Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Izstādes
Jubilejas
RSU70

Sākot no 15. oktobra, RSU galvenās ēkas vestibilā (Dzirciema ielā 16) skatāma Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 70 gadu jubilejai veltīta izstāde. Tā vēsta par to, kā augstskolas studiju un akadēmiskā vide, ārpusstudiju notikumi un tradīcijas, mijiedarbojoties ar mainīgo sabiedriski politisko iekārtu, septiņās desmitgadēs veidoja mūsu cilvēkus – studentus, docētājus, zinātniekus un administratīvo personālu.

Katrai desmitgadei veltīts viens interaktīvais stends, kura saturu atklāj galvenais varonis – iedomāts, ar augstskolu saistīts atbilstošā laika personāžs, "izstāstot" savu stāstu. Stendā apskatāmi autentiski, tēmu raksturojoši muzeja priekšmeti un fotogrāfijas, lasāma katrai desmitgadei zīmīgu notikumu ziņu lente un citāti.

  • 20. gadsimta 50. gadu stendā ir iespēja izlasīt studenta vēstuli mātei par topošā mediķa mācībām, ārpusstudiju nodarbībām un sadzīviskām aktualitātēm.
  • 60. gadu stends vēsta par padomju laika ideoloģiju – komunisma propagandu un militarizāciju.
  • 70. gadi iepazīstina ar zinātnisko darbību, kas vienmēr bijusi nozīmīga un neatņemama augstskolas dzīvei.
  • 80. gadu stends veltīts tā laika ļoti populārajai augstskolu tradīcijai – trešajam jeb darba semestrim, kad jaunieši vasarā aktīvi iesaistījās studentu celtnieku, mediķu, farmaceitu un vilcienu pavadoņu vienībās.
  • 90. gadi augstskolai, tāpat kā Latvijai, bija lielu pārmaiņu laiks – jaunas iespējas un nepieciešamība iepazīt, mācīties un pārņemt tās Rietumu tradīcijas, kas līdz tam bijušas aiz "dzelzs priekškara".
  • 21. gadsimta pirmās desmitgades stāsts ļauj iztēloties, kādi varēja būt pirmie soļi mūsu augstskolas vizuālās identitātes tapšanā.
  • Bet 21. gadsimta otrās desmitgades stāsts ir par studentu līdzdalību augstskolas attīstītībā. Šajā stendā izstādes apmeklētāji aicināti atsaukties aicinājumam: Mans vēlējums Rīgas Stradiņa universitātei.

Izstādes sagatavošanā kopā ar RSU muzeja darbiniecēm Daigu Dupati un Ivetu Skripsti piedalījās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis un jaunais dizainers Alvis Berngards ar savu radošo komandu: Namedu Zemīti, Agati Eglīti-Drēziņu, Zani Melderu un Jāni Auniņu. Pateicība par iesaistīšanos izstādes tapšanā arī RSU mārketinga vadītājai Inesei Lipskai un Studējošo pašpārvaldes aktīvistēm Nikolai Kristai Ivanovai un Elizabetei Paulai Valgumai.