Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Starptautiskā sadarbība

No 25. līdz 27. aprīlim Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā notika 5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja, kurā piedalījās Latvijas un ārvalstu psiholoģijas, komunikācijas, veselības aprūpes un citu jomu eksperti.

RSU ieguldījums valsts pētījumu programmā

Konferenci iesāka simpozijs, kas bija veltīts Valsts pētījumu programmas Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai 3. projektam Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV). Iepazīstinot ar projekta norisi, tā vadītāja LZA akadēmiķe Baiba Rivža uzsvēra, cik nozīmīgs projekta uzdevums ir novērtēt gan tautsaimniecības, gan šodienas sabiedrības modeļa atbilstību modernajiem izaicinājumiem Eiropā un pasaulē kopumā, kā arī izstrādāt vadlīnijas Latvijas valsts ilgtspējīgai attīstībai. Tādejādi tiek sniegts ieguldījums uz pierādījumiem balstītas politikas plānošanā un izstrādē. Projekta ietvaros pētnieki šogad vērtē, kā ģeopolitiskie notikumi, valstu drošības apdraudējumi, klimata pārmaiņas, globāli sabiedrības radikalizācijas procesi, noslāņošanās un novecošana, un digitalizācijas izplatīšanās ietekmē Latviju.

RSU jau ir devusi nozīmīgu ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā, analizējot datus par drošības uztveri sabiedrībā, veicot socioloģisko aptauju, aktīvi sadarbojoties ar partneriem, piemēram, EK pārstāvniecību Latvijā, LDDK, Latvijas Žurnālistu asociāciju un citiem, kā arī izstrādājot promocijas darbus. Nākamajā gadā projekta gaitā tiks analizēta gan darba devēju un ņēmēju, gan sabiedriskā un privātā kapitāla sadarbība, zināšanu un praktisko iemaņu tuvināšana, kā arī tolerance un iejūtība mūsdienu sabiedrībā, savukārt 2021. gadā tiks izstrādāti tautsaimniecības un sabiedrības modeļa izveides stratēģiskie pamatvirzieni. Projekta īstenošanā kopā ar RSU ir iesaistītas lielākās Latvijas augstskolas, kas ir izcils sadarbības piemērs, jo katra no tām atbilstīgi savai specifikai dod augstas raudzes pienesumu.

Vieslektori par konferenci

Kopumā konferencē bija vairāk nekā 60 ziņojumu. Tajā uzstājās seši izcili, pieredzes bagāti vieslektori no Lielbritānijas, ASV, Portugāles un Lietuvas. Vieslektori runāja par pētījumu virzieniem psiholoģijā, kas balstās uz inovatīvām pieejām un tehnoloģiju izmantošanu, kā arī par kvalitatīvās pētniecības jautājumiem, kuriem šajā konferencē tika pievērsta īpaša uzmanība. Saseksas Universitātes (Lielbritānija) psiholoģijas profesore Dženifera Rasteda stāstīja par demences izplatību mūsdienu pasaulē un tās iespējamajiem ierobežošanas rīkiem. Pasaulē reizi trijās sekundēs ir jauns demences saslimšanas gadījums. 2015. gadā pasaulē bija 46,8 miljoni demences pacientu, taču ekspertu prognozes liecina, ka līdz 2050. gadam to skaits varētu trīskāršoties un sasniegt 131,5 miljonus. Lai mazinātu saslimšanas risku, profesore Rasteda iesaka zinātniski pierādītus vienkāršus, bet efektīvus līdzekļus – ievērot veselīgu diētu, sekot sirdsdarbībai, izaicināt un nodarbināt smadzenes, būt fiziski un sociāli aktīviem. Viņa vadīja arī darba grupu par šo tēmu.

Vērtējot konferenci, profesore Rasteda kā īpaši vērtīgu nosauca tās starpdisciplināro pieeju, kurā tiekas dažādu jomu praktiķi un pētnieki. Profesore uzskata, ka viens no konferences sasniegumiem ir zinātniekiem sniegtā iespēja uzzināt vairāk par praktiķu jautājumiem, savukārt praktiķiem – labāk izprast, ko var piedāvāt zinātnieki, kādi ir jaunākie pētījumi un kas patlaban tiek analizēts.

Pētniece no Portugāles Jekterina Vinnika, kas stāstīja par ikdienas notikumu ietekmi uz cilvēku uzvedību un stresa menedžmentu, augstu novērtēja plašo dalībnieku spektru, kas devis iespēju gūt jaunas idejas no dažādu profesiju pārstāvjiem.

Lai vēlmes atbilstu spējām!

RSU konferences laikā tika prezentēts Latvijas klīniskais personības tests, kas RSU ir izstrādāts valsts pētījumu programmas BIOMEDICINE ietvaros. Tests dod iespēju daudzpusīgi novērtēt personas psihisko stāvokli, emocionālās un sociālās adaptācijas spējas, emocionālo reakciju, uzvedības īpatnības, kā arī patoloģiskas uzvedības simptomus. Testu iespējams izmantot arī personāla atlasē.

Konferences laikā daudzpusīgi tika aktualizēta kvalitatīvā pētniecība. Tai tika veltītas trīs sekcijas un meistarklases. Savukārt paneļdiskusijas Iespējas un izaicinājumi supervīzijas profesionālās kompetences attīstībai dažādās profesionālajās vidēs dalībnieki diskutēja par supervizora kompetencēm uzņēmējdarbības un izglītības vidē, kā arī citiem jautājumiem.

Konferences noslēguma dienā, 27. aprīlī, notika vieslektoru, Latvijas augstskolu docētāju un profesionāļu vadītas meistarklases, kas sniedza iespēju vairāk iepazīt teorētiskajos ziņojumos skartos jautājumus, piemēram, depresijas ārstēšanu, novecošanās un demences psihobioloģiju, kā arī konkrētas darba metodes supervīzijā un mākslas terapijā.

Katedrai – piecu gadu jubileja!

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, kas organizēja starptautisko konferenci, tika izveidota 2014. gada 1. jūnijā, tātad drīzumā katedrai būs piecu gadu jubileja. Šajā laikā noticis intensīvs darbs, lai nodrošinātu mūsdienīgu psiholoģisko un pedagoģisko izglītību ar veselības aprūpes kontekstā, īstenotu kvalitatīvus pētījumus, kā arī veidotu un attīstītu vietējo un starptautisko sadarbību, tostarp ar Lielbritānijas, Izraēlas, ASV, Lietuvas un citu valstu pārstāvjiem, kā arī Eiropas profesionālajām organizācijām.