Pārlekt uz galveno saturu

Sveiks, studējošais! 

Ar prieku paziņojam, ka uzņemšana Absolventu asociācijas un RSU SP kopīgajā projektā Pētnieku akadēmija 2020 ir sākusies! Projektā piedalīties tiek aicināti tikai 1.–4. studiju gada studējošie.

Anketu vari aizpildīt līdz 11. septembrim, plkst. 23.59.

* Ja esi piedalījies Pētnieku akadēmija pilnā apjomā (lekcijas un semināri) 2019./2020. studiju gadā, tad šogad piedalīties diemžēl nevarēsi.


Vai esi iepriekš piedalījies Pētnieku akadēmijā pilnā apjomā (lekcijas un semināri) 2019./2020. studiju gadā?

Ja esi piedalījies "Pētnieku akadēmija 2019" pilnā apjomā (lekcijas un semināri) 2019./2020. studiju gadā, tad šogad piedalīties diemžēl nevarēsi.

Spiediet uz pogas "Pabeigt un nosūtīt"

Vai esi saņēmis apliecinājumu par Pētnieku akadēmija 2019 lekciju apliecinājumu?
Jūsu studiju gads
Fakultāte
Eiropas Studiju fakultāte

zīmola veidošana, mārketinga pētījumi un patērētāju uzvedība

līderība, prezentēšana, start-up

pētījuma struktūras elementi, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes

Izvēlies pētniecības nozari!

Izvēlies kādu no piedāvātajām pētniecības nozarēm, sarindojot tās secībā pēc prioritātes. Ņem vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, tādēļ, ja pirmās izvēles prioritātes nozarē vietu skaits būs aizņemts, tad tiksi apstiprināta otrajā vai attiecīgi trešajā prioritāte!

1. prioritāte

 

Vēlamies pateikt, ka KATRĀ PRIORITĀTĒ  (1., 2. un 3.) ANKETAS IESNIEGŠANAS BRĪDĪ IR JĀATZĪMĒ TIKAI VIENA SPECIALITĀTE, kaut arī ir iespēja sākotnēji atzīmēt vairākas. Pēdējais ir informatīvs apraksts par specialitātes mentora zinātnes jomu. 

 

*ne visām spiecialitātēm ir zinātnes jomas apraksts 

1. prioritāte

sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana, metabolais sindroms, cukura diabēts, vairogdziedzera slimības utt.

reto slimību ģenētiskie cēloņi, neauglības ģenētiskie cēloņi  

ērču ierosināto slimību dizains Latvijas populācijā, hroniskā noguruma sindroms 

tuberkuloze 

hroniska sirds mazspēja, hroniskas nieru slimības 

"Mūsdienīga pieeja aknu abscesu ārstēšanā", hepatobiliārā ķirurģija

nieru transplantācija, orgānu ziedošanas problēmu izpēte, jauno orgānu konservācijas tehnoloģiju izpēte 

11 un 12 jaut

pediatrija, pacientu drošība, pacientu ar hematoloģiskām un onkoloģiskām saslimšanām aprūpe un izglītošana

bakterioloģija, virusoloģija 

bakterioloģija, virusoloģija, internā medicīna, nefroloģija

bērnu patoloģijā (bērnu mirstība, onkoloģija, placentas patoloģija utml.)

miega medicīna pediatrijā

bērnu un pusaudžu psihiskie un uzvedības traucējumi, sociālpsihiatrija, psihiatrijas stigma

hroniskas sāpes, muguras sāpes un fizioterapija, psihosomatiskā medicīna, biopsihosociālā rehabilitācija

rehabilitācija, funkcionēšana, starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija 

atkarības, ar tām saistītās infekcijas, seksuālā un reproduktīvā veselība 

globālās problēmas sabiedrības veselībā, sievietes veselība, seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības

sabiedrības veselība zobārstniecībā, epidemioloģija, kariesa riska analīze un agrīna kariesa ārstēšana, karioloģija 

2. prioritāte

 

Vēlamies pateikt, ka KATRĀ PRIORITĀTĒ  (1., 2. un 3.) ANKETAS IESNIEGŠANAS BRĪDĪ IR JĀATZĪMĒ TIKAI VIENA SPECIALITĀTE, kaut arī ir iespēja sākotnēji atzīmēt vairākas. Pēdējais ir informatīvs apraksts par specialitātes mentora zinātnes jomu. 

 

*ne visām spiecialitātēm ir zinātnes jomas apraksts 

2. prioritāte

sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana, metabolais sindroms, cukura diabēts, vairogdziedzera slimības utt.

reto slimību ģenētiskie cēloņi, neauglības ģenētiskie cēloņi  

ērču ierosināto slimību dizains Latvijas populācijā, hroniskā noguruma sindroms 

tuberkuloze 

hroniska sirds mazspēja, hroniskas nieru slimības 

"Mūsdienīga pieeja aknu abscesu ārstēšanā", hepatobiliārā ķirurģija

nieru transplantācija, orgānu ziedošanas problēmu izpēte, jauno orgānu konservācijas tehnoloģiju izpēte 

11 un 12 jaut

pediatrija, pacientu drošība, pacientu ar hematoloģiskām un onkoloģiskām saslimšanām aprūpe un izglītošana

bakterioloģija, virusoloģija 

bakterioloģija, virusoloģija, internā medicīna, nefroloģija

bērnu patoloģijā (bērnu mirstība, onkoloģija, placentas patoloģija utml.)

miega medicīna pediatrijā

bērnu un pusaudžu psihiskie un uzvedības traucējumi, sociālpsihiatrija, psihiatrijas stigma

hroniskas sāpes, muguras sāpes un fizioterapija, psihosomatiskā medicīna, biopsihosociālā rehabilitācija

rehabilitācija, funkcionēšana, starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija 

atkarības, ar tām saistītās infekcijas, seksuālā un reproduktīvā veselība 

globālās problēmas sabiedrības veselībā, sievietes veselība, seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības

sabiedrības veselība zobārstniecībā, epidemioloģija, kariesa riska analīze un agrīna kariesa ārstēšana, karioloģija 

3. prioritāte

 

Vēlamies pateikt, ka KATRĀ PRIORITĀTĒ  (1., 2. un 3.) ANKETAS IESNIEGŠANAS BRĪDĪ IR JĀATZĪMĒ TIKAI VIENA SPECIALITĀTE, kaut arī ir iespēja sākotnēji atzīmēt vairākas. Pēdējais ir informatīvs apraksts par specialitātes mentora zinātnes jomu. 

*ne visām specialitātēm ir zinātnes jomas apraksts 

3. prioritāte

sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana, metabolais sindroms, cukura diabēts, vairogdziedzera slimības utt.

reto slimību ģenētiskie cēloņi, neauglības ģenētiskie cēloņi  

ērču ierosināto slimību dizains Latvijas populācijā, hroniskā noguruma sindroms 

tuberkuloze 

hroniska sirds mazspēja, hroniskas nieru slimības 

"Mūsdienīga pieeja aknu abscesu ārstēšanā", hepatobiliārā ķirurģija

nieru transplantācija, orgānu ziedošanas problēmu izpēte, jauno orgānu konservācijas tehnoloģiju izpēte 

11 un 12 jaut

pediatrija, pacientu drošība, pacientu ar hematoloģiskām un onkoloģiskām saslimšanām aprūpe un izglītošana

bakterioloģija, virusoloģija 

bakterioloģija, virusoloģija, internā medicīna, nefroloģija

bērnu patoloģijā (bērnu mirstība, onkoloģija, placentas patoloģija utml.)

miega medicīna pediatrijā

bērnu un pusaudžu psihiskie un uzvedības traucējumi, sociālpsihiatrija, psihiatrijas stigma

hroniskas sāpes, muguras sāpes un fizioterapija, psihosomatiskā medicīna, biopsihosociālā rehabilitācija

rehabilitācija, funkcionēšana, starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija 

atkarības, ar tām saistītās infekcijas, seksuālā un reproduktīvā veselība 

globālās problēmas sabiedrības veselībā, sievietes veselība, seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības

sabiedrības veselība zobārstniecībā, epidemioloģija, kariesa riska analīze un agrīna kariesa ārstēšana, karioloģija 

 

 

Kurā gadā Pētnieku akadēmija pirmo reizi izveidoja mentoru programmu?

Lūdzu apstiprini Tavu personas datu turpmāko izmantošanu minētajiem mērķiem!

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai un vienīgi "Pētnieku Akadēmija" 2020 projekta organizēšanai. 

Mūsu rīcībā būs šādi Jūsu dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, studējošā apliecības numurs, tālruņa numurs, fakultāte un studiju gads.

Jūsu norādītā informācija netiks nodota trešajām personām. Jūsu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, kur personas sniegtās informācijas trūkuma gadījumā var tikt liegta iespēja piedalīties minētajā projektā. Informāciju uzraudzīs projekta "Pētnieku akadēmija" organizatoru komanda. Dati tiks glabāti līdz projekta galīgajai realizācijai. 

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu datu apstrādi, iebilst pret personas datu apstrādi un atcelt piekrišanu piedalīties projektā, kā arī aktualizēt savus personas datus. Ja Jums ir pamats uzskatīt, ka ir pārkāptas Jūsu datu subjekta tiesības, varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. 

Sīkāka informācija atrodama, sazinoties ar projekta organizatoru komandu (petnieku[pnkts]akademijaatgmail[pnkts]com).

Plašāk par datu apstrādes nosacījumiem varat uzzināt RSU Privātuma politikā.