – darba mērķu un hipotēzes definēšana, darba aizsardzība, statistiski pareiza analīžu veikšana, konferenču tēžu rakstīšana un uzmanību piesaistošas darba prezentācijas veidošana. Lekcijas notiks attālināti platformā Zoom, un tās būs atvērtas ikvienam interesentam bez iepriekšējas reģistrācijas.

Arī šogad projekta dalībniekiem būs lieliska iespēja apmeklēt prakstiskos seminārus un zinoša mentora pavadībā izstrādāt pētniecisko darbu kādā no 30 projektā piedāvātajām jomām pēc savas izvēles. Mentors būs kā atbalsta persona un pētnieciskā darba vadītājs visu projekta realizācijas laiku.

Visi projekta gaitā izstrādāto pētniecisko darbu termiņi būs vērsti uz to, lai ikviens dalībnieks varētu sagatavot un iesniegt sava pētnieciskā darba tēzes International Student Conference 2021 vai kādā citā zinātniskajā konferencē pēc savas izvēles.

Petnieku_akademija_2020_komanda.png

Šāgada Pētnieku akadēmijas komanda. No kreisās: Anželika Zorova (tehniskie jautājumi, sponsoru un finanšu koordinatore), Aleksandra Kamenska (mentoru koordinatore), Diāna Daktiņa (lektoru koordinatore), Jūlija Žmarjova (projekta vadītāja), Laura Lāčauniece (dalībnieku koordinatore), Rebeka Beinaroviča (sabiedriskās attiecības).

Projektā aicināti piedalīties 1.–4. kursa studenti no Medicīnas fakultātes, Zobārstniecības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, kā arī Eiropas studiju fakultātes. Dalībnieki, kuri būs apmeklējuši 55 % no visām lekcijām un semināriem, semestra beigās saņems sertifikātus, kas nākamajā akadēmiskajā gadā dos papildu punktus, iestājoties kādā no RSU Studentu zinātniskajiem pulciņiem.

Pieteikties Pētnieku akadēmijai (līdz  11. septembrim)