Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Skolotājiem

Pandēmijas radītās negatīvās sekas īpaši smagi izjūt palīdzošo profesiju pārstāvji, kas pakļauti lielam emocionālajam stresam un izdegšanas riskam. Latvijas mediķi ir pirmajās rindās cīņā pret Covid-19, un arī skolotāji saskaras gan ar infekcijas nodarīto postu, gan ar ierobežojumu sekām. Lai viņiem sniegtu profesionālu atbalstu, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Karjeras centrs martā piedāvās maģistra studiju programmas Supervīzija studentu bezmaksas attālinātās konsultācijas.

Pieteikties aicināti visi mediķi un skolotāji, kuriem nepieciešamas konsultācijas ar profesionālo dzīvi saistītos jautājumos, piemēram, profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana, kā arī daudzos citos jautājumos, kas aktualizējas ikdienas darbā. Pieteikšanās konsultācijām RSU mājaslapā (vietu skaits – ierobežots).

"Palīdzošo profesiju pārstāvji, pie kuriem skaitāmi arī mediķi un skolotāji, jau pirms pandēmijas bija pakļauti lielai emocionālajai slodzei, stresam un izdegšanas riskam. Tagad negatīvie faktori, kas to ietekmē, ir vēl vairāk pastiprinājušies.

Supervīzija ir akūti nepieciešama krīzes situācijās un tad, kad ir kādas izdegšanas pazīmes. Tomēr vislabāk palīdzību meklēt jau pirms šādu situāciju rašanās. Pieredze un pētījumi rāda, ka darbinieki, kuri savlaicīgi un regulāri apmeklē supervīziju, ir pakļauti mazākam izdegšanas riskam un darbā ar klientu ir empātiskāki," uzsver RSU studiju programmas Supervīzija vadītāja Baiba Pumpiņa.

"Priecājamies, ka mūsu maģistrantūras studenti, kas teju tūlīt sāks savas profesionālās darba gaitas, ar savām zināšanām un prasmēm iesaistās pandēmijas negatīvo seku mazināšanā."

Attālinātās supervīzijas maģistrantu konsultācijas organizēs RSU Karjeras centrs, kas jau kopš pandēmijas sākuma pērn pavasarī meklē jaunas iespējas, kā studenti varētu praksē lietot savas prasmes un zināšanas. "Sākoties Covid-19 uzliesmojumam, kad kļuva arvien grūtāk nodrošināt prakses vietas studentiem, sākām meklēt iespējas šajā virzienā. Palīdzam organizēt prakses ne tikai supervīzijas studentiem, bet arī citām studiju programmām. Plānojam to darīt turpmāk, jo praktisko iemaņu apgūšana ir RSU studiju programmu svarīga sastāvdaļa – tā palīdz jaunajiem speciālistiem pilnvērtīgi uzsākt profesionālās dzīves gaitas," stāsta RSU Karjeras centra konsultante Baiba Prauliņa.

RSU profesionālā maģistra studiju programma Supervīzija izveidota 2013. gadā, un tā bija pirmā Latvijā izveidotā studiju programma, kas ļāva iegūt supervizora kvalifikāciju. Supervīzijas studiju process apvieno sevī gan akadēmisko zināšanu apgūšanu, īpašu nozīmi veltot pētniecībai, gan praktisko iemaņu trenēšanu, kur galvenā uzmanība veltīta supervizora personības pilnveidei. Vairāki programmas absolventi turpina studijas RSU doktorantūrā, savu pētniecisko darbu veltot supervizora profesijas pilnveidei un attīstībai. Programmas absolventi veiksmīgi sevi pierādījuši darba tirgū, strādājot privātpraksē Latvijā un ārzemēs. Vairāk informācijas par studiju programmu RSU mājaslapā.

supervizija_skolotajiem.jpg